Dårlig økonomi gir høyere skatter i mange kommuner: Flere innfører eiendomsskatt neste år

Eiendomsskatt diskuteres nå innført fra Mandal til Karasjok. På Hvaler blir det skatt for både fastboende og hytteeiere fra neste år.

Får eiendomsskatt: Hytten til Gunnar Dahl-Johansen, leder i Hvaler Hytteforening er fra 1933, da hans far bygde den. Litt avhengig av taksten, må han neste år ut med 10.000 – 20.000 kroner i eiendomsskatt.
 • Carsten Henrik Pihl
Publisert:

Innfører nå. Hvaler er en av Norges største hyttekommuner som ennå ikke har eiendomsskatt. Men fra 2013 må 4300 hytteeiere belage seg på å betale eiendomsskatten. I tillegg til de fastboende i 2000 boliger.

Eiendomsskatten på Hvaler har vært sterkt debattert:

– Vi er ikke begeistret for denne skatten, og den hilses ikke velkommen hverken av oss eller fastboende, sier Gunnar Dahl-Johansen. Han er leder i Hvaler hytteforening som representerer 2000 av de omtrent 4300 hytteeierne i Østfold-kommunen.

Får ikke bestemme. Noe av det Dahl-Johansen reagerer på er at skatten bestemmes av kommunen – mens hytteeierne ikke får være med å bestemme i kommunevalgene:

– Vi har forståelse for at kommunen har dårlig råd, men skulle gjerne vært med å bestemme i kommunen. Nå blir skatten tredd ned over hodet på oss hytteeiere, sier han til Dine Penger.

– Jeg kan være med på skatten hvis den kommer oss hytteeiere til gode, for eksempel til å bygge ut gang- og sykkevei langs hovedveien gjennom Hvaler. Men hvis pengene går til sykehjem eller lærere, får ikke vi hytteboere glede av pengene, kommenterer Dahl-Johansen.

Trenger mer penger. – Vi burde fått større statlig overføringer. Vi er en av flere kommuner som har særlige utfordringer med mange fritidsboliger og mange tilreisende, kommenterte rådmann Torleif Gjellebæk i Hvaler til fagbladet Hus & Bolig tidligere i høst. Han peker på at hyttefolket har samme rettigheter til for eksempel hjemmehjelpstjenester som det fastboende har.

Les også: Eiendomsskatten i de største hyttekommunene

Det er ikke bare Hvaler kommune som innfører eiendomsskatt som ikke bare går ut over fastboende. I tillegg diskuteres eiendomsskatt i to andre store hyttekommuner – Larvik (4200 hytter), og Flesberg (3170 hytter).

Her skal det innføres

Dine Penger har gått gjennom ulike lokalaviser og kommunenettsider for å se hvor det nå er snakk om å innføre eiendomsskatt på bolig og hytter. Det finnes nemlig ikke noe sentralt register hvor man kan slå opp. Her er resultatene av våre undersøkelser så langt:

Innfører i 2013

 • Hvaler
 • Hamarøy
 • Namdalseid
 • Åmli

Snakker om det

 • Mandal
 • Flesberg
 • Eidsvoll
 • Bykle
 • Kvalsund
 • Vestre Toten
 • Østre Toten
 • Karasjok
 • Rennesøy
 • Iveland
 • Alvdal
 • Vegårdshei

I denne gruppen kommer kommuner hvor eiendomsskatt enten er foreslått av rådmannen for 2013 eller 2014, eller som innfører i 2014.
NB: Eiendomsskatt vil i noen av disse kommunene antagelig bli avvist av flertallet i kommunestyret.

Stridstema! Eiendomsskatt er et stridstema i mange kommuner. Her et knippe lokalspresseoppslag fra i høst. (Skjermdump fra nrk.no, oa.no, eub.no, sagat.no, laagendalsposten.no, nord-salten.no)

Kommuner som har innført eiendomsskatt i 2012

 • Ibestad
 • Lindesnes
 • Rakkestad
 • Flatanger
 • Gjemnes
 • Salangen
 • Hemne

Om listen: Dette er kommuner vi har plukket opp som har innført eiendomsskatt i 2012. Listen er ikke fullstendig, tips oss gjerne, se epost i boksen over.

