Folk låner stadig mer

I dag satte som ventet Norges Bank opp renten med 0,25 prosentpoeng. Til tross for dette melder bankene om en gedigen økning i folks boliglån.

OPP: Sentralbanksjef Øystein Olsen satte opp renten i dag for første gang siden mai 2010. Foto: Scapnix.

  • Bent Ove Aulid
  • Caroline Sesvold Tørring
Publisert:

I dag økte Norges Bank renten med 0,25 prosentpoeng for første gang siden mai 2010.

Skal opp på normalt nivå

Sentralbanksjef Øysten Olsen begrunner renteøkningen slik:
- Oppgangen i norsk økonomi har fått godt feste. Flere andre sentralbanker har satt opp renten. Hensynet til å stabilisere aktiviteten og inflasjonen et stykke fram i tid, taler for at renten bør settes opp, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.
Prisstigningen er lav. Det taler for å holde renten lav. På den andre siden er kapasitetsutnyttingen i økonomien på vei opp. Det er utsikter til at prisstigningen vil tilta i løpet av det neste året, forklarte Olsen.
- Analysene vi la fram i mars tilsa at styringsrenten gradvis skal heves mot et mer normalt nivå. Utviklingen siden da har vært om lag som ventet. En samlet vurdering tilsier at vi øker renten nå, sier Olsen.

Som ventet

Senioranalytiker Katrine Godding Boye i Nordea Markets sier rentehevingen kommer som ventet.
- Rentehevingen er akkurat som vi ventet, og det er ingen store overraskelser i pressemeldingen fra Norges Bank. Vi tror neste renteheving kommer rett etter sommeren i august, og ikke i oktober som Norges Bank antyder, sier Boye.

4 prosent ved utgangen av 2012

Nordea Markets er dermed litt mer aggressive på rentehevningsfronten enn sentralbanken.
- Vi tror styringsrenten vil ligge på 2,75 prosent ved utgangen av 2011, og at den vil ligge på 4 prosent ved utgangen av 2012, sier Boye.

Folk kan betale

Samtidig tror bankene at lånekundene vil klare å betale for seg selv om rentene stiger.
Fokus Bank melder om en stadig strøm av nye kunder som vil låne. Bare siden årsskiftet er bankens lån til boligkunder økt med 1,2 milliarder kroner.
Hos Sparebank1 SMN vokser det samlede utlånet med nesten én prosent i måneden.
- I kroner og øre har vi aldri lånt ut så mye til boliglån som vi gjør nå, sier kredittsjef Endre Reite i Sparebank1 SMN.

26 prosent opp

Hos Nordea har salget av nye boliglån økt med 26 prosent de siste 12 månedene. DnB Nor vil derimot ikke opp gi tall over vekst - eller nedgang - i deres utlån.

150 kroner mer i måneden pr million

Med dagens lave rente betyr det at rentene du må betale på lånet ditt er blitt omtrent fem prosent høyere. Tommelfingerregelen er slik: Har du én million i lån, betyr et kvart prosentpoeng høyere rente omtrent 150 kroner i måneden i økte renteutgifter etter skatt. Men det kommer neppe til å stoppe der.

Kutt forbruket

- Det er klinkende klart at renten skal opp fra dagens kunstig lave nivå. Vårt råd er at alle må forberede seg. Har du lån og opplever at bankkontoen ofte er tom før lønningsdag, må du nå finne ut hvordan du kan redusere forbruket ditt, sier kommunikasjonsrådgiver Stian Arnesen i Fokus Bank.
Fokus Bank er en av de ivrigste i å forberede kundene sine på at det kommer til å bli dyrere å ha lån. Mye dyrere.
- Vi tror styringsrenten vil passere tre prosent innen utgangen av 2011. Og vi blir ikke overrasket dersom den nærmer seg fem prosent innen 2013, sier Arnesen.
Dersom boliglånsrenten blir tre prosentpoeng høyere enn i dag, vil dine månedlige rentekostnader etter skatt stige med 1800 kroner for hver million du har i lån.
Da kan dagens boliglån plutselig bli en dyr fornøyelse. Kanskje for dyr for noen.

Sjekk hvor du tåler å låne

Dobbelt så høy rente

Nordea sjekker om lånekundene har en inntekt som gjør at privatøkonomien deres kan tåle fem prosentpoengs høyere rente enn i dag. Det samme gjør Fokus Bank. I DnB Nor bruker de et påslag på cirka fire prosentpoeng.
- Det betyr at vi sjekker om lånesøkerne kan tåle en rente som er mer enn dobbelt så høy som i dag, sier informasjonssjef Aud-Helen Rasmussen i DnBNor.
Ønsker kundene boligkreditt eller annen type avdragsfrie boliglån, legger bankene ofte inn en enda høyere margin i regnestykkene.

Sjekker forbruket

I Sparebank1 SMN er man opptatt av lånekundenes forbruk. Hos dem har kunderådgiverne fått beskjed om å øke standardbeløpene for normalforbruk med 25 prosent - før de sjekker om kunden tåler en rente som er fem prosentpoeng høyere enn i dag.
- Vi ser jo på mer enn bare lånekundenes inntekt. Det er summen av kundens betalingsevne, betalingsvilje og sikkerhet som avgjør om vi innvilger et lån eller ei, sier Rasmussen i DnB Nor.
Rune Sjøhelle i Nordea frykter ikke at kundene låner for mye.
- Dagens låneøkning kommer etter en lang periode med stadig lavere utlåning. Både privatkunder og næringslivskunder har brukt årene med lave renter til å betale ned ekstra på lånene sine. Samtidig er det viktig å forberede seg på at det er en endring på gang: Tiden med de lave rentene er over, sier han.

Stadig høyere lån

Husholdningenes bruttogjeld har vokst fra 494 milliarder kroner i januar 1991 til 2121 milliarder kroner i mars 2011.

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Valuta
  2. Privatøkonomi

Flere artikler

  1. - Lånekunder bruker for mye penger

  2. Boliglånsgebyrer skyter i været

  3. Nå faller boligrentene som dominobrikker

  4. De fleste ekspertene er enige: Spår rentekutt før jul

  5. Sjekk om du rammes av rentehopp denne uken: Nå blir to millioner i boliglån 54.058 kroner dyrere