Boligeiere kan tape hundretusener med nytt forslag: Slik kan ny boligskatt ramme deg

Skatteprofessor og sjeføkonom hamrer løs mot det rødgrønne forslaget om å endre boligskatteregler.  – Dette forslaget kommer aldri til å overleve, mener Øystein Dørum.

STORE KONSEKVENSER: Økonomer og jurister er klar på at den rødgrønne regjeringens nye skatteopplegg for bolig- og gevinstbeskatning vil få store privatøkonomiske konsekvenser.
  • Maria Lekve
Publisert:

Kritisk. I statsbudsjettet som ble lagt frem igår, kom det frem at de rødgrønne vil endre botidsreglene for gevinstbeskatning.
Skatteprofessor Ole Gjems-Onstad ved Handelshøyskolen BI er sterkt kritisk til de rødgrønnes nye skatteopplegg:

– Jeg synes det er vanskelig å ta forslaget på alvor. Det er snakk om veldig viktige regler. For meg er det et stort tankekors hvor lite gjennomarbeidet forslaget fremstår, sier Gjems-Onstad.

LES OGSÅ: Her er de «skjulte» skatteøkningene

KRITISK: Professor Ole Gjems-Onstad mener forslaget om å endre på botidsregler i gevinstbeskatning vil være et tilbakeskritt som vil gjøre skattesystemet mer uforutsigbart og utilgjengelig for folk.

Vil ramme mange. Mens den rødgrønne regjeringen argumenter med at de vil gjøre det vanskeligere for utleierne å unnslippe gevinstskatt, er Gjems-Onstad klar på at regjeringen vil ramme flere enn utleiehaiene.
– Dette vil ramme svært mange og bety mange penger for folk, sier professoren til Dine Penger.

– Dette er av typen endringer hvor man virkelig trenger utredning og diskusjon, noe det ikke bærer preg av å ha vært her, sier Gjems-Onstad.

LES OGSÅ: - Vil gi høyere utleiepriser

«Et tilbakeskritt».Han kaller forslaget for et gedigent tilbakeskritt.

– Det strider mot alt det som man ønsker i et moderne samfunn. Nå lager man et system med kompliserte regnestykker som gjør skattesystemet mer uforutsigbart og utilgjengelig for folk, sier han.

Skatteprofessoren tror ikke vanlige folk vil forstå systemet før de havner opp i en salgsituasjon selv:

– Jeg mener det er prinsipielt galt å opprette et system som gjør det umulig for vanlige folk å forholde seg til uten å søke faghjelp, sier professoren.

LES OGSÅ: Dette betyr statsbudsjettet for deg

Vil komplisere.– Dette vil komplisere livet for mange. Regjeringen ønsker å ta utleierne, men forslaget rekker mye lenger enn formålet tilsier. Det er åpenbart ikke gjennomtenkt og bærer preg av at noen har hatt dårlig tid, Gjems-Onstad.

Han reagerer på at regjeringen har valgt å foreslå regler som går tyve år tilbake tid.

– Nå må man begynne å argumentere for hvorfor man ikke bodde i en bolig for femten år siden, eller finne bevis for at utgiftene man hadde for femten år siden var påkostninger. Det vil bli helt uhåndterbart. Folk har ikke papirer for så langt tilbake.

Nå håper han at ny regjering vil putte forslaget i skuffen.

– Det vil utvilsomt føre til mye mer byråkrati. Det er lett å slenge ut et slagord om at man ønsker å avbyråkratisere. Her får en ny regjering en viktig test på om det er mer enn et slagord.

LES OGSÅ: Sjekk boligprisene der du bor

Kommer ikke til å overleve.– Intensjonene er gode, men dette forslaget kommer aldri til å overleve, sier sjeføkonom Øystein Dørum i DNB til Dine Penger.

RAMMER USKYLDIGE:Øystein Dørum, sjeføkonom i DNB mener den rødgrønne regjeringens opplegg for gevinstbeskatning av bolig får store privatøkonomiske konsekvenser og altfor mange tilfeldige utslag.

Han er i utgangspunktet enig i intensjonen bak lovforslaget:

– Bakgrunnen er at man ønsker å bringe beskatning av bolig nærmere andre formuesobjekter, spesielt der det dreier seg om spekulasjonsobjekt. Jeg er enig i å heve likningsverdi for sekundærbolig, men så går man veldig langt.

Han reagerer på at man plutselig innfører et system som ser på de siste tyve årene med tilbakevirkende kraft.
– Helt uskyldige mennesker vil nå påføres en skatt som de aldri visste at de kom til få, sier sjeføkonomen.

LES OGSÅ: – Dette vil holde boligprisene oppe

«Tilfeldige utslag». Han påpeker at den siste tyveårsperioden har boligprisene femdoblet seg nominelt. Dermed kan det være snakk om store summer for privatpersoner.

– Jeg tenker at dette gir opphav til noen tilfeldige utslag som dertil vil ha store privatøkonomiske konsekvenser for dem som rammes, sier Dørum.

– Har du hatt et liv med mange brutte forhold og flyttet inn og ut med forskjellige partnere, men likevel valgt å beholde plattformen i din egen bolig, vil du bli hardt rammet.

Han mener at det fins mange andre måter å «ta» spekulanter som ikke gir så tilfeldige og urimelige utslag.

– De fleste bor i boligen hele tiden, men poenget er at veldig mange vil kunne ha vært i den situasjonen hvor man av en eller annen grunn har bodd utenfor boligen en periode, sier Dørum.

