Kutt tapet på boligen

Har du måttet selge boligen du har bodd mindre enn et år i og tapt på salget? Du får skattefradrag for tapet.

NED: Boligprisene har falt kraftig det sitste året. Foto: Scanpix.
Publisert:

Det siste året har boligprisene falt.

Bare det siste året har prisene på leiligheter falt med 5,9%. I september gikk boligprisene ned med 1,7%.

Trekk fra flere kostnader

Har du eid boligen i mindre enn ett år eller bodd i boligen fast i mindre enn ett år i løpet av de siste to årene, kan du trekke fra tapet på skatten. I tillegg til å trekke fra selve tapet, kan du også trekke fra kostnader fra kjøp, salg og påkostninger. Ditt boliggtap ved salg, er differansen mellom salgsum og inngangsverdi.
Kostnader forbundet med salget kan du trekke fra salgsummen, f.eks. meglerprovisjon og takst.

Slik gjør du det:

Slik finner du ut hvor mye du kan trekke av på skatten:
Først må du finne inngangsverdien. I inngangsverdien finner du ved å ta kjøpesum av boligen, dokumentavgift, tinglysingsgebyrer, evt gebyr for oppgjør, og senere påkostninger på boligen.
Så finner du salgsummen og trekker fra meglerutgifter, annonsering og lignende. Den summen du finner da er «vederlaget».
For å finne ut hva du kan trekke fra på skatten tar du vederlaget og trekker fra inngangsverdien. Summen du da får er tapet.
Fra tapet trekker du fra 28%.

Eksempel:

Kari kjøpte en bolig til 2.000.000 kroner i januar 2008. Nå har hun solgt boligen til 1.850.000 kroner. For boligen betalte hun 50.000 i dokumentavgift (2,5% av kjøpesummen). Tinglysningsgebyret var på 750 kroner. Videre har hun pusset opp boligen for 50.000 kroner.

NB:

Med påkostninger menes at boligen har fått en høyere standard. Har du bare byttet ut flisene på kjøkkene med noen nye for de gamle var stygge, kan du

IKKE

trekke fra dette. Har du derimot skiftet ut linoliums-gulvet med parkett, kan du trekke fra dette.
Inngangsverdien i januar var på 2.100.750 kroner.
Kari fikk solgt boligen for 1.850.000 korner. Meglerutgiftene var på 37.000 kroner. Vederlaget i oktober var på 1.813.000 kroner.
For å finne tapet tar du inngangsverdien minus vederlaget. I Karis tilfellet blir tapet på salget 287.750 kroner.
Kari kan trekke fra 80.570 kroner av tapet på skatten.

Slik ser regnestykket ut:

Publisert:

Her kan du lese mer om