Seks grunner til at boligprisene trosser nedturen i norsk økonomi

Sjeføkonom tror boligprisene skal fortsette én vei de neste årene - oppover.

BOLIGPRISENE: Skal de opp eller ned? Shakeb Syed i Sparebank1 Markets mener opp.
Publisert:

Til tross for at norsk økonomi styrer mot et dårlig vekstår, mener sjeføkonom Shakeb Syed i Sparebank 1 Markets at boligprisene skal fortsette opp.

En brems i veksten i økonomien skulle i utgangspunktet ført til en bred nedkjøling av norsk økonomi, også i boligmarkedet.

OPP, OPP, OPP: Sjeføkonom Shakeb Syed i Sparebank 1 Markets venter to år til med boligprisvekst.

Syed tror imidlertid at boligmarkedet spares for en større brems, selv om han tror det vil vokse tregere enn det har gjort de siste årene.

– Jeg tror boligprisene vil stige mellom to og fem prosent neste år, sier Syed til E24

Han mener at boligprisveksten ikke bare er drevet av etterspørselssiden, men vel så mye av tilbudssiden.

– Det er flere buffere på tilbudssiden som demmer opp om svakere etterspørsel, sier han til E24.

Med andre ord: Det er for få boliger enkelte steder.

Han forteller at han derfor tror på videre oppgang for prisene også i 2016.

Les også

NHH-professor: – Et hakk nærmere boligkrakk

Seks grunner

Dette er seks årsaker til at Syed venter prisvekst i boligmarkedet:

  • Utilstrekkelig og manglende infrastruktur i tettsteder utenfor byer og storbyer, som fortsetter å øke presset inn mot byene
  • Rentekutt fra Norges Bank og mulig finanspolitiske tiltak fra regjeringen
  • Bankenes utlånsrenter vil falle mer enn Norges Banks rentekutt, som følge av fallende utlånsmarginer
  • Kronesvekkelsen bedrer konkurransekraften til eksporterende bedrifter
  • Stor del av arbeidsstyrken ansatt i offentlig sektor, hvor arbeidsledigheten vil stige kun moderat
  • Jevn inntektsfordeling i Norge kontra mange andre sammenlignbare land
Les også

Derfor er Selvaag-sjefen oppgitt over Bærum

Svakt ellers

Sett bort ifra bolig, blir 2015 alt annet enn et bra år, ifølge sjeføkonomen.

– Neste år blir svakt, sier Syed.

Sparebank 1 Markets offentliggjorde sent onsdag kveld sin strategirapport, med prognoser for utviklingen i norsk økonomi. I likhet med flere rapporter som har kommet i årets siste måned, venter Syed svak vekst i norsk økonomi neste år.

Bakteppet er en kraftig oljebrems, i form lavere oljeinvesteringer og oljeprisfall.

– Det blir en betraktelig lavere vekst enn vi har sett i år og i fjor, sier Syed.

Han tror ikke at verdiskapningen på fastlandet, målt ved brutto nasjonalprodukt, vil vokse mye mer enn én prosent.

Les også

DNB tror veksten halveres neste år

Forventningene senkes

Spådommene for utviklingen neste år blir stadig dystrere, og Syeds rapport føyer seg i rekken av prognoser på en svak utvikling neste år.

Nylig meldte NHO at oljerelaterte bedrifter rapporterer om verre fremtidstro enn under finanskrisen, og NHO har senket forventningene til Fastlands-BNP til 1,25 prosent i 2015.

SSB kom i starten av desember ferske anslag for norsk økonomi. I tillegg til å mer enn halvere vekstutsiktene på fastlandet neste år til 1 prosent, overrasket SSB med å se for seg at Norges Bank i mars har kuttet renten med 0,5 prosentpoeng.

Les også:

Dette betyr rentekuttet for din lommebokNHO: - Må bygge hele Fredrikstad - hvert årForbrukerrådet: – Forventer at bankene senker boligrentene

Publisert:

Her kan du lese mer om