DNB holder tilbake renteopplysninger

DNB Eiendom unnlater ofte å opplyse om renten på fellesgjelden når leiligheter i borettslag og sameier markedsføres. En slik praksis er lovstridig, mener Forbrukerombudet. Det er ikke DNB enig i.

MANGLER VIKTIG INFO: I 10 av 11 undersøkte annonser oppga ikke DNB Eiendom rentebetingelsene på fellesgjelden.

Foto: Fredrik Bjerknes
  • Geir Røed
Publisert:

En gjennomgang av 100 annonser for boliger i sameier og borettslag viser at flere meglere ikke oppgir rentebetingelsene på fellesgjelden.

Flertallet av meglerne har med opplysningene, men i 18 av 100 undersøkte annonser er rentebetingelsene utelatt.

Dette gjelder blant annet i nesten alle annonser fra et av Norges største meglerforetak; DNB Eiendom. Av 11 undersøkte DNB-annonser mangler informasjon om rentesatser på fellesgjelden i 10 av annonsene. Bare i ett tilfelle var renten oppgitt.

– Dersom det mangler slike opplysninger i annonsene er de villedende og i strid med markedsføringsloven. Renteopplysninger er helt essensielle opplysninger for forbrukerne, sier Tonje Hovde Skjelbostad, fagdirektør i Forbrukerombudet.

Les på Dine Penger: Ditt borettslag kan være en rentetaper

Bryter bransjenormen

Å holde tilbake opplysninger om renten på fellesgjelden er også i strid med bransjens egen norm.

VIL FØLGE OPP SAKEN: Sjefen i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving, sier de nå vil minne bransjen om reglene for hva som skal med i boligannonsene.

Foto: Torstein Bøe NTB scanpix

– Det følger av bransjenormen for markedsføring av bolig at det ved markedsføring på nett alltid skal gis klare opplysninger om lånevilkårene for nedbetaling av andel fellesgjeld, sier administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund.

Ifølge Geving skal gjeldende rentesats, størrelsen på andel fellesgjeld, nedbetalingstid og lengde på eventuell avdragsfri periode oppgis.

– Dette er viktig informasjon for forbrukeren fordi det påvirker de månedlige felleskostnadene. I borettslag med høy fellesgjeld kan lånevilkårene spille en stor rolle for størrelsen på forbrukerens månedlige felleskostnader, sier Geving.

– Krever innskjerping

Også i åtte annonser fra andre meglerforetak mangler opplysninger om rente på fellesgjeld. Men dette var enkeltannonser, og E24 har ikke avdekket at det er gjennomgående mangler hos andre meglerhus, slik som i DNBs annonser.

Meglerforbundet sier de nå vil følge opp saken.

– Vi forventer at meglerforetakene har rutiner som bidrar til at all relevant informasjon innhentes, kvalitetssikres og opplyses i henhold til kravene i eiendomsmeglingsloven og bransjenormen. I den grad et foretak systematisk mangler informasjon om gjeldende rentesats, kan det tyde på en mangelfull rutine. Dette må selvsagt innskjerpes, sier Geving.

Meglerforbundet vil i lys av E24s undersøkelse sende ut en påminnelse om de vilkår bransjen har forpliktet seg til å oppfylle etter bransjenormen, opplyser Geving.

For tre av hundre boliger fant ikke E24 fellesgjeldrenten hverken i annonsen på Finn eller i prospektet. For å få informasjon om fellesgjelden måtte megler kontaktes.

Les på Dine Penger: Slik senker du renten på fellesgjelden

DNB uenig

Også Forbrukerombudet vil ta affære.

Fagdirektør Tonje Hovde Skjelbostad i Forbrukerombudet.

Foto: Kimm Saatvedt

– Etter å ha blitt oppmerksom på resultatet av E24s undersøkelse vil vi vurdere om vi skal innlede saksbehandling, sier fagdirektør Tonje Hovde Skjelbostad i Forbrukerombudet.

Forbrukerombudet regner imidlertid med at DNB som en stor og markedsledende aktør vil endre praksisen sin.

Men det vil ikke DNB, opplyser fagkonsulent Jørn Ramberg i DNB Eiendom.

– Det er ikke noe pålegg om å opplyse om renten på fellesgjeld i en boligannonse som Finn-annonsene, sier Ramberg.

Han hevder at DNB Eiendom for noen år siden avklarte nåværende praksis med forbrukermyndighetene.

E24 har gått gjennom bransjenormen for markedsføring av bolig. Der kommer det tydelig frem at blant annet rentesatsene for fellesgjeld skal oppgis.

Men DNB fastholder sitt syn når E24 spør for andre gang:

– DNB Eiendom mener innholdet i annonsene deres er i samsvar med kravet i bransjenormen, skriver kommunikasjonsrådgiver Kristin Olaussen Iversen i DNB i en epost til E24.

Les på Dine Penger: Kan tape 200 millioner på binding av renten

Her kan du lese mer om

  1. Eiendom
mail
E24

Start dagen med

Morgengryn Logo

Hold deg oppdatert på de viktigste nyhetene, de siste nøkkeltallene, og dagens kalender. Tilbudet er gratis.

Flere artikler

  1. – Blir umiddelbart endret

  2. Forbrukerrådet i stuss over størrelsen på «4-roms»

  3. Annonserte med fem soverom, hadde bare to

  4. Annonsørinnhold

  5. Da kontrakten var signert, fikk boligkjøperen vite om krypene

  6. Vil du ha denne leiligheten, får du elbil på kjøpet