Flere fattige barn i kommuner med omstridt trygdegrep

238 kommuner trekker fra barnetrygden når de regner frem hva fattige familier skal få i sosialhjelp. I snitt er andelen fattige barn i de samme kommunene høyere enn i andre.

Illustrasjonsfoto. Barnefattigdommen varierer fra 25,4 prosent i Lebesby i Finnmark til 3,8 prosent i Lurøy, ifølge SSB.
Publisert:

Én faktor kan være avgjørende for hvor mange som vokser opp i fattigdom, viser en oversikt E24 har satt sammen.

Oversikten viser en sammenheng mellom hvor mange fattige barn en kommune har, og om kommunen trekker fra barnetrygden når de regner frem hva fattige familier skal få i sosialhjelp eller ikke.

11,7 prosent av norske barn vokser opp i fattigdom, ifølge SSB. Snittet blant kommuner som gir barnetrygden i tillegg til sosialhjelp er derimot et prosentpoeng lavere, viser E24s oversikt.

Kommuner som reduserer sosialhjelpen på grunn av barnetrygd har derimot flere fattige barn enn landssnittet.

Regelverket gir kommunene mulighet til å bestemme om de vil regne barnetrygden som en del av inntekten til folk som får sosialhjelp. Kommuner som gjør dette reduserer sosialhjelpen tilsvarende beløpet familien får i barnetrygd. To tredjedeler av norske kommuner gjør dette, ifølge statistikk fra SSB.

  • Sjekk hvor mange av barna i din kommune som vokser opp i fattigdom her:

Kommuner som vises med null prosent barnefattigdom har så få innbyggere eller andel barn i fattigdom at tallene ikke publiseres av SSB for å unngå identifisering. Statistikken er fra 2019, med kommunene fra før kommunesammenslåingen, da dette er de siste tilgjengelige tallene.

Axel West Pedersen, forsker og professor ved OsloMet

– Helt klar sammenheng

Forsker og professor ved OsloMet, Axel West Pedersen, deltok i det offentlige utvalget som leverte utredningen Offentlig støtte til barnefamiliene. Han har fått presentert funnene E24 har kommet frem til.

– Det er en helt klar sammenheng mellom andelen fattige barn og om kommunene holder barnetrygden utenfor beregningen av sosialhjelp. Forskjellen er også statistisk signifikant, sier Pedersen.

Det betyr at funnene mest sannsynlig ikke er tilfeldige variasjoner mellom kommunene, men at tallene viser en faktisk sammenheng.

– Det er helt utvilsomt en statistisk korrelasjon, men det betyr ikke nødvendigvis at det er en reell årsakssammenheng. Det kan være faktorer bakenfor som forklarer forskjellen. På en annen side er det veldig god grunn til å tro at kommuner som sikrer en høyere inntekt til barnefamilier som mottar sosialhjelp, vil få lavere barnefattigdom, alt annet likt, sier Pedersen.

Les også

Partiene uenige om barnetrygden: Barnefattigdommen har økt med 50 prosent

– Skal ikke være valgfritt

Audun Lysbakken, leder av Sosialistisk Venstreparti

– Disse tallene viser at det er avgjørende å stoppe mange kommuner sin praksis med å ta fra de fattigste familiene barnetrygd. Tallene viser også at det ville være en effektiv måte å slåss mot fattigdom på, sier Audun Lysbakken, leder av Sosialistisk Venstreparti.

Han vil selv at Stortinget stopper kommunenes mulighet til å avkorte sosialhjelp på grunn av barnetrygd.

– Barnetrygden er kanskje det viktigste verktøyet vi har for å få en rask reduksjon i antall barn som vokser opp i fattige familier, sier Lysbakken.

Arbeiderpartiet, SVs foretrukne regjeringspartner, mener derimot det skal være opp til kommunene å bestemme om sosialhjelpen skal bli mindre når mottagere får barnetrygd.

– Hvordan skal du få med deg Arbeiderpartiet på endring hvis dere kommer i regjering sammen etter valget?

– Det er en tydelig forskjell mellom Arbeiderpartiet og oss i fattigdomspolitikken. Jeg mener det å sikre et helt grunnleggende økonomisk trygghet ikke skal være valgfritt for norske kommuner. De som har minst, må få mer å leve av, også de på sosialhjelp.

Lysbakken mener fattigdom i dag kun er et politisk valg.

– Vi vet hva som må til, man må øke ytelsene til de som har minst. Da er det et spørsmål om man er villig til det eller ikke.

Les også

Ny undersøkelse: Folk flest vil ha økt barnetrygd

Ap vil la kommunene bestemme

Arbeiderpartiet er det eneste partiet på venstresiden som ikke går inn for å holde barnetrygden utenfor beregningen av sosialhjelp.

– Vi vil la det være opp til kommunene. Vi vil ikke tvinge kommuner til å holde den utenfor, sier Kari Henriksen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet i familie- og kulturkomiteen til E24.

Oversikten er basert på Kommune-stat-rapportering (KOSTRA) i 2020 fra SSB da dette er siste tilgjengelige oversikt over kommunenes håndtering av stønader. Enkelte kommuner kan ha gjort endringer etter nyttår som ikke vises i oversikten.

Blant Ap-styrte kommuner finner man både kommuner som holder barnetrygden utenfor og som tar den med i beregningen. Nasjonalt vil Arbeiderpartiet derimot ikke bruke mer penger på barnetrygd.

– Vi vil ha universelle ordninger som treffer ungene direkte, som blant annet gratis SFO for førsteklassinger, skolemåltid til alle og rimelige fritidsaktiviteter, sier Henriksen.

Kari Henriksen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet i familie- og kulturkomiteen

VGs siste måling ville Arbeiderpartiet hatt et mindretall av mandatene innad i en rødgrønn regjering.

– Hvis Arbeiderpartiet kommer i regjering med partier på venstresiden som alle vil holde barnetrygden utenfor, hvor villig er dere til å inngå kompromiss på denne saken?

– Da hadde vi sagt at det er en forhandlingssak. Vi kommer ikke med ultimatum på forhånd, sier Arbeiderparti-politikeren fra Agder.

Også hun mener fattigdom i stor grad er et politisk valg.

– Løsningen handler derimot ikke om å gi passive ytelser, men om de langsiktige og brede løsningene, sier Henriksen.

Trondheim betaler ut dobbelt så mye som Oslo

Oversikten E24 har satt sammen viser at det vanligste for en kommune er betale ut 3216 kroner i måneden til et barn på sosialhjelp. Beløpet er lavest ved 0–5 år og høyest ved 11–17 år. Tallene er fra 2019.

Den mest «sjenerøse» kommunen er Trondheim. Her fikk barn i snitt 3550 kroner i måneden. Kommunen inkluderer heller ikke barnetrygden når de regner ut hva folk skal få i sosialhjelp. Totalt får derfor barn på sosialhjelp i snitt 4604 kroner i måneden.

Avstanden er stor til Oslo. Her får barn på sosialhjelp kun 1802 kroner i snitt. Det er under halvparten av det de får i Trondheim.

Oslo inkluderer likevel ikke barnetrygd i beregningen, så her også får man barnetrygden på normalt 1054 kroner i tillegg.

– Vi vet at noen kommuner som holder barnetrygden utenfor beregningen kompenserer for dette med lavere sosialhjelpssatser for barnefamilier, sier Pedersen ved OsloMet.

Publisert: