Lei bankenes hemmelige renter

Forbrukerombudet mener at norske banker har mangelfull prisinformasjon på sine nettsider. Dette gjør det vanskelig for kunder å kunne orientere seg i markedet.

VANSKLIG Å ORIENTERE SEG: Mangelfulle prisopplysninger gjør det vanskelig å sammenligne lånerentene til bankene. Foto: colourbox.com
Publisert:

Etter en gjennomgang av informasjonen på bankenes nettsider konkluderer Forbrukerombudet prisopplysningen er for dårlig, og at det derfor er vanskelig for forbrukerne å orientere seg i markedet.

Må opplyse om renter

Forbrukerombudet mener at forbrukere bør kunne sammenligne lånetilbud fra de ulike bankene. Derfor er det nødvendig med korrekte opplysninger på hjemmesidene.
- Bankene er pliktige til å gi fullstendige prisopplysninger både på hjemmesidene og som oppslag i filialene, sier fungerende forbrukerombud Lars Grøndal.

LES OGSÅ:

Tilbyr lånerente til 2,55 prosent

Ber bankene forbedre sidene

Forbrukerombudet sendte forrige uke ut et informasjonsbrev til en rekke banker. Ombudet ber bankene sørge for at prisene for samtlige tjenester fremgår av bankens hjemmesider innen 1. oktober.
- Opplysningsplikten gjelder for alle tjenester banken tilbyr, men denne gang har vi særlig lagt merke til manglende opplysninger om lånerenter. Åpenhet om lånerenter er avgjørende for at forbrukerne skal kunne sammenligne ulike tilbud, sier Grøndal.
Forbrukerombudet kommer til å følge opp bankene utover høsten, og kontrollere at samtlige aktører forholder seg til regelverket.

Sendte brev til 30 banker

Juridisk rådgiver i Forbrukerombudet, Frode Arnesen, sier til Dine Penger at de i forrige uke sendte brev til rundt 30 banker på bakgrunn av en undersøkelse gjort av Finansportalen i vår.
- Det er ikke 30 banker i Norge som ikke oppgir lånerenten, men undersøkelsen viste at det var en del mangler på nettsidene. Flere av bankene har rettet opp feilene sidene da, sier Arnesen.
Arnesen forteller at de rentene bankene opplyser må være den reelle.
- Det kan ikke være slik at den renten bankene opplyser bare gjelder for et få tall avkundene. Lånerenten må være representativ for de lånene de gir. Vi vil at det skal være åpenhet rundt rentene i bankene, sier Arnesen.

Bransjen er positiv

Finansnæringens hovedorganisasjon (FNH), sier til Dine Penger at de er positive til Forbrukerombudets brev.
- Flertallet av norske banker opplyser priser og renter på nettsidene sine, men vi er helt enige at de som ikke gjør dette må skjerpe seg, sier senior kommunikasjonsrådgiver i Tonje Westby i FNH.
Westby mener at gode prisliser er en forutsetning for at forbrukene skal kunne orientere seg i markedet.
- Kundene må kunne se hvilke priser som banken tilbyr, men når det er sagt så kan lånerenten være individuel. Bankene tilbyr forskjellige renter for eksempel etter om kundene har kundeprogrammer eller forsikringer samlet i banken, men renten som skal stå på nettsidene til bankene må være den flesteparten kan oppnå, sier Westby.

Vanskelig å orientere seg

Dine Penger har flere ganger skrevet om at flere av bankene ikke opplyser lånerenten på sine nettsider. Du må selv ta kontakt med banken for å få et tilbud.

Disse bankene opplyser ikke lånerenter for vanlige nedbetalingslån på sine nettsider:

- Fokus Bank
- Handelsbanken
- Hegra Sparebank
- Lofoten Sparebank
- Sparebank 1 Nordvest
- Sparebank 1 SMN
- Sparebanken Møre
I tillegg er det flere banker som kun opplyser såkalte «fra-renter». Dette er gjerne den beste renten banken kan tilby, og gjelder deg som har lån over 2 millioner kroner innenfor 60 prosent av boligens verdi.
Har du lån under 2 millioner kroner og/eller over 60 prosent av boligens verdi, får du ingen informasjon om hvilken lånerente du kan forvente.

Sjekk Dine Pengers boliglånskalkulator her

Publisert:

Her kan du lese mer om