1. juli: Dagen det blir billigere å importere motorsykkel, produsere cider og kjøpe ebøker

En rekke endringer trer i kraft 1. juli. Alkoholavgiften for cider reduseres for småprodusenter. Det gjør også importavgiften for veteranbil og motorsykkel.

Publisert:

Men ikke nok med det: Skattemyndighetene får også et nytt våpen i kampen mot skatteunndragelse: De kan nå dra ut på razzia i forbindelse med skattesaker.

– Reglene innebærer at skattemyndighetene kan kreve adgang til lokaler med videre for å sikre bevis til bruk i skattesaker, opplyser Finansdepartementet.

Razziaene må godkjennes av tingretten på forhånd, og vilkåret er at det foreligger rimelig grunn til mistanke om brudd på reglene om tilleggsskatt.

Les også Dine Penger: Guide fra Hallgeir Kvasheim: Slik rammer det nye gjeldsregisteret deg (+)

Kutt i alkoavgift

Noen av endringene som skjer 1. juli, vil kanskje også merkes hos vanlige forbrukere. For eksempel kan én konsekvens bli billigere cider, når alkoholavgiften for cider fra små bryggeri reduseres.

Les også

Mange tar ut unødvendig dyr utenlandsk valuta

En av dem som er glad for det, er finansminister Siv Jensen (Frp).

– Forslaget vil stimulere til økt mangfold og brygging av sider og lignende alkoholvarer lokalt, sier hun.

Det er allerede slik at små bryggerier har redusert alkoholavgift for øl, men nå utvides dette altså til andre drikker med samme alkoholmengde. .

– Det er rimelig at også lignende drikke som øl omfattes av den reduserte avgiften, sier finansministeren.

Skattedirektør Hans Christian Holte får nye virkemidler i kampen mot skatteunndragelser.

Billigere import av veteranbil og motorsykkel

En annen avgiftsreduksjon regjeringspartiene ble enige om i Granavolden-plattformen, gjelder engangsavgiften for import av kjøretøy som er over 20 år gamle.

– Det betyr at biler og motorsykler over 20 år fremover kan importeres uten å betale engangsavgift ut over vrakpantavgiften. Dette gjelder ikke kun for biler, men også alle andre kjøretøy som omfattes av engangsavgiften, forklarer Jensen.

Les også

Forbrukerrådet om DNBs «supertilbud»: – Slike tilbud burde være ulovlig

Parallelt senkes engangsavgiften for import av motorsykler. Ifølge Finansdepartementet gir endringen en lettelse på om lag 10 prosent i gjennomsnitt. Endringen vil gjelde for motorsykler som blir registrert fra og med 1. juli 2019.

E-bok-momsen fjernes

Noe annet som kan bli billigere, er ebøker, elektroniske lydbøker og tidsskrift. Momsen på disse produktene forsvinner nemlig helt fra 1. juli.

– Fritaket vil sikre lik merverdiavgiftsbehandling av trykte og elektroniske tidsskrifter og bøker, påpeker Finansdepartementet.

Flere endringer!

Blant de øvrige endringene som trer i kraft 1. juli, er dette:

* Skatteetaten og Tolletaten får adgang til å bruke personopplysninger ved utvikling og testing av it-systemer.

* Det blir noe lettere for Skatteetaten å fjerne gamle krav i saker hvor det vil være uhensiktsmessig å opprettholde og tvangsinnkreve kravet.

* Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland og Norges Bank får lov til å behandle enkelte kategorier av personopplysninger i den utstrekning det er nødvendig for at de skal kunne utføre sine oppdrag.

* Det er vedtatt å innføre renter på den delen av engangsavgiften som refunderes når leide, leasede og lånte motorvogner utføres fra Norge.

* Det gjeninnføres en særregel for verdsettelse av personalforsikringer. Etter denne regelen skal arbeidsgiverfinansierte forsikringer verdsettes til den forholdsmessige andelen av arbeidsgivers totale kostpris.

Les mer om privatøkonomi på Dine Penger+. Prøv et abonnement for 1 krone nå.

Guide fra Hallgeir: Slik rammer det nye gjeldsregisteret deg

Det nye gjeldsregisteret får også konsekvenser for vanlige boliglånskunder. Sjekk hva du bør gjøre når det trer i kraft. Les guiden her

Disse bankene gir deg best lånerente nå

Selv om renten er på vei oppover, viser Dine Pengers renteoversikt i juni at det fortsatt er gode muligheter for å sikre seg en boliglånsrente på under 3 prosent. Les saken her

Guide fra Hallgeir: Bli økonomisk uavhengig før 50

Med en god plan, strukturert forbruk og et smart fond, kan du slutte jobben lenge før du trodde. Les saken her

Les også

Milliardøkning i statlige boliglån

Les også

Flyklagenemnda utvides etter klageøkning

Les også

Solberg setter foten ned for elbilmoms

Publisert: