Ekspertene: Slik vil oljekrisen prege ditt liv i 2016

Ferske SSB-tall viser at oljebransjen må foreta nye kutt neste år – og flere frykter enda lavere oljepris. Det er dårlig nytt for norsk økonomi. Sjekk hva nedgangstidene betyr for deg.

MAGRE TIDER: Sjekk hvordan oljebremsen ventes å påvirke din økonomiske situasjon til neste år.
Publisert:

– Nordmenn flest har ikke merket mye til oljebremsen hittil. Men den vil nok merkes sterkere i 2016, sier sjeføkonom Roger Bjørnstad i Samfunnsøkonomisk analyse.

Oljeprisen har holdt seg lav siden den begynte å stupe sommeren 2014.

Lav inntjening har gjort at oljeselskapene har måttet kutte i investeringer, skrinlegge prosjekter og si opp eller permittere ansatte. Beregninger viser at 26.000 jobber har forsvunnet.

Kort fortalt: Det går dårligere i Norge.

Og i dag kom tall som viser at det kan bli enda verre i 2016.

Les også

SSB om oljeinvesteringene: – Kraftig fall i leteanslagene for 2016

– Vil merkes i hele landet

EKSPERT: Høyskolelektor Dag Jørgen Hveem ved Handelshøyskolen BI.

Tirsdag kom Statistisk sentralbyrå (SSB) med en ny undersøkelse: Der estimerer norske olje- og gasselskaper sitt eget investeringsnivå i 2016.

Bransjen regner med å bruke 171 milliarder kroner på investeringer neste år.

Det høres mye ut, men er en nedgang på nær 22 milliarder fra investeringsnivået i år – og 47,6 milliarder mindre enn i 2014.

– Nedgangen i oljeindustrien vil merkes godt i hele landet, men spesielt godt på Sør- og Vestlandet. Dette vil sannsynligvis føre til ytterligere nedbemanninger i flere sektorer, sier seniorøkonom Øystein Børsum i Swedbank til E24.

Les også

Eksportprisen: Nå skal Norges beste eksportbedrift kåres

Forklarer din økonomi i 2016

Samtidig sier analytikere at de frykter at oljeprisen kan gjøre nye dypdykk.

Det er nemlig overflod av det sorte gull på verdensmarkedet – og denne vinteren ventes å bli svært mild, med tilhørende lavt energiforbruk. Det gir ytterligere prispress.

EKSPERT: Forbrukerøkonom Kristina Picard i Storebrand.

Oljeprisen er nå på cirka 45,5 dollar fatet, etter å ha vært nær 115 dollar fatet sankthansaften 2014.

Noen eksperter frykter sågar en oljepris ned på 20-tallet neste år.

Men hvorfor skal du bry deg? Hva har egentlig de dystre olje-utsiktene å si for deg og meg?

E24 har bedt ekspertene forklare privatøkonomi-året 2016 – basert på situasjonen i oljebransjen, den norske økonomien og utsiktene for tiden fremover.

Les også

Kraftig oljeinvesteringsfall gir usikkerhet rundt renten

** RENTE/LÅN: Den rekordlave styringsrenten betyr boliglån på billigsalg. Til neste år ventes ytterligere rentekutt fra Norges Bank.

– Nordmenn har mye i lån, så det vil merkes – selv om vi nå begynner å nærme oss et gulv. Men sparing i banken blir bare enda mer ugunstig, sier sjeføkonom Bjørnstad.

– Det er bra for dem som har store boliglån. Lånene blir håndterbare selv med lav inntekt. Men er du utsatt for å havne i arbeidsledighet, må du være fryktelig bevisst på kostnadsbildet og betalingsforpliktelsene du påtar seg, sier høyskolelektor og privatøkonomiekspert Dag Jørgen Hveem ved BI.

EKSPERT: Sjeføkonom Roger Bjørnstad i Samfunnsøkonomisk Analyse.

** BOLIGMARKEDET: Ekspertene venter langt mer moderat boligprisvekst i 2016 enn de siste årene.

De fleste prognoser ligger mellom to og fire prosents prisvekst. SSB anslår 2,6 prosent.

– Men de lokale variasjonene kan bli store. I Oslo ventes fortsatt sterk prisvekst grunnet lav boligbygging. I oljebyen Stavanger har prisene sunket, og her kan oljebremsen fortsette å sette sine spor, sier Bjørnstad.

** SPARING: Med utsikter til enda lavere styringsrente, blir langsiktig sparing på høyrentekonto noe du virkelig bør styre unna i 2016, sier forbrukerøkonom Kristina Picard i Storebrand:

– Renten er allerede så lav at du risikerer at inflasjonen spiser opp pengene dine. Bruk heller sjansen til å betale ned ekstra på boliglånet, eller spar i fond. Det er den beste sparingen, råder hun.

** ARBEIDSMARKEDET: Arbeidsløsheten har stort sett steget gjennom hele 2015. Den registrerte Aku-ledigheten er nå 4,6 prosent. Det anslås at ledigheten øker mot fem prosent i 2016 – og at flere bedrifter innfører full ansettelsesstopp. Det vil gjøre det vanskeligere for nyutdannede.

– De som har fast jobb gjør lurt i å holde på den, sier Hveem.

– Flere vil bli permittert eller sagt opp. De som er i utsatte yrker bør tenke over hvordan de kan sikre økonomien om de skulle miste jobben, sier Picard.

(Saken fortsetter under grafikken - som viser hvor det har blitt dyrere eller billigere for nordmenn å feriere den siste tiden)

Forbrukerøkonomen minner om at ledighetstrygden er langt mer stusslig enn mange er vant med, særlig de i oljebransjen: Du får 62,4 prosent av inntekten i arbeidsledighetstrygd, men bare opp til en maksimal årlig bruttoutbetaling på 337.000 kroner.

** LØNN/KJØPEKRAFT: Alt legger til rette for svake lønnsoppgjør i 2016 – kanskje i underkant av tre prosent, ifølge Roger Bjørnstad i Samfunnsøkonomisk analyse.

– Samtidig anslås det at varer og tjenester vil få en prisøkning opp mot 2,5 prosent. Du kan nok ikke vente deg særlig vekst i kjøpekraften, sier han.

Les også

Fersk undersøkelse om troen på norsk økonomi: Svakeste resultat på 23 år

** FERIE: I år har det vært dyrt for nordmenn å feriere utenlands. Det blir det etter alt å dømme også til neste år.

– Det er fordi den lave oljeprisen bidrar til å holde kroneprisen lav, sier Bjørnstad.

– Det er ingen grunn til å tro at det endrer seg neste år. Ta høyde for kostnadsnivået og tenk annerledes rundt reisemålene om du har stram økonomi, råder Picard.

** SKATT: BIs Dag Jørgen Hveem forteller om en liten skatteskjerpelse knyttet til aksjer- og aksjefond. Første trinnsats i inntektsskatten er også noe redusert, men utgjør bare et par hundre kroner.

– I det store og hele er det ingen betydelige skattemessige endringer som får konsekvenser for nordmenns økonomi til neste år, sier Hveem.

Publisert:
Gå til e24.no