Høyre og Ap krangler om boligbygging: – De har frekkhetens nådegave

Høyre sier Arbeiderpartiet ligger an til å bryte sitt løfte om doblet boligbygging. Selv styrte de Oslo med sterk boligmangel i en årrekke.

LANGER UT: Oslo kommune kritiseres for tafatte grep for å få opp boligbyggingen – og politikerne skylder på hverandre. Her er Rådhuset sett fra Oslofjorden.
 • Karl Wig
Publisert:

Hvem vil ta ansvaret for det kraftige boligunderskuddet i Oslo? Tilsynelatende er svaret ingen.

Utbyggere peker på trege politikere i Oslo kommune.

Den nye rødgrønne byregjeringen, med Arbeiderpartiet i spissen, peker på sine blå forgjengere som satt ved makten i 18 år før dem.

Imens legger Høyre ansvar tilbake på utbyggerne – og langer ut mot sine etterfølgere.

– De har frekkhetens nådegave

Fraksjonslederen for byutvikling i Oslo Høyre, Pia Farstad von Hall, mener Arbeiderpartiet ligger an til å bryte sitt bolig-valgløfte:

– De gikk veldig hardt ut i valgkampen og lovet en dobling av boligbyggingen fra 3.000 til 6.000 nyboliger i året, og sa det ville være det første det nye byrådet tok tak i. Men de ligger langt unna tidsskjemaet ut ifra de sakene som er levert til nå, sier Høyre-politikeren til E24.

Utspillet faller ikke i god jord hos Victoria Maria Evensen (Ap), leder av byutviklingskomiteen. Hun slår hardt tilbake.

– Høyre har frekkhetens nådegave når det kommer til diskusjonen om fart i boligbyggingen. Høyre styrte byen i nesten 20 år og må også ta ansvar for etterslepet de selv har skapt, sier Evensen.

– FREKKHETENS NÅDEGAVE: Lederen for byutviklingskomitéen i Oslo, Victoria Marie Evensen (Ap), synes ikke Høyre skal rope for høyt om bolig-etterslep.

Viser til årelangt Høyre-etterslep

Hovedstaden har en årlig boligprisvekst som er oppe i 10,5 prosent, og sjeføkonomer frykter det kan oppstå en boligboble.

Særlig denne våren har markedet i hovedstaden vært brennhett, med langt høyere etterspørsel enn det beskjedne antallet boliger ute for salg.

Basert på befolkningstall fra Statistisk sentralbyrås (SSB) beregner Prognosesenteret at nyboligbyggingen i Oslo har utgjort kun halvparten av behovet – år etter år.

Det anslås kraftig boligunderskudd også fremover.

I kommunen er det blant annet nedsatt et eget utvalg som skal jobbe med tiltak for å få fart på sakene.

Men kommunens lovnader om mer boligbygging får kritikk for treg fremdrift.

– Vi ligger etter, innrømmet byutviklingskomitéleder Victoria Marie Evensen (Ap) til E24 søndag – men var rask med å vise til et «etterslep som har bygget seg opp over 20 år med Høyre-styre i Oslo».

Les også

– Fra dette perspektivet er boligprisene i Oslo lave

– Vi gjorde veldig mye

Her er noe av statistikken hun viser til: Ifølge årsberetninger fra Plan- og bygningsetaten ga Høyre-byrådet klarsignal til oppføring av mellom 1.420 og 1.758 nye Oslo-boliger i hvert år mellom 2011 og 2014.

Ifølge ekspertanslag er det langt mindre enn hva det var behov for, illustrert ved de grønne søylene i grafen nedenfor:

STORT SPRIK: Grønne søyler viser anslått boligbehov basert på SSB befolkningsfremskrivning. Blå søyle viser Prognosesenteres tall for igangsetting, mens rød søyle viser igangsettingstillatelsene SSB måler.

Per 13. mai i år hadde det rødgrønne byrådet gitt grønt lys til 1.695 boliger.

Den grønne søylen vitner om at det kan bli vanskelig å møte det anslåtte behovet i år også.

Farstad von Hall i Høyre er mest opptatt av å påpeke at Arbeiderpartiet ligger etter skjema, og avviser at de selv var boligbrems i de 18 årene de styrte Oslo.

