Derfor får du ikke lavere lånerente

Selv om Norges Bank i dag kuttet renten kraftig, kan boliglånsrenten din øke. Årsaken er at bankene må tjene mer penger.

NED: - For å dempe virkningene for norsk økonomi settes styringsrenten ned, sa visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad i forbindelse med dagens rentemøte i Norges Bank. Foto: Scanpix.

  • Günther Bache
Publisert:,

Dagens rentekutt fra Norges Bank var forventet, selv om kuttet var større enn de fleste på forhånd trodde.

Les saken:

Kutter renten kraftig

Men dersom du nå venter på et raskt rentebrev fra banken din, der de kutter boliglånsrenten tilsvarende, venter du nok forgjeves.

Har holdt igjen

Årsaken er at bankene i lengre tid har holdt igjen på renteøkning på boliglån, selv om bankene det siste året har betalt stadig høyere rente for selv å låne penger i markedet.
Det betyr at bankene ikke har tjent særlig på nye utlån, kanskje til og med tapt penger.

LES OGSÅ:

Her er Norges beste banker

Økt forskjell

Forskjellen mellom Norges Banks styringsrente og pengemarkedsrenten, målt ved 3 måneders NIBOR rente (NIBOR = Norwegian Inter Bank Offered Rate), har økt kraftig. Dette kalles rentepåslag.
Siden januar i år har pengemarkedsrenten økt fra 2,6 prosent til 3,15 prosent nå. I samme periode har styringsrenten bare økt med 0,25 prosentpoeng - fra 2 til 2,25 prosent.

Slik har rentene utviklet seg det siste året:

ØKER: Pengemarkedsrenten har økt betydelig det siste året. Kilde: Norges Bank. OBS: Dagens rentekutt fra Norges Bank vises ikke i denne grafen.

Rentepåslaget, altså forskjellen mellom Norges Bank styringsrente og pengemarkedsrenten, har dermed økt fra 0,6 til 0,9 prosentpoeng det siste året.

Slik har rentepåslaget i markedet utviklet seg det siste året:

Grafen viser forskjellen mellom Norges Banks styringsrente og pengemarkedsrenten (3 mnd Nibor), det såkalte rentepåslaget. Kilde: Norges Bank

Bankene taper

Vil bankene fortsette å gi bort fortjeneste ved å holde rentene på dagens nivå? Neppe.
Erna Hoff er seniorrådgiver i avdeling for likviditetsovervåking i Norges Bank.
I slutten av november publiserte hun kommentaren:

Hvordan er norske bankers finansiering satt sammen, og hvordan virker risikopåslagene på bankenes utlånsrenter?

«Økt markedsuro internasjonalt har bidratt til å øke påslagene den siste tiden, også for norske banker», skriver hun i kommentaren.

Hennes analyse viser at bankene nå betaler høyere rente for å låne penger, enn det de beste boliglånskundene betaler i rente.

I dag betaler bankene over 4 prosent rente i markedet, når de tilbyr sine beste boliglån som sikkerhet for lån. Samtidig betaler boliglånskundene under 4 prosent rente. Slik vil det ikke fortsette.
«Over tid må bankene velte høyere innlånskostnader over på lånekundene dersom inntjeningen på utlån skal opprettholdes», skriver Norges Bank-eksperten.

Øker rentene

I høst har de aller fleste bankene økt sin utlånsrente allerede. Det inkluderer storbankene DNB, Nordea og Fokus Bank.
I dag har også banken med den beste boliglånsrenten økt renten. DinBank tilbyr nå en nominell boliglånsrente på 3,65 prosent for et lån på 1 million kroner.

Kalkulator:

Finn beste boliglån

Men fortsatt lavt

Bankene som tilbyr best rente for et lån på 2 millioner kroner, har en nominell rente på 3,60 prosent.
DNB har en nominell rente på 3,70 prosent, det sammen har Nordea, mens Fokus Bank har en rente på 3,75 prosent.
Dersom ikke pengemarkedsrenten nå faller tildels mye på bakgrunn av Norges Banks rentekutt, kan det til og med skje at bankene setter opp renten.

Her kan du lese mer om

  1. Valuta
  2. Privatøkonomi
mail
E24

Start dagen med

Morgengryn Logo

Hold deg oppdatert på de viktigste nyhetene, de siste nøkkeltallene, og dagens kalender. Tilbudet er gratis.

Flere artikler

  1. Derfor får du ikke lavere rente

  2. Investeringsdirektør: – Norske boliglånskunder får amerikansk renteregning

  3. Slik finansierer bankene boliglån

  4. Annonsørinnhold

  5. Laveste rente i penge-markedet siden 2009

  6. Rentekuttet kan gi lavere boliglånsrente