Den nye riksadvokaten til VG: Inhabil i NAV-skandalen på grunn av samboeren

Fredag har Jørn Sigurd Maurud første dag på jobb som ny riksadvokat. Men han kan ikke jobbe med NAV-skandalen – fordi han er samboer med tidligere statsråd Hanne Bjurstrøm.

NY RIKSADVOKAT: Jørn Sigurd Maurud
 • Martha Holmes
 • Kari Spets
 • Runa Fjellanger
 • Bjørn Haugan
Publisert:

– Jeg synes jo også dette er fryktelig flaut, fryktelig ille, og så er det slik at denne håndteringen av disse sakene, det må jo skje hos Riksadvokaten. Det er riksadvokaten som kan beslutte gjenopptagelse av disse sakene, sier Maurud til VG om NAV-skandalen.

– Der har jeg et personlig problem, fordi jeg lever sammen med ansvarlig statsråd som fremmet dette for Stortinget, legger han til.

Se oversikt: Disse har blitt rammet

Bjurstrøm innførte forskriften

Maurud er nemlig samboer med Hanne Bjurstrøm. Hun er i dag likestillings- og diskrimineringsombud.

Men i 2012 var hun arbeidsminister for Arbeiderpartiet. Det var under henne den mye omtalte EØS-forskriften, som Norge har misforstått, ble innført. En rekke mennesker har blitt uskyldig dømt for trygdesvindel, fortalte avtroppende riksadvokat Tor-Aksel Busch på en pressekonferanse denne uken.

– Så det har gått et brev fra meg til Justisdepartementet i dag, og jeg mener jeg må vurdere meg som inhabil i å behandle de sakene som riksadvokat, sier Maurud.

Håndteringen av dem som har blitt uskyldig dømt og skal få sakene sine tatt opp på nytt, skal skje hos Riksadvokaten.

Les også: Dette må du vite om Nav-skandalen

BOR SAMMEN: Hanne Bjurstrøm bor sammen med den nye riksadvokaten.

Opp til Justisdepartementet

Maurud mener Justisdepartementet må vurdere å overføre sakene til en setteriksadvokat.

– Departementet har ved tidligere anledninger brukt en juridisk professor for eksempel, eller kanskje en advokat. Så det fungerer.

Han forklarer dette med at hvis riksadvokaten er inhabil, så blir hele kontoret inhabilt.

– Justisdepartementet får det brevet i dag, men det er jo min vurdering. Så sånn er det, og så er det jo opp til Justisdepartementet om de mener at dette burde gå fint, men jeg synes ikke det.

«Anser meg ugild»

I brevet sendt til justisdepartementet, skriver Maurud at han finner det nødvendig å gjøre departementet oppmerksom på et forhold av betydning for hans habilitet, og at hans samboer Hanne Inger Bjurstrøm var arbeidsminister da den nye trygdeforordningen ble inkorporert i norsk rett.

«På denne bakgrunn anser jeg meg ugild til å ha befatning med disse sakene, jf. straffeprosessloven § 60 første ledd annet punktum og § 61 første ledd første punktum. Dette innebærer at også mine underordnede ved Riksadvokatembetet er inhabile, jf. straffeprosessloven § 60 annet ledd- Sakskomplekset krever som nevnt videre oppfølging på riksadvokatnivå, og jeg legger således til grunn at departementet vil oppnevne en setteriksadvokat til å forestå dette»

Bjurstrøm ønsker ikke å kommentere saken.

Ekspert: – Uenig med riksadvokaten

Jan Fridthjof Bernt, professor emeritus ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen, mener at samboerskapet ikke er et problem for den nye riksadvokatens habilitet.

– Han skal ikke ta stilling til noe Hanne Bjurstrøm har gjort. Det dreier seg om en opprydning på Riksadvokatens eget område, der det er ubestridt at det er gjort feil. Spørsmålet om hvorvidt Hanne Bjurstrøm har medansvar for feilene, kan jeg ikke se for meg at er et tema hos Riksadvokaten, sier Bernt.

Likevel berømmer han Maurud for å ta opp habilitetsspørsmålet.

– Jeg er uenig med riksadvokaten hvis han mener han er inhabil, men jeg synes det er aldeles utmerket at han reiser spørsmålet for å få det avgjort.

Rettelse: I en tidligere versjon av denne saken, stod det at Jørn Maurud mente at Jjustisdepartementet burde vurdere å overføre saken til den sittende riksadvokaten. Det riktige skal være at han mener at Justisdepartementet burde vurdere å overføre saken til en setteriksadvokat. Dette ble rettet 01.11.2019 klokken 12:06

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Nav
 2. Hanne Bjurstrøm
 3. Jørn Sigurd Maurud
 4. Rettet

Flere artikler

 1. Rødt-Moxnes: Vurderer mistillit mot Hauglie

 2. Mann frifunnet i trygdeskandalen – Høyesterett slår fast at Nav gjorde feil også før 2012

 3. NAV-skandalen: SV varsler mistillitsforslag mot Anniken Hauglie (H)

 4. Nav-skandalen: Trygdemottagere uriktig dømt til fengsel

 5. Oppdaget skatteblemmen mandag – varslet Jensen fredag