Boligprisene falt 0,2 prosent i desember

Boligprisene i Norge falt 0,2 prosent i desember, viser ferske tall fra Eiendom Norge.

Publisert:

Desember er normalt en måned med lav omsetning, og en nedgang i boligprisene på denne tiden av året var ventet.

Korrigert for sesongvariasjoner gikk prisene opp med 0,7 prosent.

LES OGSÅ: (+) Derfor blir du forvirret av boligtallene

Boligprisene er nå 2,8 prosent høyere enn for ett år siden.

– Etter flate boligpriser gjennom høsten 2018, ble utviklingen i desember sterkere enn normalt, selv om dette ikke bryter den underliggende moderate trenden i markedet, sier administrerende direktør i Eiendom Norge Christian Vammervold Dreyer i en pressemelding.

Les også

NBBL: Boligprisene falt 0,3 prosent i fjerde kvartal

– I 2018 under ett ender boligprisutviklingen nasjonalt tett på nivå med lønnsveksten. Dette er bra for den finansielle stabiliteten og for norsk økonomi, sier Dreyer.

– Velfungerende boligmarked

Administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving påpeker at tallene er mer eller mindre som forventet.

– Men lite interessante for det store bildet siden dette alltid er en relativt stille måned i boligmarkedet. 2018 har vært preget av høye omsetningsvolumer i et velfungerende boligmarked, sier Geving.

Han mener prisdrivere som rente, inntekt og boligtilbud fremover indikerer at det blir et balansert boligmarked med svak prisvekst i 2019.

– Prisnivået er høyt i de fleste regioner etter mange år med gjeldsdrevet prisvekst, men gode utsikter for norsk økonomi gir lav sannsynlighet for priskorreksjon. Det forutsetter imidlertid en stabilt høy etterspørsel etter boliger. Ved inngangen til 2019 ligger det an til et godt etterspørselstrykk i de fleste regioner, men samtidig må vi ta høyde for at etterspørselen er følsom for endringer i folks forventninger til boligmarkedet.

Solgte flere boliger

I desember ble det solgt 2.963 boliger i Norge, noe som er 1,3 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2017. I 2018 er det solgt 90.828 boliger, som er 4,9 prosent flere enn i 2017 og 2,6 prosent flere enn i rekordåret 2015.

– Antall salg i desember er på nivå med tidligere år, og som normalt for desember å være. Samlet for 2018 så er det solgt over nitti tusen boliger, noe som er rekord i antall bruktboligsalg i Norge i løpet av et år, sier Dreyer.

Les også

Handelsbanken ser positivt på boligmarkedet i 2019

Det tok i gjennomsnitt 63 dager å selge en bolig i desember 2018, noe som er to dager mer enn i desember 2017. Raskest salgstid hadde Oslo med 36 dager og tregest salgstid hadde Stavanger med omegn med 103 dager.

– Salgstiden har i hele 2018 ligget høyere enn tidligere år, noe som trolig skyldes det store utbudet av boliger i markedet, sier Dreyer.

Mange bruktboliger til salgs i år

Det var i desember som normalt negativ prisutvikling i store deler av landet. Sterkest utvikling hadde Fredrikstad/Sarpsborg og Tønsberg med en oppgang på 1,4 prosent. Svakest utvikling var det i Trondheim, Ålesund, Bodø og Stavanger med en nedgang på 2,0 prosent

Den sterkeste prisutviklingen i 2018 hadde Oslo med en oppgang gjennom året på 6,3 prosent. Svakest utvikling hadde Trondheim med en nedgang på 0,8 prosent.

– Årstakten i boligprisutviklingen har hentet seg inn igjen etter det til dels kraftige boligprisfallet i 2017. I Oslo har prisene steget mest i året som gått, men her er prisene fortsatt på et lavere nivå enn da de var på sitt høyeste i februar 2017.

Eiendom Norges prognoser for 2019 er rundt tre prosent prisvekst, som er på cirka samme nivå som i år.

– Gjennom hele 2018 har det vært mange bruktboliger til salgs. Vi venter at dette vil vedvare i 2019 i takt med at det også vil komme mange ferdigstilte nybygde boliger i markedet på grunn av den store boligbyggingen de siste årene. Dette i kombinasjon med de varslede renteøkningene fra Norges Bank gjør at vi forventer en fortsatt moderat prisutvikling i 2019, avslutter Dreyer.

Les også

Venter desemberfall i boligprisene, men stabilt 2019

Les også

NBBL: Boligprisene falt 0,3 prosent i fjerde kvartal

Les også

Handelsbanken ser positivt på boligmarkedet i 2019

Publisert:

Her kan du lese mer om