Sanerte mot skjeggkre minutter før visning – megler sa ingenting

50 minutter etter at skadedyrfirmaet var i leiligheten, holdt Utleiemegleren visning – uten å nevne sameiets pågående arbeid med å bli kvitt krypene.

SKJEGGKRE: Et leilighetssameie på eksklusive Sørengkaia i Oslo. Illustrasjonsfoto
Publisert: Publisert:

Det Tollefsen-deleide selskapet er nå innklaget til meglerbransjens klagenemnd av mannen som signerte leieavtalen, og som også krever erstatning.

Utleiemegleren annonserte leiligheten på Sørengkaia i Oslo uten å opplyse om sameiets pågående arbeid for å bekjempe skjeggkre.

Megleren sa heller ingenting om det under privatvisningen. Den ble avholdt 50 minutter etter at Anticimex var innom for å sluttføre sin skjeggkre-sanering, viser dokumenter i saken som E24 har gjennomgått.

Krypene var påvist et annet sted i bygget, men skadedyrfirmaets tiltak omfattet den aktuelle leiligheten.

Les også

Eiendomsmeglere felles for overtramp – nekter å punge ut

– Ganske grovt

Mannens advokat, Fredrik Aasen i Austin Lyngmyr, mener Utleiemegleren har tilbakeholdt negative opplysninger i strid med opplysningsplikten.

– Vi mener det er et ganske grovt overtramp når skadedyrselskapet kommer og legger ut åte 50 minutter før visningen, uten at megleren sier noe som helst, hverken under visning eller i leilighetsannonsen, sier han til E24.

Utleiemegleren vil ikke imøtegå anklagene eller besvare spørsmål fra E24 om saken.

– Utleiemegleren ønsker ikke å kommentere en sak som verserer for Klagenemda for eiendomsmeglingstjenester i pressen, skriver juridisk direktør Tor Q. Aaserød i en e-post.

Les også

Tidligere DNB-megler må i fengsel for korrupsjon

Oppdaget før innflytting

Det var rett før innflytning i slutten av mai at skjeggkre-konflikten begynte. Da fikk leietageren ved en tilfeldighet snusen i krypene da han var innom sameiets egne nettsider og så at skjeggkre-problemet var beskrevet der, opplyser advokaten hans.

Mannen, som har nektet å flytte inn i leiligheten, krever tilbakebetalt 56.000 kroner i husleie som han betalte forskuddsvis, pluss advokatutgifter og dekning av økonomiske tap.

Han ønsker ikke å navngis av E24, og har bedt om at advokaten taler hans sak.

E24 har sett skriftlig korrespondanse mellom partene, der Utleiemegleren Forvaltning bekrefter at de ikke opplyste om skjeggkre-saneringen i boligen – og avviser at de skulle ha gjort det.

Utleieren skriver at den «kan ikke se at opplysninger om dette var relevant i forbindelse med ny utleie», og viser til at skjeggkre-saneringen uansett var ferdig før innflytning.

Les på E24+

Ivar Tollefsens Heimstaden: Derfor vil de erobre det tyske boligmarkedet

– Ingen vesentlig mangel

De fremholder også at det aldri var påvist et skjeggkre-problem i den aktuelle leiligheten, selv om skadedyrfirmaet også gjorde tiltak der:

«Sameiet valgte å sanere flere boliger for å være helt sikre på at man fikk bukt med problemet. At det på visning ikke ble opplyst om at sanering mot skjeggkre har vært gjennomført utgjør ingen vesentlig mangel», heter det i et svarbrev der utleieren avslår kravet om å heve avtalen.

Der påpeker de også at skjeggkre-informasjon «ligger åpent tilgjengelig på sameiets nettsider».

Aasen mener Utleiemeglerens begrunnelse for ikke å informere om krypene ikke holder mål.

– De argumenterer med at dette var en siste sluttkontroll, og at skjeggkreene derfor ville vært utryddet før overtagelse. Men vi mener det ikke er anledning til å forskuttere fremtidig suksess: Når skjeggkre fortsatt var en problemstilling ved kontraktsinngåelse, skal det selvsagt opplyses om, sier han.

Utleiemegleren: Vil rette opp feil eller mangler

Utleiemegleren avslo å kommentere saken etter å ha blitt forelagt alle uttalelsene fra advokaten, samt flere spørsmål fra E24 – deriblant om hvorvidt de i ettertid er enig i at de burde opplyst om skjeggkre-bekjempelsen, samt i hvilke tilfeller de mener det er riktig å informere interessenter om skadedyr-funn.

Selv om juridisk direktør Tor Q. Aaserød ikke vil kommentere denne saken, skriver han følgende om Utleierens generelle rutiner i en e-post til E24:

«I den grad det er feil eller mangler (f.eks. som følge av skadedyrangrep) i boliger som leies ut gjennom Utleiemegleren, vil utleier ha en plikt til å rette feilen/ mangelen innen rimelig tid.

Er dette ikke mulig, kan leietager ha rett til prisavslag så lenge feilen/ mangelen er til stede eller han kan heve leieavtalen dersom feilen/ mangelen er vesentlig. Ved vesentlige feil/ mangler ved boligen har leietager krav til å stilles som om leieavtalen ikke var inngått, som bl.a. innebærer at man får tilbakebetalt allerede innbetalte beløp. I tillegg kan leietager ha rett til erstatning for de kostnader misligholdet har påført leietager.

I den grad Utleiemegleren opplever at vilkårene for heving er til stede eller opplever at noen av våre ansatte har gjort en erstatningsbetingende feil, vil vi gå inn for et restitusjonsoppgjør lenge før saken havner for klageinstanser eller domstolen.»

Publisert: