1 av 4 har opplevd utleiekonflikt

Penger er oftest årsaken til konflikter i utleieforhold viser en ny undersøkelse. Les ekspertenes råd for hvordan du kan unngå problemene.

Penger og tilbakelevering: Utleiere opplever mest betalingsmislighold, mens leieboere blant annet opplever konflikter når leilgiheten skal leveres tilbake og det blir tvist om depostiumet, viser en ny undersøkelse.

Foto: Colourbox.com
  • Carsten Henrik Pihl
Publisert:

Mens de fleste tilfeller av utleie av bolig går greit, er det hele 23 prosent – nesten en av fire som har vært leieboer eller utleier – har opplevd konflikter i leieforholdet. Det viser en ny undersøkelse gjennomført av Opinion Perduco for Help forsikring.

Mest krangel om penger. Det som skaper mest konflikter er penger.

Av utleiere som svarte om konflikter, svarte hele 74 prosent at konflikten dreide seg om betalingsmislighold – altså at leieboeren ikke har betalt husleien.

– At det er betalingsmislighold som er vanligst er nok ikke så rart. Det betyr jo bare at leieboeren ikke har betalt, og forholdet behøver ikke å ha gått surt. Betaler leieboeren vil forholdet bli løst, kommenterer advokat Anders Leisner, leder av juridisk avdeling i Huseiernes Landsforbund.

Han får følge av advokat Thomas Nygaard i Help:

– Bolig betyr økonomisk mye for folk. For leier er det som regel den største utgiftsposten, og mange utleiere er avhengige av leieinntekter for å få regnestykket til å gå opp.

På leieboersiden er det også penger som oftest utløser konfliktene, men her er bildet noe mer delt:

  • 16 prosent sier de opplevde konflikt om for ulovlig høy husleie
  • 24 prosent sier de har opplevd konflikt knyttet til tilbakeholdelse av depositum og andre ulovlige krev i forbindelse med tilbakelevering av leiligheten

Ekstra betaling? At utleiere forsøker å ta ekstra betaling utenom husleien er ikke uvanlig, forteller Anne Mette Hårdnes Skåret, advokat i Leieboerforeningen.

Foto: Kirsten Randers-Pehrson

– Tallene i undersøkelsen samsvarer med våre enge erfaringer. Vi får ofte spørsmål og saker knyttet til depositum og særlig ulovlig økninger av husleien, forteller advokat Anne Mette Hårdnes Skåret i Leieboerforeningen.

Skader på leieobjektet og utleiers ulovlige inngang i boligen var også blant områder som kom høyt opp på konfliktsiden for leieboere.

Pass på pliktene. Leieboerforeningen minner leieboere om at de har plikt til å passe på boligen de leier, og ved å kjenne pliktene sine kan de unngå en del problemer:

– Leieboere har en vedlikeholdsplikt. Derfor er det viktig å passe på å vedlikeholde objektet etter avtalen. Vi ser en god del tilfeller om dette, men her er det sjelden at hverken leieboer eller utleier får fullt medhold, sier advokat Hårdnes Skåret.

På utleiersiden er det viktig med sikkerhet i depositum eller garantier:

– Da får man ihvertfall penger selv om det blir konflikt, sier Anders Leisner, som ellers anbefaler at utleieforholdene reguleres godt:

Egne abonnementer: Leieboerne bør betale sine egne abonnementer så langt det lar seg gjøre. For eksempel på strøm og internett, sier Anders Leisner, leder av juridisk avdeling i Huseierns Landsforbund

Foto: HL

– Utleiere kan unngå mange problemer og konflikter ved å ha gode kontrakter med klare avtaler på alle punkter, sier advokat Anders Leisner som er leder av juridisk avdeling i Huseiernes Landsforbund.

Mange bruker ikke standardkontrakt. Men til tross for mange anbefalinger, viser undersøkelsen avslører også at bare seks av ti bruker standardkontrakt i leieforholdet.

Kontrakter utarbeidet av for eksempel Forbrukerrådet, Huseiernes Landsforbund eller Leieboerforeningen.

24 prosent sier de bruker egen kontrakt, mens 12 prosent sier at de ikke bruker kontrakt i det hele tatt.

Fare for feil. Ekspertene anbefaler sterkt å bruke standardkontrakter, både på leieboersiden og på leietagersiden:

– Uten kontrakt er det mye større risiko for tvist om hva som er avtalt. Det gjelder også bruk av egne oppsett. Ved å bruke en standardkontrakt sikrer man at partene tar stilling til viktige spørsmål. For utleier er det også viktig at leier vedtar klausul om tvangsgrunnlag for utkastelse, sier Thomas Nygaard i Help.

Anne Mette Hårdnes Skåret i Leieboerforeningen peker på at en del hjemmelagede kontrakter ofte har feil når det kommer hva som kan kreves i tillegg til leien:

– Jeg har for eksempel sett utleier som har krevet leieboerne for alle kommunale utgifter. Men det er lite som kan kreves ekstra. Her er det enten utleiere som prøver seg, eller som ikke kjenner reglene godt nok de heller, sier hun.

Les på DP+:Hvor stor skal leien være

På utleiersiden peker Anders Leisner særlig på leietidsbegrensningene og utkastelsesklausul som to viktige momenter som må avtales riktig.

Utleietiden er i loven satt til tre år som standard, men man kan ha kortere tid hvis utleien er i boligen man selv leier ut. Er leietiden satt for kort, vil leien gjøres om til tidsubestemt.

Les mer på DP+:Hvor lang leietid kan man avtale?

Med utkastelsesklausul kan utleier lettere få hjelp av namsmannen til å få inn leien – eventuelt at leieboer må flytte ut.

– Vi får en del spørsmål til oss om dette, og oftest er det feil i leietidsbegrensningen og mangler i utkastelsesklausulen, forteller Leisner.

Les på DP+:Slik kaster du ut leieboeren

Om undersøkelsen: Utført av Opinion Perduco for Help forsikrign i november 2013. 1000 personer er spurt, utvalget er landsrepresentativt blant de som leier eller leier ut bolig.

Spør ekspertene i nettmøte

Fredag formiddag svarer utleie- og boligjus-ekspertene i Help på lesernes spørmål. Du kan legge inn spørsmål allerede nå.

Spør ekspertene i nettmøte! Er kjellerstuen lovlig å bruke? Kan jeg leie ut på loftet? Hvor høy husleie kan utleieren ta? Bør det være kontrakt? Advokatene Michael Oscar Åsheim, Lars Grøndal, Silje Nesteng Andresen og Thomas Nygaard fra Help svarer Dine Pengers lesere. Legg inn spørsmål her!

Foto: Carsten Pihl

Følg Dine Penger på Facebook!

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Eiendom

Flere artikler

  1. Stadig flere krangler om husleie

  2. - Flere har overført seks måneders leie for hybler som ikke fantes

  3. – Hushaier lurer studenter

  4. Emmas utleier kuttet kraftig i leien hennes da hun ble permittert: – Det betyr alt

  5. Rekordmange utleieboliger: Leieprisen steg kraftig i fjor