Brann i fire boliger pr dag: Sjekk hva som oftest forårsaker boligbranner

De fleste branner som ender med dødsfall, skyldes ikke blåsende gnister. De starter i det elektriske anlegget eller i elektrisk utstyr. – Dette kan man selv forebygge, sier bransjen.

BRANNÅRSAKER: Over halvparten av boligbrannene skyldes feil i det elektriske anlegget eller feil bruk av elektrisk utstyr. Dette bildet er fra en øvelse tidligere i vinter.
  • Anne Lise Stranden
Publisert:

Liten oppgang. Gjensidige hadde en liten oppgang i erstatningsutbetaling etter branner i fjor.

Omtrent halvparten av boligbrannene her til lands skyldes vanligvis feil i el-anlegg eller feil bruk av elektrisk utstyr. Dette er den største enkeltårsaken til branner i Norge.

Ifølge ferske tall fra Gjensidige hadde nær halvparten av fjorårets boligbranner elektrisk årsak, noe som bekreftes av statistikk fra de siste årene.

Les også:Flere svindler forsikringsselskapene

6 av 10. If mener andelen boligbranner med elektrisk årsak, er enda høyere. Omlag 60 prosent av boligbrannene med kjent årsak, skyldes feil i el-anlegg, ifølge deres foreløpige tall.

Typiske årsaker er kortslutning, lysbue, gnist og senskade etter overspenning.

– Dette er skremmende høyt, og bør være en vekker for folk flest om at de bør ha jevnlig kontroll av det elektriske anlegget i boligen sin, sier assisterende informasjonsdirektør Emma Elisabeth Vennesland i If.

Les også:Må betale 3 millioner for brann i oppvaskmaskin

El-feil årsak til ti dødsfall. Hvert år dør minst ti personer som følge av branner som har startet i elektriske anlegg eller utstyr, ifølge Gjensidige.

STØRSTE ÅRSAK: – Alt som har med elektrisitet å gjøre er den definitivt største brannårsaken, sier Bjarne Aani Rysstad, informasjonssjef for skadeforsikring i Gjensidige.

– Branntallene i Norge er alt for høye.

Alt som har med elektrisitet å gjøre er den definitivt største brannårsaken, og dermed det største problemet knyttet til brann i Norge, sier informasjonssjef Bjarne Aani Rysstad i Gjensidige.

– Et svært viktig tiltak for å få ned antall brannofre er kontroll av det elektriske anlegget.

Sammen med økt bevissthet i bruken av elektriske apparater, ville dette spart mange menneskeliv, sier Rysstad.

Har økt. Og ifølge If har denne årsaken til branner i private boliger, økt.

– Vi ser at andelen branner med kjent årsak som skyldes elektriske fenomen, er økende, sier Emma Elisabeth Vennesland.

I 2013 økte andelen boligbranner med elektrisk årsak til 61 prosent fra 57 prosent året før. Dette gjelder alle branner med kjent årsak.

Flatanger: 150 millioner. Årets branner i Lærdalsøyri, Flatanger og Frøya er ikke med. Årets statistikk når den foreligger neste år, kan vise en annet fordeling av brannårsaker.

– Vi kan ikke og ønsker ikke å si noe om eller spekulere i fremtidige tall, sier Rysstad.

Finans Norge anslår at 24 boliger og fritidsboliger og 64-66 øvrige bygninger er skadet etter brannen på Flatanger. I tillegg kommer flere reiselivsanlegg, småbåthavn og kaianlegg.

Totalt skadebeløp er foreløpig anslått til 150 millioner kroner.

FLATANGER: Brannen i Flatanger er så langt anslått til å koste 150 millioner kroner av Finans Norge.

Brann i fire hus pr dag. Branner som oppstår på grunn av ulike elektriske feil, utgjør omlag en fjerdedel av branner og brannerstatninger årlig, viser ferske tall fra Gjensidige.

Hver dag brenner det i fire boliger i gjennomsnitt i Norge, viser offisielle tall.

– Det er mange måter å regne på. I dette tallet vil skaden som er registrert, variere fra totalskade til mindre branntilløp, understreker Rysstad.

Les også:Boligeiere må betale for naboenes heis

Komfyrbrann. Den andre fjerdedelen av brannene skyldes feil bruk av elektrisk utstyr, ifølge Gjensidige.

KOMFYRVAKT: En slik «spion» kan forhindre komfyrbranner, som er største enkeltårsak til branner foråraket av elektriske apparater. Den overvåker varmeutvikling på komfyren, og bryter strømmen hvis det blir for hett.

