Boligforsker: Den kraftige prisveksten er logisk

Selv om prisene har skutt opp 70 prosent på ti år, avfeies en boligboble i Norge av ny forskning.

INGEN BOBLE: Med jevne mellomrom
 • Karl Wig
Publisert: Publisert:

– Vi har ikke funnet indikasjoner på en boligboble hverken i Norge eller de andre landene, sier boligforsker André Kallåk Anundsen ved Housing Lab i Oslo til E24.

Han har studert boligprisveksten i Norden så langt dette årtusenet, fra 2000 og ut 2019. Funnene presenteres i «Nordic Economic Policy Review 2021», en omfattende rapport som legges frem onsdag.

Flere eksperter har ropt varsku om bobletendenser på det norske boligmarkedet.

Men til tross for at pilene har pekt bratt oppover i store perioder siden årtusenskiftet, finner forskeren at tre fundamentale drivere evner å forklare utviklingen:

 • Realrente etter skatt
 • Inntekt per arbeidstager i husholdningene
 • Og antallet boliger som er å oppdrive i hvert av landene

Dette er drivere som har endret seg mye i senere år – og som i sum tilsier sterk prisvekst i forskerens modeller. Anundsen fant at den faktiske prisutviklingen i de nordiske landene i all hovedsak har matchet prisveksten som beregnes ut ifra disse tre driverne.

Les også

Meglere ber boligselgere senke forventningene

UNDER BOBLE-GRENSEN: Med unntak av Danmark på tidlig 2000-tallet, har boligmarkedet i både Norge og i resten av Norden holdt seg under den svarte «boblegrensen», ifølge boligforskerens beregninger.

Prisene kan falle likevel

I Norge har boligprisene steget 67,9 prosent de siste ti årene, ifølge statistikk fra Eiendom Norge. Det er betydelig mer enn veksten i lønninger og inflasjon.

Store kutt i styringsrenten er den viktigste forklaringen til at boligprisene kan stige såpass mye uten at Norge er i en boble, sier Anundsen.

– Fallende rente har gjort boliglån billigere. Da tåler folk høyere gjeld, sier han.

Samtidig gjør gjeldsoppbyggingen nordmenn mer sårbare, og fraværet av en boligboble er ingen garanti mot et boligprisfall, påpeker Anundsen.

– Med de rentenivåene vi har nå, vil mange greia å håndtere gjelden. Men hvis vinden snur – la oss si at vi får et massivt oljeprisfall og en overraskende sterk renteøkning – da kan boligprisutviklingen snu.

Danmark er eneste Nordiske land som bikker over i «boble-land» i perioden forskeren har sett på (se grafen over)

Les også

IMF advarer om nordmenns høye boliggjeld – igjen

Norge mer sårbart for rentesjokk

Det skjedde i årene 2002–2004.

– Hva skyldes det?

– Vi vet ikke, men det kan være knyttet til en relativt liberal utlånspraksis på denne tiden, sier Anundsen.

Forskerens undersøkelser indikerer at renteendringer får langt større utslag her i Norge enn hos «söta bror».

Hvis renten settes ned med ett prosentpoeng, beregner forskeren et positivt utslag i boligprisene på 11 prosent i Norge og 12 prosent i Danmark – men kun 6 prosent i Sverige.

– Jeg tror det skyldes av svenskene har en mer fleksibel tilbudsside. Sverige evner å justere boligbyggingen raskere etter behovet, slik at man kan møte den økte etterspørselen som rentenedgang fører til. Men i Norge går det tregere. Dermed vil en endring i etterspørselen føre til større prisendringer, forklarer forskeren.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Boligmarkedet
 2. Norge
 3. Danmark
 4. Bobler

Flere artikler

 1. Boligprisveksten i Norge fortsatte i mars – men i Oslo falt prisene

 2. Økonomer ser tegn til boligprisbrems før mars-fasit

 3. Bunnmåling for sekundærboliger i Norge

 4. Betalt innhold

  Dette mener ekspertene om boligprisene fremover

 5. Sjeføkonom før boligtall: – Vi kan være på vei nedover