Forventer lave strømpriser i fem år

De kommende fem årene forventes strømprisen å holde seg lav, men deretter vil den øke, mener ekspertene.

SPÅR KRAFTIG PRISØKNING OM FEM ÅR: Senior konsulent i Thema Consulting, Marius Holm Rennesund, mener strømprisen på energibørsen vil øke kraftig om fem år.

Marit Hommedal
  • Johan Nordstrøm
Publisert:

Strømprisen har ikke vært lavere på 17 år, og dette nyter strømkundene godt av. Fremtidskontraktene på strømbørsen indikerer at en gjennomsnittlig strømkunde i Sør-Norge vil få en strømregning som er over 900 kroner lavere enn i fjor.

Men dette betyr ikke at tiden for høyere kraftpriser er forbi, mener seniorkonsulent i Thema Consulting, Marius Holm Rennesund. Han er ansvarlig for selskapets analyser av prisbildet i kraftmarkedet, og han forventer en prisoppgang på strøm om fem år.

– Vi tror på en relativt kraftig prisøkning etter 2020, sier Holm Rennesund.

LAV ETTERSPØRSEL FØRER TIL LAVE STRØMPRISER: Senioranalytiker Olav Johan Botnen i Markedskraft mener lav etterspørsel vil motvirke store prisøkninger på strømmen.

Markedskraft

Uenig i kraftig prisøkning

Senioranalytiker Olav Johan Botnen i Markedskraft sier at det er mange miljøer som mener at strømprisen skal øke kraftig etter 2020.

Les også

Slik skal humpete veier gi lavere bensinforbruk

Botnen og analysefirmaet Markedskraft har derimot ikke noen tro på at børsprisen på strøm skal øke kraftig etter 2020. Han mener at det kun vil bli en mindre økning.

Begge kraftanalytikerne mener at fremtidskontraktene for strøm de kommende fem årene på energibørsen stort sett er riktig priset.

Fremtidskontraktene på Nasdaq OMX Commodities, viser at spotprisen forventes å ligge rundt 26 euro per megawattime i 2016, og øke gradvis til rundt 28 euro per megawattime i 2020.

Botnen peker på at før finanskrisen toppet seg strømprisen på 74 euro per megawattime tidlig i juli 2008, tilsvarende 66,6 øre per kilowattime. Han viser til at prisnivået er lavt nå, og etter en liten prisøkning på 2 euro per megawattime fra 2016 til 2020, vil prisnivået fortsatt være ganske lavt. Dette tilsvarer en økning med 1,8 øre per kilowattime til 25,2 øre per kilowattime.

– Vi mener at børsprisen på strøm bare skal svakt opp etter 2020, til intervallet 30–35 euro per megawattime, altså til 27–31,5 øre per kilowattime, sier Botnen.

Strømregningen til forbrukere vil alltid være betydelig høyere enn børsprisen på strøm fordi en rekke andre faktorer også inngår i den totale strømregningen – kraftleverandørens påslag, elsertifikater, nettleie og offentlige avgifter.

Her kan du lese mer om den effektive strømprisen strømkunder kan forvente i år.

Botnen mener at kombinasjonen av lav etterspørsel etter kraft, store utbygginger av ny, fornybar energi og ny reaktor i Finland, vil motvirke store prisøkninger på strømmen.

SPÅR STRØMPRISEN OPP KRAFTIG: Senior konsulent i Thema Consulting, Marius Holm Rennesund, mener det er to hovedgrunner til en stor prisoppgang om fem år.

Thema Consulting Group

– Men viktigste årsak til fortsatt relativt lav kraftpris er forventning om en nordisk kraftpris, som er nært koblet til kostnaden for å produsere kullkraft i våre naboland, sier Botnen.

Les også

– Vi kan få lav strømpris i vinter

Svak prisøkning på kullkraft

Han viser til at både kullpris og kvotepris på CO2 forventes å få en relativ svak prisøkning i årene som kommer, slik at kullkraft forventes å kunne produseres til en rimelig kostnad også i fremtiden.

– Nedleggelse av opptil fire reaktorer i Sverige fra 2018 og utover, og kabel til Storbritannia i 2021 er vesentligste bidragsytere til prisøkning fra 2018 og utover i tid, sier Botnen.

Han peker på at de siste årene har energiintensiv treforedlingsindustri i Norden blitt faset ut, og det har medført et bortfall av etterspørsel på rundt 15 terawattimer (TWh). Dette tilsvarer produksjonen til to gjennomsnittlige kjernekraftreaktorer.

– Energiintensiv industri i Norden forventer vi ikke vil komme tilbake til det aktivitetsnivå som var før finanskrisen, og dette vil bidra til å dempe en eventuell stigning i strømprisen, sier Botnen.

Les også

Stor oversikt: Disse ladbare hybridene tar deg lengst

Men Holm Rennesund og Thema Consulting forventer at strømprisen på energibørsen vil øke kraftig om fem år. Dette til tross for at tilbudssiden av strøm økes betraktelig, i og med at det skal bygges et nytt kjernekraftverk i Finland, som begynner å produsere kommersielt i begynnelsen av 2019. Dette kjernekraftverket forventes årlig å produsere 13 TWh. Til sammenligning bruker vi 130 TWh i hele Norge årlig.

Derfor vil strømprisen øke

De to hovedgrunnene til at strømprisen skal øke kraftig om fem år, ifølge analysen til Thema Consulting, er:

1) En strammere klimapolitikk som vil føre til at prisen på CO2-kvoter vil øke etter 2020.

Holm Rennesund viser til at EU setter i gang ulike tiltak for å få en høyere pris på CO2-kvoter, og at det etter 2020 begynner en ny handelsperiode, med strammere utslippstak for CO2.

Les også

Er dette verdens smarteste søppelspann?

Dette vil gi en høyere forventet produksjonskostnad for termisk kraft. Produksjonskostnaden for termisk kraft er fortsatt viktig i det nordiske kraftsystemet. Det er fordi alternativet til å produsere en kilowattime strøm fra vannkraft er å produsere den fra termisk kraft, det vil si kull og gass. Det påvirker alternativkostnaden til vannkraften, forklarer Holm Rennesund.

2) En periode etter 2020 der etterspørselen etter kraft øker kraftigere enn tilbudet.

– Svenskene skal fase ut en god del kjernekraft, dette påvirker det felles nordiske kraftmarkedet direkte, sier Holm Rennesund.

Les også

Mistet hele småkraftverket

Han forteller at tyskerne samtidig skal fase ut sin kjernekraft, og legge om til fornybar energi.

I en periode etter 2020 vil dette føre til at mer kraftproduksjon fra kjernekraft vil bli faset ut enn det vil bli satt ny fornybar kraft i produksjon.

Han peker på at dette sammen med økte kull og CO2-priser vil gi høyere strømpriser i Tyskland og på kontinentet som også vil påvirke den nordiske kraftprisen.

Les også

Forbrukerombudet advarer: Selger dyr bedriftsstrøm til privatpersoner

Les også

Nå får du ny strømmåler

Les også

Norske statlige eiere bygde kraftverk i lutfattige Nepal: Tok ut 882 millioner i utbytte

Publisert:

Flere artikler

  1. Slik reagerer norske strømpriser på kinesiske kullgrep

  2. Slik kan ny tysk regjering gi økt strømpris i Norge

  3. Mer vindkraft demper prisene: Spår lavere strømpriser etter 2030

  4. Mistet hele småkraftverket

  5. Kraftig fall i strømprisene