Åpner for mer skattefri hjelp i hjemmet

Regjeringen vil øke grensene for hvor mye du kan betale uten skatt ved arbeid i hjem og fritidsbolig. Grensen vil også gjelde arbeid i frivillige organisasjoner.

HVIT VASK? Stadig flere nordmenn hyrer inn vaskehjelp for å løse tidsklemma. Nå kan du betale mer uten å måtte skatte av det. Illustrasjonsbilde: Colourbox.no

 • Ida Aamodt-Hansen
Publisert:

Mindre svart. I statsbudsjettet foreslås det å øke beløpet for når man må melde fra om arbeid i hjemmet fra 4000 til 6000 kroner.

Det vil si at du kan betale for småjobber i hjemmet, som barnevakt, plenklipping, husvask og lignende for inntil 6000 kroner per person i året, uten å måtte levere lønnsoppgave eller skatte av det.

Grensen gjelder også for frivillige organisasjoner - som altså ikke trenger å skatte for betaling av småjobber inntil 6000 kroner per person.

Les mer:Dette betyr statsbudsjettet for deg

Regn ut skatten for 2014: Med Dine Pengers kalkulator kan du regne ut skatten din for 2014. Du finner kalkulatoren her

Slik reglene er i dag, har ikke arbeidsgiver lønnsoppgaveplikt ved arbeid i hjem og fritidsbolig og i frivillige organisasjoner når de samlede lønnsutbetalingene til én og samme person er lavere enn 4000 kroner i løpet av inntektsåret.

Arbeidsgiver kan for eksempel utbetale inntil 4000 kroner til én og samme barnevakt i løpet av inntektsåret uten å måtte innberette beløpet til ligningsmyndighetene.

OBS! Grensene gjelder ikke dersom mottakeren driver næringsvirksomhet.

Det er ikke fastsatt noen øvre grense for hvor mange personer du kan betale 4000 kroner til.

Hvis forslaget blir vedtatt, heves altså disse summene til 6000 kroner.

NB: Næringsdrivende har i dag en slik grense på inntil 1000 kroner per person som kan utføres uten at det utløser skatteplikt. Denne grensen ser ut til å forbli uforandret.

Les også:- Bekjemp svart arbeid, innfør fradrag!

Fortsatt lave grenser. I forslaget skriver regjeringen: «Grensene for lønnsoppgaveplikt er fortsatt relativt lave sammenlignet med det som regnes som vanlige, mindre utgifter for denne typen tjenester.

På den andre siden kan det være en ulempe ved å øke beløpsgrensene at det blir mer attraktivt å organisere denne typen småjobber utenfor skattesystemet.

Regjeringen vil etter en samlet vurdering øke grensene for lønnsoppgaveplikt ved arbeid i hjem og fritidsbolig og i frivillige organisasjoner fra 4000 til 6000 kroner».

De nye grensene innebærer ifølge budsjettet en lettelse på 18 mill. kroner påløpt og 14 mill. kroner bokført i 2014.

NB: I regjeringsplattformen fra Høyre og FrP er det tatt inn at Solberg-regjeringen skal vurdere å innføre ROT-fradrag for oppussing i hjemmet. Dette vil antagelig komme i tillegg til disse reglene.

Les også:Gi skattefradrag for vaskehjelp og snekker

Eksempel: Vaskehjelp hjemme

Slik betaler du lovlig

 • Du har vaskehjelp hjemme. Du kjenner henne ikke spesielt godt, og vet derfor ikke om hun også vasker for mange andre.
 • Men siden du bare engasjerer vaskehjelp sporadisk og lønnen ikke overskrider 6000 kroner i året, kan du betale vaskehjelpen uten at dette skal lønnsinnberettes. Det er en forutsetning at vaskehjelpen er ansatt som privatperson og at arbeidet utføres i tilknytning til ditt hjem eller fritidseiendom.
 • Hvis det derimot er helt klart at vaskehjelpen, eller mannen som kommer for å male gjerdet ditt, har dette som næring gjelder ikke reglene om private arbeidsoppdrag i hjemmet for disse. Du skal da ha faktura for tjenestene som er utført hos deg.
 • Hvis vaskehjelpen er næringsdrivende er hun ansvarlig for å melde fra om virksomhetsinntekten til skattemyndighetene.
 • Du og ektemannen kan ikke betale samme person 6000 kroner hver for dere for lønnsarbeid i hjemmet. Her regnes husstanden som en og samme betaler.

Følg Dine Penger på Facebook!

Publisert:

Her kan du lese mer om

 1. Skatter og avgifter

Flere artikler

 1. Skattefritt-beløp har økt fra 4000 til 6000 kroner: Flere skattefrie kroner å tjene på småjobber

 2. Skattelistene 2012: Dette tjener vi egentlig

 3. Skattelistene: Dette tjener vi egentlig

 4. Regn ut skatten din for 2014

 5. Regn ut skatten din for 2015