– Feil bruk vil si tørrkoking på komfyrer som forårsaker brann i overskap, eller at man legger noe brennbart over en panelovn, for å nevne noe, sier Rysstad.

– En komfyrvakt som vil varsle brann over komfyren, er en viktig livsforsikring, særlig for eldre mennesker, sier Rysstad.

Men legger til at prisen kanskje er avskrekkende for mange. Pr idag koster den mellom 3.000 og 5.000 kroner, men prisen er ventet å gå ned.

Komfyrvakt er et krav i alle nye boliger.

Les også:Kraftig økning av vannskader

Altfor sjelden kontroll. Det finnes lokale el-tilsyn, men de er kun forpliktet til å kontrollere fem prosent av nettkundene i året, ifølge If.

FOR SJELDEN KONTROLL: – Kontroll av det elektriske anlegget er boligeiers ansvar, sier Emma Elisabeth Vennesland, assisterende informasjonsdirektør i If skadeforsikring.

I gjennomsnitt innebærer det at kontroll av det elektriske anlegget kun foregår hvert 20. år i det lokale el-tilsynets regi.

– Med tanke på alt arbeidet som utføres med det elektriske anlegget, også av ufaglærte, er det skremmende at kontrollene uteblir eller er så sjeldne, sier Emma Elisabeth Vennesland.

Boligeiers ansvar. Hun mener det er viktig at folk er klar over at feil på anlegget er boligeiers ansvar.

Hver fjerde nordmenn har aldri fått en elektriker til å kontrollere det elektriske anlegget i boligen sin, viser en undersøkelse If har utført.

Flere branner i Norge. Norske boliger er i en særstilling, med sine størrelser og verdier, og mye teknisk utstyr. Det er også en stor andel trehus. I Norge har vi en annen type el-anlegg enn andre europeiske land, ifølge Vennesland.

– Det gir oss dårligere sikkerhet mot jordingsfeil, og dermed økt risiko for brann. Det er nok en av årsakene til at det brenner mer i Norge enn i Finland og Sverige, sier Vennesland.

Omtrent hvert fjerde hus i Norge er forsikret i If.

Les også:Forsikringene du behøver

El-feil koster 100 millioner. Gjensidiges erstatninger som følge av feil i elektrisk anlegg og utstyr utgjorde over 100 millioner kroner i 2013.

Selskapet utbetalte totalt 497 millioner kroner i boligbrann-erstatninger i fjor, en liten oppgang fra året før. Altså nær en halv milliard kroner.

Gjensidige har omtrent 25 prosent av boligforsikringskundene.

Kontroll gir rabatt. Gjensidige kjører et systematisk el-kontrollsystem for boliger. Allerede har ca 70.000 kunder dette, og selskapet jobber for å få opp denne andelen.

Kundene kan få opptil 20 prosent rabatt i året i boligforsikringen hvis de følger denne elkontrollen for boliger, basert på boligkontrollnormen.

– Forutsetning for rabatten er at kontrollen utføres av en sertifisert kontrollør hvert femte år. Det inkluderer også kontroll av boligens røykvarslere og brannslukningsutstyr, sier Rysstad.

Eventuelle feil og mangler som kontrollen avdekker, må rettes før rabatt gis.

De endelige tallene for 2013 klar om svært kort tid. Da kommer fasiten med tall fra alle forsikringsselskapene i Norge.

Les også:– Nå må du måke taket

Fem mest vanlige brannårsaker i boliger

(målt etter erstatninger)

Teknisk feil i el-anlegg og utstyr: 315 millioner kroner

Komfyrbrann/Tørrkoking: 165 millioner kroner

Påsatt brann: 150 millioner kroner

Røyking: 90 millioner kroner

Levende lys: 75 millioner kroner

Tall siste tre år for Gjensidige. Selskapet er det største skadeforsikringsselskapet i Norge og har en markedsandel på cirka 25 prosent.

Les også:Kundene mest fornøyd med Sparebank1 forsikring

Følg oss på Facebook!

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Eiendom

Flere artikler

  1. Slik sikrer du deg mot julens brannfeller: Advarer mot juletrebrann

  2. De neste dagene er det høysesong for dødsbranner

  3. Fikk mensen på bryllupsreise – ville ha igjen på reiseforsikringen

  4. Flere boliginnbrudd i fjor

  5. - Forsikringsbransjen slenger rundt seg med meningsløse tall