LES OGSÅ: Regn ut skatten din for 2014

«Fornuftig». Professor Jarle Møen ved Norges Handelshøyskole er imidlertid fornøyd med forslaget.

POSITIV: Jarle Møen, som er professor Jarle Møen ved Norges Handelshøyskole påpeker at det blant økonomer er bred enighet om at boliger er skattlagt for mildt.

– Umiddelbart synes jeg dette er et veldig fornuftig forslag, sier Møen.

– Blant økonomer er det bred enighet om at eiendomsinvesteringer er skattlagt for mildt og at dette på en uheldig måte har vridd investeringer vekk fra annen næringsaktivitet, påpeker han.

Professoren sier at dagens ordning har gitt sterke incitamenter til skattemotiverte flyttinger. En gevinstbeskatningen som er gradert etter botiden vil redusere dette incitamentet betydelig, mener professoren.

– Jeg tror den nye regelen vil fremstå som rettferdig og forståelig, og jeg kan helle ikke se store praktiske problemer, sier Møen.

Han mener det nye forslaget har en god fordelingsprofil.

– Jeg kan ikke se noe faglig grunnlag for at den nye regjeringen skal gå mot hovedlinjene i dette forslaget, avslutter Møen.

LES OGSÅ: Syv av ti skal pusse opp boligen nå

Slik kan du bli påvirket

I det nye forslaget til botidsmodell går den rødgrønne regjeringen inn for å opprette en ny brøk, der du vil gevinstbeskattet for (botid utenfor leiligheten)/eiertid.

Forslaget vil ta utgangspunkt i eiertid de siste 20 årene. Dersom eiertiden er kortere enn 20 år, blir botiden i hele eiertiden avgjørende.

Dersom du har eid en bolig i seks år og brukt boligen som egen bolig i tre år, må du nå skatte av halve gevinsten ved et salg.

Et eksempel:Dersom du kjøpte en bolig for 1 million kroner for 20 år siden - som nå er verdt 5 million kroner, kan du med dagens regler unngå gevinstskatt ved å bo i boligen i ett av de siste to årene før et salg.

Dersom du ikke har bodd i boligen i 10 av de siste 20 årene (eksempelvis du kjøpte en bolig før du flyttet inn der for tyve år siden), må du med nye regler betale gevinstskatt for 10/20 år.

For en verdistigning 500 prosent, vil du ha en gevinst på 4 millioner kroner. Skal du skattlegge halvparten av dette blir det 28 prosent av 2 millioner kroner, som tilsvarer 560.000 kroner i skatt.

Med ny ordning vil du da måtte ut med 560.000 kroner i skatt, mot 0 kroner før.

LES OGSÅ: Slik vil regjeringen Solberg påvirke lommeboken din

Finansdepartementet:– Er ingen fordekt måte å øke beskatningen av bolig

Dine Penger har forsøkt å få en kommentar fra Finansdepartementet på denne saken. Kommunikasjonssjef Runar Malkenes skriver følgende i en epost til Dine Penger.

«Forslaget ligger nå som du vet Stortinget og er fremmet av en regjering som nå har søkt avskjed i nåde. Det er derfor ikke naturlig med intervju i denne saken. Men som motvekt til kritikken kan du jo referere til at Finansdepartementet vektlegger følgende som jo også går fram av stortingsdokumentene og pressestoff:

Dette er ingen fordekt måte å øke beskatningen av bolig. Intensjonen bak forslaget er todelt:

1) Gevinst ved salg av egen bolig som en selv bor i skal fortsatt være skattefri.
2) Gevinst ved salg av bolig en faktisk ikke bor i, skal skattlegges som kapitalgevinst.

Hensikten med forslaget er å bringe regelverket bedre i samsvar med intensjonen. Det er urimelig at en bolig som har vært leid ut i 20 år, skal fritas for all gevinstskatt bare fordi eier melder flytting til Folkeregisteret året før salg. Det er tilfellet i dag.

Det blir skjerpelser for de som investerer i ekstra boliger og lett kan tilpasse seg bort fra gevinstskatten. Det er hensikten med forslaget.

Vanlige boligeiere som bor i boligen sin, skjermes. Det samme gjelder når en kan bli tvunget til å bo borte fra boligen. Dette gjelder for eksempel ved tjeneste i utlandet, militærtjeneste, sykehusopphold mv. Det gjelder også hvis skattyter må bo borte fra boligen på grunn av egen, ektefellens eller barnets helse. Det ses også bort fra kortere perioder hvor en ikke har bodd i boligen, uansett grunn (15 prosent av eiertiden, maksimalt ett år).

Folkeregisteret ble fullt digitalisert i 1992. Fra 1992 er det dermed relativt enkelt å få oversikt over hvor skattyter har hatt sin folkeregistrerte adresse i Norge.

Kravet til å oppbevare kvitteringer kan ikke regnes som særlig belastende for såpass store beløp som ved påkostning. Utgifter til ordinært vedlikehold er uansett ikke fradragsberettiget»

Følg oss på Facebook!

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Eiendom

Flere artikler

  1. Advokat reagerer på nye botidsregler for gevinstbeskatning: – Nye skatteregler for bolig er en samboerfelle

  2. Nye regler om gevinstbeskatning: Vil skattlegge rene utleieboliger tøffere

  3. Ole Jørgen (29) får beholde gevinsten på boligen: Regjeringen trekker forslaget om ny boligskatt

  4. Nye regler for gevinstskatt av bolig: Ole Jørgen (29) kan tape 300.000 kroner med nye skatteregler

  5. – Nullskattebegrepet er blitt en retorisk gimmick