Nå kan du kreve lavere boliglånsrente

Bankene tjener mer på å låne ut penger til boligkjøpere enn på mange år. Og Norges Bank kutter kanskje renten enda mer. Likevel vil ikke bankene kutte boliglånsrenten, tror renteekspert. Kanskje på tide å kreve lavere rente selv?

TJENER MER: Bankene tjener nå mye mer på å låne ut penger enn for kort tid siden. Utlånsmarginen har nådd en tiårs-topp.

Kilde: Dine Penger
  • Günther Bache
Publisert:

Billigere. I løpet av sommeren er det blitt billigere for bankene å låne penger i det profesjonelle pengemarkedet.

Det betyr at bankene nå tjener mer på å låne ut penger til boliglånskunder.

Pengemarkedsrenten, forenklet sagt den renten bankene må betale for å låne av hverandre, har falt kraftig det siste året. Siden november i fjor har denne renten - målt med 3 måneders NIBOR-rente (NIBOR = Norwegian Inter Bank Offered Rate) - falt med hele 1,2 prosentpoeng, fra 3,29 til 2,10 prosent i dag.

Bare det siste halve året har pengemarkedsrenten falt fra 2,70 prosent til 2,10 prosent. I mars kuttet Norges Bank renten fra 1,75 til 1,50 prosent.

Slik har pengemarkedsrenten og Norges Banks styringsrente utviklet seg det siste halve året:

Grafen viser utviklingen for pengemarkdsrenten (3 mnd NIBOR) og Norges Banks styringsrente de siste seks månedene.

Kilde. Norges Bank

Når bankene må betale mindre for å låne penger, samtidig som de ikke kutter renten for lånekundene sine, betyr det at rentemarginen øker - bankene tjener mer.

Dine Pengers rentestatistikk viser nå at bankens rentemargin mellom de beste boliglånene og pengemarkedsrenten er på omlag 1,8 prosentpoeng. Så høy har ikke denne marginen vært på ti år!

Slik har rentemarginen på boliglån utviklet seg siden 1998:

Rentemarginen er beregnet ut fra beste boliglånsrente i Dine Pengers faste utvalg av de største bankene i Norge, som dekker omlag 90 prosent av lånemarkedet. Marginen er regnet mot pengemarkedsrenten (3 mnd NIBOR).

Kilde: Dine Penger

Som du kan se av grafen må vi helt tilbake til 2002 for å finne en like høy rentemargin. I årene 2005 til 2008 var rentemarginen svært lav, noe som betyr at bankene i mange sammenhenger subsidierte boliglån. Målet var å vokse, men finanskrisen satte en effektiv stopper for dette.

Les også:Subprime på norsk?

Risikopåslag. Bildet av bankenes fortjeneste på utlån må imidlertid nyansere. Bankene må nemlig også betale et såkalt risikopåslag for å låne penger. Dette kommer på toppen av selve pengemarkedsrenten.

Risikopåslaget er høyere i dag enn for ett år siden, fordi finansmarkedene er mer bekymret for gjeldssituasjonen i Europa. Banker er særlig utsatt dersom krisen forsterkes, i og med at både stater og bedrifter da vil få større problemer med å betjene sin gjeld.

Men samtidig som pengemarkedsrenten har falt betydelig har også risikopåslaget falt den siste tiden. Når bankene skal finansiere sine beste lån, normalt boliglån med god sikkerhet, må de nå betale omlag 0,6 prosentpoeng over pengemarkedsrenten. Det vil si at det koster bankene under 3 prosent å låne penger.

Fondsforvalter Gunnar Torgersen i Holbergfondene. Foto: Holbergfondene

- Lavere risikopåslag og lavere pengemarkedsrente, har hjulpet godt på bankenes rentemargin, bekrefter Gunnar J. Torgersen, renteforvalter i Holbergfondene.

Øker marginer. - Bankene bekrefter at de benytter anledningen til å øke sine marginer. Det er et faktum at bankene ikke har tjent særlig mye på nye boliglån i en lengre periode. Nå ser de sjansen til å øke inntjeningen, sier Torgersen.

Du som god boliglånskunde betaler i underkant av 4 prosent for å låne penger til bolig i dag. Snittrenten for et lån på 1 million kroner med beste sikkerhet, ligger ifølge Dine Pengers statistikk på 3,98 prosent effektiv rente. Noen banker har bedre rente enn dette, mens noen er dyrere.

Det betyr at bankene nå tar omlag 1 prosentpoeng på å låne ut penger til sine beste boliglånskunder, og det er en meget god margin sett i lengre perspektiv.

Les også:Avslår flere boliglån - øker gebyrene

Priser inn rentekutt. Fallet i pengemarkedsrenten indikerer at rentemarkedet nå tror mer og mer på at Norges Bank vil kutte renten i høst, sannsynligvis allerede på førstkommende rentemøte den 29. august.

Men selv om det skulle skje, samtidig som pengemarkedsrentene fortsetter å falle, tror ikke Torgersen det nødvendigvis vil komme deg som lånekunde til gode.

- Det er ikke sikkert at bankene vil kutte renten, selv om Norges Bank gjør det. Trenden er at bankene vil fortsette å øke sine marginer, mener renteeksperten.

Kutt selv!

Dersom ikke din egen bank deler rentegevinsten sin med deg, er det en god anledning til å prøve å kutte renten selv.

Det første du kan gjøre er å ta en telefon til banken og spørre om de ikke har tenkt å kutte renten, nå som deres egen innlånsrenten har falt betydelig.

Ønsker ikke banken å gjøre det, bør du vurdere å flytte boliglånet til en billigere bank, eller en bank som faktisk kutter renten.

Det er fortsatt betydelige forskjeller mellom de billigste og dyreste bankene, selv på lån med god sikkerhet.

Hos penger.no kan du sjekke om det er penger å spare på å bytte bank.

Penger.no er en tjeneste levert av FINN og Dine Penger. Her kan du søke om refinansiering på ditt eksisterende boliglån.

Sparer 10.000 i året.

Selv om du for eksempel «bare» kan skaffe deg 0,5 prosentpoeng bedre rente på boliglånet ditt, utgjør det betydelige summer i sparte rentekroner.

Har du to millioner kroner i lån, utgjør en renteforskjell på 0,5 prosentpoeng hele 10.000 kroner i året. Etter skattefradraget har du spart 7.200 kroner, eller 600 kroner i måneden.

Da har vi sett bort fra avdragene, som jo egentlig er sparing.

Tabellen viser hvor mye rentekroner du sparer vbed et rentekutt, regnet etter skatt. Avdrag er ikke tatt med i beregningen.

Kilde: Dine Penger

Les også:Slik kutter du renten selv

Her kan du lese mer om

  1. Valuta

Flere artikler

  1. De fleste ekspertene er enige: Spår rentekutt før jul

  2. Investeringsdirektør: – Norske boliglånskunder får amerikansk renteregning

  3. Dilemma for Norges Bank: Tvinges til å holde renten rekordlav

  4. Annonsørinnhold

  5. Sparerenten slår lånerenten: Slik FÅR du penger av banken

  6. Maner boliglånskunder til rentekamp: – Eneste språket bankene forstår