LANGER UT MOT AP: Fraksjonsleder for byutvikling i Oslo Høyre, Pia Farstad von Hall, tror ikke det nye byrådet vil klare å innfri Aps løfte om doblet boligbygging i år.

– Men det har altså blitt bygget altfor lite over flere år mens dere satt ved makten. Kaster du ikke stein i glasshus her?

– Nei, vi tilrettela i områdene det var mulig, og skapte sterk vekst i boligtilbudet. Det har blitt bygget 45.000 nye boliger de siste 15 årene.

– Og det var Høyre som tok til orde for en helhetlig regulering av Ensjø-området, og tilrettela for en storstilt boligsatsing der. Vi gjorde veldig mye, sier Høyre-boligtoppen.

Hun mener de dessuten etterlot en gavepakke til det rødgrønne byrået, i form av en kommuneplan som ble vedtatt i september 2015.

– Den identifiserer areal til hele 120.000 nye boliger.

Les også

Oslo kommune kritiseres for bolig-brems

– Kan ikke nødvendigvis bygge deg til lave boligpriser

– Men er du enig i at det ble bygget for lite mens Høyre satt ved makten?

– Det er i så fall ikke reguleringen det står på. Vi gjorde alt vi kunne, og all planleggingskapasiteten i kommunen ble brukt. Da vi gikk ut av byråd var det ferdigregulert for 18.500 nye boliger som utbyggerne kan gå i gang med å bygge, men som står urørt. Hvis boligbehovet er så desperat, hvorfor setter ikke utbyggerne i gang?

– Du sier det er de som holder igjen boligbyggingen?

– Ja. Det kan selvsagt være flere gode grunner til det, men det er altså ikke reguleringen det står på, mener Farstad von Hall.

Hun mener uansett økt boligbygging ikke er en fullgod løsning for boligprispresset.

– Det er ikke slik at du nødvendigvis kan bygge deg til lavere boligpriser. Utbyggerne ønsker å bygge i de attraktive områdene, og selv om boligbyggingen øker fra 3.000 til 6.000 i året, vil det ikke endre de markedsmessige forholdene som bestemmer prisingen av nyboliger, mener Høyre-boligtoppen.

Foreslår disse grepene

Selv foreslår Høyre følgende grep for å bedre bolig-situasjonen i Oslo:

 • En ordning med tidsdifferensiering av utbyggerbidrag. Innebærer at utbyggere som tar risiko tidlig i et prosjekt kan få rabatt på utbyggerbidraget til kommunen til teknisk infrastruktur.
 • Prøvesalg av tomter. Medfører at en utbygger kan kjøpe en tomt av kommunen med en klausul om tilbakesalg til kommunen om tomten likevel ikke kan realiseres til et nytt boligprosjekt. Det kan redusere utbyggers risiko, mener Høyre.
 • Endre salgsinstruksen til kommunen slik at kommunen kan selge en tomt som ikke er detaljregulert. Tanken er at kommunen da kan selge flere tomter raskere.
 • Øke tilgangen av utleieboliger basert på mulighetene som Husbanken åpner for.
 • Redusere tiden Plan- og bygningsetaten bruker på alternative planer.
 • Avvikle leilighetsnormen og få mer «markedsstyring» av leilighetsstørrelser. Høyre viser til at det i dag ikke bygges nok små leiligheter, til tross for at over halvparten av dem som bor i Oslo er enslige.
Les også

Økonomer frykter boligboble i Oslo

Les også

Større avvik mellom prisantydning og salgspris i Oslo, enn i Trondheim

Les også

Eiendomsmegler legger seg paddeflat etter denne annonsen

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Eiendom
 2. Boligmarkedet
 3. Arbeiderpartiet (Ap)
 4. Høyre (H)

Flere artikler

 1. Prisene opp 13,4 prosent: Slik vil Oslo møte boligkrisen

 2. Så mange Oslo-boliger må bygges for å løse boligmangelen

 3. – Større mulighet til å få kontroll

 4. Oslo kommune kritiseres for bolig-brems

 5. Ap opprettholder leilighetsnorm i Oslo – Høyre kaller det boligbløff