Siv Jensen beholder boliglånsreglene

Finansministeren trosser anbefalingen fra eget tilsyn og vil ikke myke opp de strenge lånekravene for kjøpere av sekundærboliger i Oslo.

Publisert:

Det ble klart da Jensen annonserte erstatteren til boliglånsforskriften på en pressekonferanse klokken 11.30 tirsdag.

Dermed må boliginvestorer i Oslo fortsatt stille 40 prosent egenkapital ved kjøp av bolig nummer to.

Jensen endrer heller ikke på bankenes muligheter til å fravike hovedkravene i forskriften. Dermed kan bankene fortsatt gjøre unntak for inntil åtte prosent av sine utlån i Oslo, og 10 prosent i resten av landet.

På forhånd hadde flere ventet at finansministeren ville samkjøre unntaktsmulighetene i hele landet, slik også Finanstilsynet foreslo.

– Feil å fjerne Oslo-kravet nå

Jensen forsvarer sin beslutning om å ikke myke opp lånekravene i Oslo ved å vise til den skarpe prisveksten etter nyttår.

– Boligprisveksten har på nytt tatt seg opp i Oslo så langt i år, og jeg mener derfor det er feil å fjerne Oslo-kravene nå, uttaler Jensen.

Finansministeren fikk spørsmål om Finanstilsynets syn om at det er uheldig å detaljstyre boligmarkedet med egne krav for visse deler av landet.

Jensen sier hun i utgangspunktet også er skeptisk til egne krav for Oslo, men påpeker at prisveksten her er voldsomt sterk, og at dette hindrer unge i å få innpass i markedet.

Det finnes noen små endringer i den nye boliglånsforskriften. Den åpner for at bankene kan ta med dokumenterte og stabile skattefrie inntekter inn i gjeldsberegningen i lånesøknader. Bankene kan også medregne midler på BSU-konto som egenkapital.

De viktigste kravene i boliglånsforskriften, som nå videreføres, er at alle boligkjøpere som hovedregel trenger 15 prosent egenkapital og maksimalt kan låne fem ganger årslønnen, inkludert andre lån enn boliglånet.

Den nye boliglånsforskriften gjelder fra 1. juli og varer frem til utgangen av 2019.

Les også

Obos solgte 131 av 141 leiligheter på første salgsmøte

Førstegangskjøpere

Jensens egne partifeller har bedt finansministeren forbedre lånemulighetene for unge boligkjøpere i ny forskrift. Men dette gjør ikke Jensen. Hun mener derimot at dagens forskrift allerede ivaretar førstegangskjøpere.

– Bankene oppgir at de prioriterer unge og førstegangskjøpere når de bruker fleksibilitetskvoten, uttaler Jensen.

Denne kvoten regulerer bankenes muligheter til å fravike hovedkravene og blir altså uendret i ny forskrift.

– Bankene kan fortsatt gi boliglån til unge i etableringsfasen som ikke har tilstrekkelig egenkapital, men har god betjeningsevne, sier Jensen.
– Problemet for de som skal inn i boligmarkedet har vært at boligprisene gallopperer i rasende fart. Jeg mener det derfor er feil å fjerne Oslo-kravene nå, sier Jensen med henvisning til nær 10 prosents Oslo-prisvekst siden nyttår.

Forventet

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets sier til E24 at det var som forventet at boliglånsforskriften nå videreføres.

– Det er ikke et ønskelig virkemiddel på sikt at det skal være forskjell på Oslo og andre deler av landet, men dagens situasjon tilsier at det er et virkemiddel som det i dag er fornuftig å bruke, sier Haugland.

Hun håper at det også kommer tiltak for å få mer stabilitet i boligmarkedet på sikt.

– Det trengs tiltak som kan få fart i boligbyggingen der det trengs, sier Haugland.

Les også

– DNB fører boligkjøperne bak lyset

Les også

– Texas om natten

Les også

2017: Prøvde alt – ingen ville ha den
2018: 11 bud etter første visning

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om