Slipper å betale pokergjeld?

En uttalelse fra bankklagenemnda kan hindre banker å kreve inn pokergjeld. Loven som legges til grunn er over 100 år gammel.

GJELDFRI: Bankklagenemnda mener pokerspilleren som på dro seg gjeld skal slippe å betale. Illustrasjonsfoto: Scanpix.
Publisert:

En nettpokerspiller har lagt til grunn en paragraf i Straffelovs Ikrafttredelseslov fra 1902 da han klaget inn en banks inndrivelse av pokergjeld for Bankklagenemnda. Klageren pådro seg en spillergjeld på 5.000 kroner da han spilte poker på internett og brukte sitt Mastercard.
Bankklagenemnda ga klageren medhold.

Plikter ikke å betale tilbake

Den gamle loven står fast at man ikke plikter å betale spillegjeld. Lovens §12.1 lyder: «Af Spil og Væddemaal opstaar ingen Forpligtelse, og en Anerkjendelse af derved stiftet Gjæld er uforbindende. Det samme gjælder Laan eller Forskud, som nogen vidende om Øiemedet har ydet til Brug ved Spil eller Væddemaal.»

Banken bør ha visst hva pengene skulle brukes til

Klageren mener å ha sitt på det tørre fordi banken må ha visst at kreditten han fikk innvilget skulle brukes på en pokernettside. For at banken kunne overføre kreditten, har banken har fått oppgitt brukerstedskode 7995. Denne koden tyder på at nettsiden driver med spill.
Banken mener på sin side at informasjonen brukerstedskoden i prinsippet er overskuddsinformasjon, og at andre brukersteder/nettsteder med pornografisk innhold også bruker koden 7995.

Den gamle loven fortsatt viktig

Klageren har fått medhold i Bankklagenemnda. Nemnda mener at Straffelovens Ikrafttredelseslov § 12.1 ikke er bortfalt som foreldet og at «bestemmelsens rettspolitiske formål er at ikke bare spillegjeld, men også lån opptatt til bruk ved spill, skal rammes dersom lånegiver forsettlig har medvirket. Bankklagenemnda vil bemerke at selv om de tekniske løsningene og systemene for pengespill i dag er svært forskjellig fra da bestemmelsen ble innført, er hensynene til brukerne likevel de samme.»
Nemnda mener også at nettstedene som har brukerstedskoden 7995, domineres av spill. De legger også til grunn at det er teknisk mulig for banken å sperre for bruk av betalingskort på enkelte brukerstedskoder.

Tilbakevirkende kraft

Bankklagenemnda slår fast at banken ikke kan kreve de 5.000 kronene klageren har utestående. I tillegg mener nemnda at klageren skal få tilbakebetalt den andre spillegjelden klageren har betalt med kredittkortet på til sammen 8.722 kroner.
Banken har siden 10. november 2005 stanset alle kredittransaksjoner til nettsteder med brukerkoden 7995.

Kun rådgivende

Uttalelsene i Bankklagenemnda er kun rådgivende. Hvis partene ikke aksepterer vedtaket, kan saken bringes inn for domstolene.

Publisert:

Her kan du lese mer om