Resultatfall for Svindal-selskap

Aksel Lund Svindals A Management øker inntektene, men både kostnadene og årsresultatet peker i feil retning for den tidligere alpinstjernen.

Her avbildet på et besøk hos et av hans investeringsobjekter Airthing i 2020.
Publisert: Publisert:

Lund Svindals heleide selskap dro inn 18,4 millioner i finansinntekter i 2021, mot 13,4 millioner i 2020.

Økningen skyldes hovedsakelig en verdiøkning på 11,1 millioner kroner for markedsbaserte aksjer.

Årsresultatet landet på 8,5 millioner, mot 12,2 millioner året før. Resultatet svekkes av nedskrivninger på 5,9 millioner.

Det viser det ferske årsregnskapet fra A Management.

Egenkapitalen i selskapet er 47,2 millioner, opp fra 38,3 millioner året før. Aksel Lund Svindal eier 100 prosent av aksjene i selskapet.

Den tidligere alpinstjernen eier flere aksjeplasseringe gjennom selskapene A Managment, som det er snakk om her, og A Holdings. Finansavisen skrev i vår at skistjernen hadde gått på store tap i aksjemarkedet.

Øker investeringene

Investeringene i selskapet A Managment vokste, viser regnskapstallene - sterkt hjulpet av en økt gjeldspost. Regnskapet viser at gjelden har økt med nært 25 millioner til 100,7 millioner.

Summen av finansielle anleggsmidler øker til 116,88 millioner, mot 93,9 millioner fra året før.

Selskapet har 82,1 millioner kroner i investeringer i aksjer og andeler, som faller under finansielle anleggsmidler. Markedsbaserte aksjer landet på 24,7 millioner for 2021, mot 9,9 millioner i året før.

Markedsbaserte aksjer kan gå innunder en handelsportefølje, hvor formålet er kjøp og salg av verdipapirer for å oppnå en kortsiktig gevinst, mens investeringer i aksjer og andeler blir ansett som mer langsiktige posisjoner.

Les også

Markant aksjefall for Aksel Lund Svindal

Nedskriver datterselskap

Svindals klessatsing gjennom Atulus med klesmerket «Greater Than A» har ennå ikke fått vind i seilene, og det kommer frem fra regnskapet at Svindal nedskriver verdien i datterselskapet med syv millioner, og verdien til selskapet bokføres til 2,4 millioner kroner. I 2021 gikk selskapet med et underskudd på 500.000 kroner. Atulus faller under A Management-paraplyen.

Investeringsselskapet fokuserer hovedsakelig på unoterte selskaper. Noen av de mest bemerkelsesverdige aksjepostene ved nyttår var Form Eiendom og Form Prosjekt hvor de sitter med 33,3 prosent av aksjene. A Management eier 7,6 prosent i Norse Holding som leverte et resultat før skatt på 42 millioner i 2021, samt eierandel på 13,5 prosent i Fyri Hemsedal med resultat før skatt på 5,7 millioner

Noen av de få børsnoterte selskapene inkludere Pexip Holdning, Norse Atlantic og Airthings, hvor den tidligere alpinstjernen er styreleder. OL-vinneren sitter på heller mindre posisjoner i selskapene på under et prosent.

E24 har ikke lyktes å få en kommentar fra Svindal-familien.

Les også

Aksel Lund Svindal blir styreleder i Airthings

Les også

Skisuksess gir millionresultat for Klæbo

Publisert:

Her kan du lese mer om