Fjernvarmekunder fikk sjokkregning: – Helt latterlig

Beboere på Søndre Nordstrand i Oslo har fått fjernvarmeregninger på opp mot 15.000 kroner. Flere av dem har klaget til NVE.

SPARER: I tillegg til den sjokkerende høye fjernvarmeregningen, skjøt forrige strømregning også i været for Kristine Dahlø. Familien sparer nå strøm der de kan, som ved å bruke sparepærer.
Publisert:

– Vi er vant til å få regninger på rundt 3500 kroner. Så kom denne på det dobbelte. Det ble et sjokk, sier Kristine Dahlø (38).

Hun bor på Søndre Nordstrand i Oslo kommune. Der er beboerne koblet på Fortums fjernvarmenett. Årlig produserer Fortum Oslo Varme 1,7 terawattimer fjernvarme. Dette gir oppvarming til 80.000 husstander i Oslo-området.

Dahlø og andre på Søndre Nordstrand mottar fire fakturaer i året, hver for estimert energibruk de neste tre månedene.

Med en tredel færre fakturaer i løpet av et år, sammenlignet med det folk flest får, blir de enkelte innbetalingene nødvendigvis store. Men Dahlø var ikke forberedt på en faktura på denne størrelsen.

– Dette er den største strømregningen vi noen gang har fått. Det er helt latterlig. Heldigvis er vi to i full jobb, så det gikk greit for oss. Men jeg vet at det er mange andre her som fikk det vanskelig.

Saken ble først omtalt av Nordstrands Blad.

Regning på 14.500 kroner

E24 har sett en rekke klager sendt inn til Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) fra beboere på Søndre Nordstrand. Én barnefamilie måtte betale 14.500 kroner på én regning.

Retten til å klage bygger på energiloven. Her står det at brukere av fjernvarme skal være garantert at prisen på fjernvarme ikke overstiger strømprisen i det gjeldende området.

NVE har svart klagerne med at de ser på de 12 siste månedene som helhet når de avgjør om en fjernvarmeleverandør har brutt loven. E24 er ikke kjent med at noen av klagerne på Søndre Nordstrand har dokumentert dette.

Varmen fra avfallsforbrenningen ved Klemetsrud er en av kildene i produksjonen av fjernvarme i Oslo.

Henger sammen med strømprisen

På regningen for oktober, november og desember betaler fjernvarmekundene 1,81 kroner per kilowattime for det Fortum estimerer at husholdningen kommer til å bruke i perioden.

Bruker de mindre, får de tilbakebetalt mellomlegget etter nyttår.

At prisen per kilowattime er så høy, henger sammen med den tilsvarende høye strømprisen, forklarer Truls Jemtland, kommunikasjonssjef i Fortum Oslo Varme.

Fortum har nemlig valgt, på lik linje med andre fjernvarmeprodusenter, å legge fjernvarmeprisen tett opptil strømprisen. I Oslo får kundene 2 prosent rabatt i forhold til strømprisen. Satsen på 1,81 kroner var satt etter snittprisen på strøm i Oslo-området gjennom september.

Kristine Dahlø bor i et område der nye hus har plikt til å knytte seg til fjernvarmenettet med energi fra Klemetsrud avfallsanlegg.

Nøyaktig hva slags pris kundene må betale, er det opp til de enkelte selskapene å bestemme. For en rekke husholdninger er det plikt til å være tilknyttet fjernvarmenettet, og ingen mulighet for å bytte leverandør.

– Jeg har prøvd å spørre Fortum om hvorfor prisen må være så høy, men får bare vage svar. De sier at det handler om lite regn og været i Europa og så videre, men vi får jo varmen fra søppelanlegget på Klemetsrud. Det får en til å lure på hva som er reelt, sier Kristine Dahlø.

Les også

NVE: Kraftprisen vil øke fram mot 2040

Mange spørsmål om prisen

Både Fortum og NVE opplever at det er variasjon i hvor godt opplyste folk er om at fjernvarmeprisen er knyttet til strømprisen.

Mange spør hvorfor det er slik, og flere sliter også med å forstå avtalene de har inngått.

– Vi følger til enhver tid gjeldende tariffer. Kraftmarkedet bestemmer prisen på elektrisitet, som fjernvarmeprisen er koblet opp mot, og nå har det jo vært en unormal situasjon i høst.

– I en slik unormal situasjon så kunne dere vel latt være å følge strømprisen så tett? Loven sier jo ikke at fjernvarmeprisen skal være tilnærmet lik strømprisen, bare at den ikke skal være høyere.

– Hypotetisk sett kunne man gjort ekstraordinære tiltak, men det er ikke blitt gjort. Vi har fulgt dagens tariffer, sier Jemtland.

Les på E24+

Strømprisene fører til ekstreme sparetiltak. Barnefamilie varmer opp bare ett rom.

– Lettere å sammenligne

Audun Brenne, direktør for marked og produktutvikling i Statkraft Varme, har forståelse for at mange ser mørkt på regningene som venter i månedene fremover.

Men det er flere positive sider ved at fjernvarmeprisen følger strømprisen, sier han.

– Bruken av fjernvarme til oppvarming er med på å redusere belastningen på strømnettet. Dette bidrar til å senke strømprisene for alle.

Brenne legger til at økende bruk av fjernvarme er sentralt for fremtiden, da avfall som ikke har annen verdi kan gjenvinnes og utnyttes til det fulle. Det vil også spare samfunnet for mange kroner i økt nettutbygging for strøm.

I tillegg tror Brenne det er behagelig for folk som synes det er vanskelig nok fra før å følge med på strømprisene.

– Ordningen sikrer kundene flere brukerrettigheter. I tillegg til at den forhindrer prisene i å løpe løpsk, så kan man til en viss grad holde styr på fjernvarmeprisen, da den følger strømprisen. Det gjør det lettere for folk å sammenligne.

Les også

66.000 husstander får hjelp til å betale strømregningen i november

Går over til månedlig fakturering

Fortum Oslo Varme har hatt en betydelig økning i antall henvendelser til kundesenteret denne høsten. Kommunikasjonssjef Jemtland forteller om en oppgang på nærmere 180 prosent, sammenlignet med tilsvarende periode i fjor, da energiprisene var svært lave.

Han tror det vil hjelpe på når selskapet innen februar 2022 går over til månedlig fakturering, etter et bytte av målere og faktureringssystem.

– Vi har forståelse for at det er utfordrende med en faktura for tre måneder med dagens energipriser. Derfor har vi tilbudt kunder som har tatt kontakt å dele opp regningen i tre eller gi betalingsutsettelse.

Publisert: