Får 378.000 kr for nettbank-tap

Kvinnen som tapte 378.000 kroner etter å ha tastet feil kontonummer i nettbanken, får nå erstattet tapet.

Kvinnen som tapte pengene hun skulle overføre til sin datter, får nå erstattet tapet. Foto: Scanpix
Publisert:

Grete Fossbakk og SpareBank 1 har nylig inngått et forlik der banken erstatter Fossbakks tap etter at hun overførte til feil konto via nettbank i 2006.
Hun skulle overføre 500.000 kroner til sin datter, men pengene havnet på kontoen til en mann som rakk å sløse bort det meste før feilen ble oppdaget.
Banken har til nå nektet å dekke tapet hennes. Saken skulle opp for Nord-Troms tingrett i Tromsø 1. og 2. april, men det er nå inngått forlik.
Hun får dermed likevel dekket det han rakk å bruke, kr 378.000 med tillegg av vanlig bankrente.

Må nå gi feilmelding

Fossbakk krevde erstatning fordi nettbanken må være rettslig ansvarlig for systemsvakheter som påfører kundene tap. Forbrukerrådet har ført saken for henne.
Med bakgrunn i saken krevde Finansminister Kristin Halvorsen styrket sikkerhet i nettbank, og det har ført til en rekke konkrete tiltak som har styrket sikkerheten.

Vil ikke skje igjen

Bankene er i ettertid pålagt å gi feilmelding ved inntasting av for mange siffer.

- En lignende sak vil derfor ikke kunne oppstå igjen, spørsmålet i saken har kun vært hvem som er nærmest til å dekke tapet. Dette spørsmålet er etter vårt syn løst på en riktig måte, sier Fossbakks advokat, Jon-Andreas Lange i Forbrukerrådet til Dine Penger.

Fornøyd med utfallet

- Grete Fossbakk er veldig godt fornøyd med dette resultatet. Det er positivt at Sparebank 1 Nord-Norge tar ansvar, selv om det burde skjedd tidligere.
- Generelt har denne saken ført til tryggere nettbanker, til glede for alle nettbankkunder og bankene selv. Ved utvikling av nye løsninger som nettbank, og nå mobilbank, må det forventes at sikkerheten er minst like god som i tradisjonell bank. Disse systemene må så langt det er mulig ta høyde for typiske brukerfeil som feilinntastinger, sier Jon-Andreas Lange.

Publisert:

Her kan du lese mer om