Valutalån-snuoperasjon i lagmannsretten: Nordea vant over Svein og Tone

Millionerstatning til Svein og Tone Henjesand oppheves. – Vi er veldig overrasket og svært skuffet.

TAPTE I LAGMANNSRETTEN: Svein og Tone Henjesand fikk tilkjent 1,5 millioner i erstatning av Nordea i tingretten. Nå er de svært skuffet over ankeutfallet.
Publisert:

Norges nest største bank er frifunnet i lagmannsretten fra anklager om lovstridig og uansvarlig rådgivning i valutalån-striden mot Svein og Tone Henjesand.

– Vi er veldig overrasket og svært skuffet over lagmannsretten, sier Svein Henjesand i en kommentar til E24.

– Vi er fornøyd med at en enstemmig lagmannsrett har kommet til denne slutningen, sier kommunikasjonsdirektør Christian Steffensen i Nordea.

Ekteparet tok opp sveitserfranc-lån i Nordea for å kjøpe feriehus i Frankrike i 2008. I årene etter styrket valutaen seg kraftig mot kronen, og de tapte millionbeløp.

Nordea ble dømt til å betale 1,5 millioner kroner i erstatning av tingretten i fjor sommer, en avgjørelse som juseksperter mente kunne få betydning for andre nordmenn som har tapt penger på valutalån – hvis dommen ble stående.

Les også

Nå venter ny valutalåndom for Svein og Tone: – Svært mange kan ha en god sak

Mener Nordea informerte

Men Nordea anket dommen, og frifinnes altså nå i lagmannsretten. Dommen er enstemmig.

Tingretten mente valutalån er et høyrisikoprodukt som var uforsvarlig å gi ekteparet gitt deres situasjon, og at Nordea brøt sin lovpålagte frarådingsplikt.

Dette avvises fullstendig av lagmannsretten, som mener ekteparet selv var sterke pådrivere for låneavtalen.

Dommerne viser til epostutvekslinger som «synes å vise at Henjesand var opptatt av å finne det riktige tidspunktet for å «gå inn i» CHO» (sveitserfranc, red.anm.).

Lagmannsretten fremholder også at selv om Nordea ikke frarådet lånet, så formidlet de «klar informasjon om risikoen ved valutalån».

Avfeier finanskrisen

Der tingretten mente parets investeringsprofil i Nordea med lav til moderat risiko var uforenelig med valutalån, mener lagmannsretten det blir feil å vektlegge dette.

– På bakgrunn av at Henjesand må anses å ha fått tilstrekkelig informasjonom om risikoen for valutasvingninger, og må ha oppfattet den, kan ektefellenes uttalte ønske om å påta seg «lav til moderat risiko» ikke tillegges vekt, når de vitterlig har påtatt seg en betydelig risiko, uttaler de.

Valutalånet ble innvilget på en tid med sterk uro i markedene. I USA hadde Lehman Brothers kollapset, og finanskrisen var i sin startfase.

Tingretten mente uroen ga et ytterligere argument for at Nordea burde ha frarådet sveitserfranc-lånet.

– Valutalån ble gitt på et tidspunkt der finansmarkedene ble stadig mer urolige, uttalte dommerne.

Men lagmannsretten bemerker at finansinstitusjoner i både Norge og resten av verden prøvde å håndtere bankkrisen «på best mulige måte», og finner ingen grunn til at markedsuroen som rådet skal påvirke utfallet i saken.

Vil vurdere anke

Les også

Svein og Tone saksøker Nordea for millioner

Svein Henjesand mener de ikke er blitt hørt i det hele tatt, og at retten «tror fullt og helt på bankens versjon».

– Dommen fra Lagmannsretten virker til å verne om banken, og vektlegger ikke våre vitner og bevis-anførsler, mener han.

Ekteparet skal nå gå i tenkeboksen i spørsmålet om en mulig anke til Høyesterett.

– Det vil være svært synd for forbrukerne om denne dommen blir endelig, sier Svein Henjesand, men legger til at saken også begynner å koste «alvorlig mye penger».

Steffensen i Nordea ønsker ikke å gi flere kommentarer.

Publisert: