Lavere skatt på lønn og bort med arveavgiften: Dette betyr det blå statsbudsjettet for din lommebok

Bort med arveavgiften og lavere lønnskatt. Dette noe av det den finansminister Siv Jensen byr på i den blå regjeringens første statsbudsjett.

Første gang: Finansminister Siv Jensen presenterer sitt første stasbudsjett.
Publisert:

Første. Finansminister Siv Jensen la fredag klokken 10.00 frem sitt første statsbudsjett. Budsjettet er en såkalt tilleggsproposisjon som bygger på statsbudsjettet som ble lagt frem av regjeringen Stoltenberg i oktober.

Under finner du hvordan budsjettet vil påvirke din lommebok i 2014. Vi har tatt med Stoltenberg-regjeringens forslag der det er naturlig for at du kan sammenligne virkningene.

Litt lavere skatt på lønn

En av de største endringene som treffer flest nordmenn er at personskatten endres fra 28 til 27 prosent. Det betyr at alle får litt lavere skatt.

Trygdeavgiften opp: Samtidig som skattesatsen settes ned med 1 prosentpoeng setter trygdeavgiften opp med 0,4 prosentpoeng til 8,2 prosent for lønnsmottagere

Skatten du betaler på lønne er bygget opp av personskatt + trygdeavgift + eventuell toppskatt. Her er satsene som blir på lønn fra 2014:

  • Vanlig skatt på lønn blir da på 35,2 prosent (personskatt + trygdeavgift)
  • Marginalskatt blir på 44,2 prosent fra 527.000 kroner
  • Marginalskatt for høye inntekter blir på 47,2 prosent fra 857.000 kroner
Spør oss i nettmøte! Hva betyr det nye statsbudsjettet for deg og din lommebok? Dine Pengers eksperter svarer i nettmøte fra fredag klokken 13.00. Still spørsmål til Carsten Pihl, Anne Lise Stranden, Günther Bache og Øyvind Røst (ikke på bildet). Legg inn spørsmål allerede nå!

Minstefradrag

Solberg-regjeringen øker minstefradragsprosenten fra Stoltenberg-regjeringens forslag fra 42 til 43 prosent. Satsen er 40 prosent i 2013.

Dermed blir det enda mer i minstefradrag til de som tjener under 200.000 kroner.

Maksfradraget blir på 84.150 kroner, som er 3,5 prosent opp, eller i tråd med forventet lønnsvekst.

Toppskatten

De beholder forslaget til innslagspunkt for toppskatten på 527.400 kroner med forventet lønnsvekst fra dagens 509.600 kroner.

Fjerning av skatteklasse 2

Solberg-regjeringen opprettholder fjerningen av skatteklasse 2. Det betyr at ektefeller, der den ene er hjemmeværende eller tjener svært lite, kan få en maksimal skatteskjerpelse på 13.664 kroner.

Skatteklasse 2 betyr nemlig at den ene av ektefellene kan få den andres personfradrag. I 2013 er personfradraget på 47.150 kroner, men foreslås økt til 48.800 kroner. Personfradraget gir et skattefradrag på 28 prosent, eller 13.664 kroner av 48.800 kroner

Les mer:141.000 ektepar får skatteskjerpelse

Gevinstbeskatning av bolig reverseres

Solberg-regjeringen reverserer Stoltenberg-regjeringens mye kritiserte forslag til nye gevinstskatteregler for salg av bolig.

Les mer:Regjeringen trekker forslaget om ny boligskatt

BSU sparingen økes

Sparebeløpene i BSU - Boligsparing for ungdom - økes. Det årlige beløpet økes til 25.000 kroner fra dagens 20.000 kroner, og maks sparebeløp økes til 200.000 kroner.

Regn ut skatten din! Med Dine Pengers skattekalkulator kan du regne ut skatten din etter Regjeringen Solbergs statsbudsjett. Hvordan slår endret skatt og fradrag ut for deg? Finn ut her!

Arveavgiften fjernes

Alledrede torsdag kveld ble det kjent at arveavgiften fjernes helt.

Stoltenberg-regjeringen hadde foreslått å heve fribeløpet til 1 million fra 470.000 kroner, noe som ga maksimalt 39.000 kroner i avgiftslette.

Solberg-regjeringen gjør som de lovet i sin regjeringsplattform og fjerner arveavgiften allerede ved første anledning.

Les detaljene her:Så mye sparer du ved å motta arv neste år

Formuesskatten senkes

Formuesskatten senkes fra 1,1 prosent til 1 prosent. Samtidig beholdes det foreslåtte fribeløpet på 1 million kroner. I dag er fribeløpet i formuesskatten på 800.000 kroner. Dette foreslås økt til 1 million kroner.

Mobilskatten forenkles

Regjeringen Solberg beholder forenklingene i mobilskatten som ble foreslått. Det betyr lavere skatt for de fleste som får mobiltelefon og bredbånd betalt av arbeidsgiver. I tillegg ble skatten på SMS-avstemminger og lignende droppet.

Les mer her om detaljene:Forenkler mobilskatten

Alle fradrag litt mindre verdt

I og med at skattesatsen for personbeskatning blir senket til 27 prosent, blir også verdien av fradragene senket fra 28 til 27 prosent. Det vil si at de fleste fradrag blir litt mindre verdt.

Dette gjelder for eksempel:

  • Rentefradraget
  • Foreldrefradraget
  • Reisefradraget
  • Fagforeningsfradraget
  • Fradrag for gaver til frivillige organisasjoner

Les mer her:Har du store fradrag? Du kan få høyere skatt

Skal forhandles om

Solberg-regjeringen er en mindretallregjering, og er avhengig av flertall i Stortinget for å få gjennom statsbudsjettet sitt. Derfor venter nå forhandlinger i Stortinget. Først og fremst med samarbeidspartiene Venstre og KrF.

Det er ventet at det endelige statsbudsjettet for 2014 vedtas i Stortinget i midten av desember.

Følg Dine Penger på Facebook!

Publisert:

Her kan du lese mer om