Boliger, hytter, verk og bruk. Eiendomsskatt kan innføres i hele eller deler av kommunen, og man kan velge om man vil legge eiendomsskatt bare på næring (delt mellom verk og bruk og tjenesteytende næring), og/eller på bolig og hytter.

I 2011 var det 193 kommuner som hadde eiendomsskatt på bolig. De tok totalt inn 3,1 milliarder kroner i skatt, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Totalt 316 kommuner har en eller annen form for eiendomsskatt.

Les mer her:Kommunene med høyest eiendomsskatt

Forsinkelse i statistikken. Det finnes ingen sentral oversikt over kommunene med eiendomsskatt før SSB presenterer inntektstallene. Oversikten for 2012 vil dermed ikke komme før neste sommer, mens oversikten for 2013 kommer ikke før i 2014.


Trenger inntekter. I KS (Kommunesektorens organisasjon) nesommunenes Sentralforbund følger de godt med på de ulike kommunenes innføring av eiendomsskatt.

– Det er en liten økning av kommuner som innfører eiendomsskatt nå, men ingen dramatisk økning, sier områdedirektør for interessepolitikk Helge Eide til Dine Penger.

Helge Eide, områdedirektør for interessepolitikk i KS. Foto: KS

Han peker på at det er kommunenes økonomiske situasjon som avgjør om man innfører eiendomsskatt og at alle typer kommuner er representert blant de som har eiendomsskatt.

– I vekstkommuner trenger man økte inntekter for å bygge ut skoler, barnehager og annen infrastruktur. I kommuner med fallende innbyggertall går inntektene ned uten at inntektene synker tilsvarende, og dermed må man finne andre inntektskilder, sier han.

I tillegg sier Eide at alle kommuner har utfordringer med å kunne levere de lovpålagte tjenestene innenfor for eksempel eldreomsorg og helsetjenester til kommunens innbyggere. Likevel sitter det langt inne for mange kommuner:

– Ingen innfører dette med jubel, kommenterer han.

– Vær kjapp med å klage!

Utredningssjef Dag Refling i Huseiernes Landsforbund har et klart råd til de som bor i kommuner som får eiendomskatt i fanget: Vær kjapp.

– Kommunene gir ofte superkort klagefrist, stort sett på lovens minimum på tre uker. Derfor må man agere raskt.

Utredningssjef i Huseiernes Landsforbund, Dag Refling. Foto: Håkon Mosvold Larsen / Scanpix.

Opp eller ned? Refling peker på at det går an å klage på takseringen, men at kommunene like gjerne kan sette taksten opp som ned. – Det er i praksis nesten fritt skjønn utført av kommunens egne folk, sier han.

Hvor høy kan den være? Et annet problem er at det ofte er vanskelig å klage på taksten.

– Nesten ingen kommuner forteller skatteyterne hvor høy en takst for eiendomsskatt må være før man vil ha rett til å få den redusert. Uten noen bindende vedtak av typen «taksten skal ikke overstige 90 % av markedsverdi» kan ingen skatteytere vite om det er grunnlag for å klage på taksten, sier han.

Refling peker også på at at kommunen på sine hjemmesider gjør klart rede for reglene for beregning av takster, klage, andre viktige informasjoner og kontaktmuligheter for skatteyterne.

Han kommer også med en advarsel til næringsdrivende: – For næringseiendom ser vi en nesten total mangel på takseringsregler –mao lokalt næringsliv beskattes etter nesten fritt skjønn.

Les mer på DP+:Slik klager du på eiendomsskatten

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Eiendom

Flere artikler

 1. Her skattes du mest for hytta

 2. Her skattes du mest for hytta

 3. Eiendomsskatt på hytter: Kommunene med høyest hytteskatt

 4. Vi betaler 3,4 milliarder i eiendomsskatt på bolig: Her er kommunene med høyest eiendomsskatt

 5. Ekstra viktig å sjekke ligningsverdien i år