Husk å klage på skatten

Onsdag 10. august er klagefristen for alle som fikk skatteoppgjøret i juni. Savnet du et fradrag, eller var inntektene i skatteoppgjøret for høye? Slik klager du.

SJEKK NØYE: Stemmer tallene i skatteoppgjøret med dine egne tall fra selvangivelsen? Foto: Günther Bache, Dine Penger
Publisert:

Omlag 2,8 millioner lønnsmottagere og pensjonister fikk skatteoppgjøret i juni. I morgen går klagefristen for selvangivelsen ut for disse.
Omlag 2,2 millioner fikk penger igjen, og resten restskatt. Men uansett om man fikk penger tilbake eller baksmell - det er mulig å klage.

Forskjellige årsaker

Du kan klage på at fradrag er fjernet eller redusert, eller dersom du for eksempel inntektsposter er uriktige. Noe kan skyldes skrivefeil. I andre tilfeller har Skattekontoret vært uenig i det du skrev i selvangivelsen i april.
Kalkulator:

Regn ut riktig skatt for 2010

Slik sjekker du tallene i skatteoppgjøret

For å finne ut om fradragene dine er godtatt, og at du ikke har fått noe ekstra på inntektssiden, skal du sjekke arket i skatteoppgjøret som heter «Utskrift av ligningen». Dette er vanligvis ark nr 3 som du får.
Skjemaet er satt opp som postene i selvangivelsen. Det er to kolonner i arket:
«Fra selvangivelsen» som er de tallene du har sendt inn, og «Ligningsgrunnlag» som er tallene som er brukt til ligningen av Skattekontoret.

Det du skal se etter, er avvik mellom disse to!

Plusset på lønnen?

De vanligste avvikene er at inntektsposten er økt eller fradragspostene redusert.

Økt inntekt

: Dette kan skje fordi Skattekontoret ikke har godtatt inntektsreduksjonen din, for eksempel stryking av reisegodtgjørelse som inntekt - fordi det var utgiftsgodtgjørelse.

Reduserte fradrag

: Dette kan skje fordi Skattekontoret ikke har godtatt fradragene dine, for eksempel at de ikke godtok hele eller deler av pendlerfradraget.

I eksempelet over er inntekten økt med 20.000 kroner, mens foreldrefradraget er redusert med 6312 kroner.
Hva er årsaken til at Skattekontoret har gjort dette? Og er det riktig? Dette må du sjekke!

Ring - eller klag

Det enkleste er å kontakte Skattekontoret og spørre dem. Det rekker du neppe nå, dersom du tilhører dem med klagefrist 10. august.
I så fall bør du klage. Du har ingenting å tape på å klage, og vi har laget et (nesten) ferdigskrevet klagebrev du kan bruke.
Last ned Dine Pengers mal til

klagebrevet

.
Eventuelt kan du klage elektronisk via

Altinn.no

. Her må du fylle ut skjemaet RF-1117.

Vær nøyaktig!

Klagen må få frem hva som er feil, og begrunnelsen for dette.

Det viktigste når du klager er at du får med alle argumenter i saken din. Glemmer du argumenter nå, kan du bli nektet å komme med dem i en senere rettssak. Få også med all dokumentasjon.

Skattekontoret ser først på klagen på egenhånd, og retter småfeil som skrivefeil, regnefeil eller andre forglemmelser.
Er du og skattekontoret uenige om et fradrag skal telles med eller ikke, skal saken behandles i skatteklagenemnda.
Skattekontoret skriver da en innstilling til skatteklagenemnda, den er formulert som et vedtak i skatteklagenemnda.
Les også:

Disse frynsegodene er skattefrie

Får tilsendt

Nytt fra i år er at alle får tilsendt utkastet som sendes til skatteklagenemda, før måtte du be om det.
Når du får se denne innstillingen, gjør det at du kan skrive et eget brev til nemnda og nemndas medlemmer for å fremme dine synspunkter i saken.

Bruk hjelp

I større og mer prinsipielle saker bør du vurdere å bruke advokat. Dette gjelder særlig saker som angår store engangsbeløp og i saker som ligger i en gråsone.
Fordelen med å bruke profesjonell hjelp er at advokaten fort vil se hvilke argumenter som er gode, og hvilke du kan droppe å føre frem.
Les også:

Skatteetatens sider om å klage på ligningen

Hvor langt skal du gå?

Klager til skatteklagenemnda er gratis. Den eneste investeringen du må gjøre, er tid til å skaffe dokumentasjon og skrive brevet.
Får du avslag i begge instanser, er neste skritt på veien tingretten. Det koster penger i form av honorarer til advokat.

Innen seks måneder

Søksmål må reises innen seks måneder fra skattelisten ble kunngjort utlagt eller fra melding om vedtak i endringssak ble sendt, ifølge Skatteetaten.
Skattesaker holder gjerne på én til to dager i retten. Advokaten din koster deg fort 30.000 kroner per dag i retten (inkludert forberedelser).
Dette er penger du må betale enten du vinner eller ikke. Dermed blir spørsmålet om rettssak et spørsmål om risiko for å vinne eller tape.

Få flere gode råd og tips om din privatøkonomi fra Dine Penger -

trykk her for et godt tilbud på abonnement

.

Publisert:

Her kan du lese mer om