Sanner fremskynder ikke rentekutt i Lånekassen og Husbanken

Lånekunder i Husbanken og Lånekassen får glede av Norges Banks rentekutt først fra 1. juli. Finansminister Jan Tore Sanner (H) vil ikke fremskynde dem.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) satser på avdragsutsettelse i stedet for fremskyndet rentekutt for kundene i statsbankene.
  • Sigurd Bjørnestad (Aftenposten)
Publisert:

Reglene for å sette renten i statsbankene blir ikke endret.

Studenter i Lånekassen, husbyggere som låner i Husbanken og statsansatte med boliglån i Statens pensjonskasse får dermed ikke glede av Norges Bank rentekutt før 1. juli.

Norges Bank satte ned styringsrenten 1, 25 prosentenheter i to omganger 13. og 20. mars.

Finansminister Jan Tore Sanners (H) beslutning fremkommer i svar på spørsmål fra stortingsrepresentantene Sylvi Listhaug (Frp) og Bjørnar Moxnes (Rødt).

De store bankene fulgte opprinnelig opp med rentekutt fra månedsskiftet april-mai. Men etter sterkt press fra kundene fremskyndet de store private bankene sine kutt i lånerenten til månedsskiftet mars-april.

Det betyr at lånekundene i statsbankene først får glede av rentekuttet nesten tre måneder etter at de private bankene har kuttet sin rente.

Aftenposten skrev om dette 2. april.

Dette er statsbankenes renter

Sanners svar betyr at Lånekassens flytende rente frem til 1. mai blir 2,628 prosent. I mai og juni blir den 2,599 prosent.

Samtidig er det billigste boliglånet 2,08 prosent i DNB og 1,99 prosent i Nordea. Dette er nominelle renter og en rekke forutsetninger må være oppfylt for å få disse aller gunstigste lånene. Disse to bankene er Norges største.

I Statens pensjonskasse (SPK) er renten på boliglånet 2,57 prosent til 1. juli. I Husbanken blir den 2,01 prosent i mai og juni.

Regjeringen har satt i verk en rekke tiltak med blant annet ekstra stipend og avdragsutsettelse for å hjelpe studentene gjennom koronakrisen. Men rentekutt blir det ikke.

Både Husbanken og SPK har tilbud om avdragsutsettelse for lånekunder som sliter på grunn av koronakrisen.

Satser på utsatte avdrag

I svarene skriver Sanner at han heller satser på ordninger med avdragsutsettelse i statsbankene.

«For de aller fleste vil låneavdragene utgjøre hoveddelen av de løpende låneutgiftene. Avdrags- og betalingsutsettelse vil derfor være målrettet for å bedre likviditeten i de husholdningene som opplever utfordringer i forbindelse med virusutbruddet. Jeg legger derfor vekt på at statsbankene skal ha gode ordninger for dette», skriver han i svaret til Moxnes og Listhaug.

Avdragsutsettelse vil i de fleste tilfeller øke den totale kostnaden for lånet, ettersom nedbetalingstiden øker, skriver Lånekassen.

Venter lenger på renteøkningen

I svarene på spørsmålene fra de to representantene minner Sanner om at forsinkelsen i statsbankenes renteendringer også gjelder når renten blir satt opp.

«Statsbankenes kunder vil derfor få redusert sine rentekostnader på linje med andre, selv om tidsforløpet blir noe annerledes», skriver han.

Rentene i statsbanken blir fastsatt med utgangspunkt i den såkalte «basisrenten». Den blir beregnet av Finanstilsynet på grunnlag av markedsrenten for boliglån i de fem beste bankene.

Men det er et langt tidsetterslep. Tidlig i mars fastsatte tilsynet renten som skal gjelde for mai og juni. Denne er basert på observerte markedsrenter i januar og februar.

De ulike statsbankene gjør ulike fradrag i basisrenten når de fatsetter rentene for sine kunder.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Lånekassen
  2. Norges Bank
  3. Jan Tore Sanner

Flere artikler

  1. Rekordlav fastrente i Lånekassen fra 1. juli

  2. Rentene er rekordlave, men Lånekassen henger fortsatt etter: Først til høsten får kunder hele rentekuttet til Norges Bank

  3. Stortinget ber om raske rentekutt fra bankene

  4. Jensen og Moxnes vil få fortgang i bankenes rentekutt

  5. Vedtok boliglånsendring: Lettere å få avdragsfrihet