Regjeringens første budsjett «sprekker» med nesten 20 milliarder kroner

Skattesvikt sender oljepengebruken opp til 156 milliarder kroner i år.

IKKE SOM DE TRODDE: Konjunkturene og oljepengebruken ble ikke som statsminister Erna Solberg og finansminister Siv Jensen trodde i fjor høst.
Publisert: Publisert:

Den blåblå regjeringen hadde for stor tro på din og min evne og vilje til å betale skatter og avgifter da de gjorde opp statsbudsjettet for 2014 sent i fjor høst.

For statens skatte- og avgiftsinntekter har nemlig blitt vesentlig svakere i løpet av året enn det regjeringen la til grunn i saldert statsbudsjett for 2014.

Det medfører at den faktiske oljepengebruken, mål ved oljekorrigert underskudd, øker kraftig.

Ifølge nysaldert statsbudsjett for 2014, som regjeringen fredag har sendt til Stortinget, har det oljekorrigerte underskuddet økt fra det budsjetterte 137,5 milliarder kroner til et anslag på 156 milliarder kroner.

Skatteinntektene svikter

Det innebærer en økning på hele 18,5 milliarder kroner i forhold til anslaget fra i fjor høst.

«Dette skyldes i hovedsak at anslaget for faktisk betalte skatte- og avgiftsinntekter er redusert med 23,6 mrd. kroner. Lavere utgifter og høyere inntekter utenom skatter og avgifter trekker i motsatt retning,» heter det i proposisjonen.

En viktig forklaring på at skatte- og avgiftsinntektene er lavere enn hva som ble budsjettert er at regjeringen var for optimistiske i sine forventninger om årets økonomiske vekst.

(Saken fortsetter under tabellen)

Bruk av oljepenger i 2014 anslått på ulike tidspunkt. Den faktiske pengebruken måles i A) Oljekorrigert underskudd, mens B) strukturelt, oljekorrigert underskudd er et uttrykk for retningen i finanspolitikken over tid.

Opp 40 milliarder på ett år

Ifølge regjeringens proposisjon innebærer det siste anslaget for det oljekorrigerte underskuddet at den faktiske oljepengebruken øker med 39,6 milliarder kroner fra regnskapet for 2014.

Det forklarer regjeringen på den ene siden med en samlet utgiftsvekst på 54,8 milliarder kroner, hvorav økte utgifter i folketrygden utgjør 21,3 milliarder.

En samlet økning i det staten krever inn i form av skatter- og avgifter med 20,4 milliarder kroner bidrar til at statsbudsjettets inntektsposter økter med samlet 15,2 milliarder.

Regjeringen setter i 2014 suveren rekord i oljepengebruk.

Bare økningen i oljepengebruken fra i fjor til i år er nesten like stor som den samlede oljepengebruken på 44 milliarder i 2006.

Dobling fra 2011

Det nye anslaget innebærer at finansminister Siv Jensen bruker dobbelt så mye oljepenger i år som det forgjengeren Sigbjørn Johnsen gjorde i 2011.

Da regjeringen regnet la frem statsbudsjettet for 2015 regnet de med en oljepengebruk på 174 milliarder kroner. Mange økonomer mente imidlertid at regjeringens forventninger om oljeinvesteringer var for høye og den samlede økonomiske veksten i Fastlands-Norge var for høy.

Les også

Siv Jensen om oljeprisfallet: – Usikkerheten om det videre forløpet er storDet oljekorrigerte underskuddet på statsbudsjettet avviker fra det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet som politikerne gjerne henviser til når de omtaler oljepengebruken.

Det struktrurelle, oljekorrigerte underskuddet er et beregnet tall basert på en antall normal økonomisk veksten. Når den økonomiske veksten er lavere enn det politikerne antar, blir det faktiske underskuddet større fordi statsbudsjettet skatte- og avgiftsinntekter vokser saktere samtidig som utgifter til for eksempel arbeidsledighetstrygd gjerne øker med flere arbeidsledige.

Les også:

Slik blir hovedtallene i statsbudsjettetSiv Jensen vil bruke flere oljekroner på ett år enn Kristin Halvorsen brukte på fireIMF ber de blåblå bli mer konservativePublisert: