Så høy rente krever banken at du tåler

Tåler du en renteøkning på 5 prosentpoeng på boliglånet? Gjør du ikke det, skal banken fraråde deg å låne. Sjekk hvor mye en så stor renteøkning betyr for deg.

TÅLE: Finanstilsynet vil at du skal tåle at renten hopper til 9 prosent fra dagens rentenivå. Foto: Illustrasjonsfoto: colourbox.com

TÅLE: Finanstilsynet vil at du skal tåle at renten hopper til 9 prosent fra dagens rentenivå. Foto: Illustrasjonsfoto: colourbox.com

Publisert:,

De

nye retningslinjene fra Finanstilsynet

, som ble innført 1. desember i fjor, setter strengere krav til bankenes utlånspraksis.

Dette er de viktigste:

* Lånet skal normalt ikke utgjøre mer enn 85 prosent av boligens verdi, og
* Bankene må ta høyde for en renteøkning på minst 5 prosentpoeng ved vurdering av kundenes betjeningsevne.
Det økte kapitalkravet har allerede gjort det

vanskeligere for unge å komme inn på boligmarkedet

.

Les mer:

Annonsørinnhold

- Får ikke lov til å gi unge lån

Må tåle kraftig rentehopp

I retningslinjene heter det også at

«Dersom låntaker har et beregnet likviditetsunderskudd hensyntatt renteøkning, bør som hovedregel lånet ikke innvilges, og uansett bør kunden da gis fraråding..»

.

I vanlig språk betyr det rett og slett at dersom din økonomi ikke tåler at lånerenten øker med 5 prosentpoeng fra dagens nivå, skal banken normalt nekte deg å låne - i hvert fall så mye som du ønsker.

Det er presisert i retningslinjene at din og din families totale økonomiske situasjon, inkludert all gjeld og andre utgifter, skal tas hensyn til.
Har du kredittkortgjeld, billån eller studielån, skal altså dette regnes med i din totale gjeldsbelastning.

LES OGSÅ:

Mener unge lokkes til risikable boliglån

Hvor mye mer?

Avhengig av hvor stort lån du har, kan en rente som er 5 prosentpoeng høyere, bety tusenvis av kroner i økte utgifter hver eneste måned.
Ønsker du et vanlig annuietetslån på 2 millioner kroner, må du og banken ta høyde for at låneutgiftene stiger med nesten 6000 kroner i måneden.

Har du så mye å gå på hver måned? Er svaret nei, skal banken fraråde deg å låne så mye.

Dersom vi tar utgangspunkt i dagens rentenivå, med 4 prosent rente på et vanlig boliglån, må du altså ta høyde for at renten kan stige til 9 prosent.

Så mye mer må du betale i måneden med 9 prosent rente i stedet for 4 prosent:

Tabellen viser altså hvor mye er du må betale i månedlige terminutgifter for ditt lån. Beløpet er ikke justert for skatt, slik at det reelle beløpet blir noe mindre. Når renteutgiftene blir høyere, får du jo et større skattefradrag.

LES OGSÅ:

Høyere rente - like billig lån

Mye renter

I et annuitetslån er den månedlige summen du betaler på lånet fast, mens andelen renter faller og andelen avdrag øker gjennom lånets løpetid.
I starten betaler du mest rente og lite avvdrag. Mot slutten av lånets løpetid består den månedlige summen nesten bare av avdrag.
Tar du opp et nytt på lån i dag, betyr det at mesteparten av din betaling er renter. Og skal du tåle 5 prosentpoeng høyere rente, gjør det stort utslag.

I tabellen nedenfor ser du hvor mye større renteutgiftene blir i løpet av ett år, når renten er 5 prosentpoeng høyere enn i dag.

Dette er fortsatt et annuitetslån, men her har vi tatt vekk avdragene, som jo egentlig er sparing.
Renteutgiftene har vi justert for skattefradraget på 28 prosent.

Som du ser av tabellen, øker renteutgiftene dramatisk, selv når skattefradraget er regnet med.
For et lån på 3 millioner kroner, må du ut med over 100.000 kroner i ekstra renteutgifter i løpet av lånets første år - etter skatt.

Regn ut selv

I denne kalkulatoren på penger.no

kan du selv beregne hva lånet koster deg - både med dagens rente, og dersom renten øker.
I

denne kalkulatoren kan du beregne hvor mye du kan låne

, gitt en rente på 8 prosent.

OBS!

Penger.no er en tjeneste levert av Dine Penger og Finn.no.

Legg inn 5 prosentpoeng høyere rente enn det du kan få i dag, og se hva det utgjør i økte utgifter. Klarer økonomien din det?

Her kan du lese mer om

Annonsørinnhold