– Umulig å forstå prisene på mange aksjefond

I en ny spørreundersøkelse om fond, svarer 86 prosent at de gjetter hvilket fond som er billigst og dyrest. Så innfløkte er prisopplysningene for noen aksjefond.

PRISFORVIRRING: Forbrukere blir så forvirret av opplysningene om priser på noen fond, at de fleste gjetter hvilke fond som er billigst og dyrest. Det viser ny spørreundersøkelse.

Foto: Vegard Wivestad Grøtt NTB scanpix
Publisert:

– Det er umulig å forstå prisene på mange aksjefond. Måten fondsbransjen presenterer suksesshonorarer på er uforståelig for forbrukere, sier fagdirektør for finans i Forbrukerrådet Jorge Jensen Jensen til E24.

Han støtter seg på resultatene i en ny spørreundersøkelse utført av Norstat på oppdrag av Forbrukerrådet.

I undersøkelsen blir forbrukere med kjennskap til aksjefond presentert tekster som omtaler såkalte suksesshonorar for fire forskjellige fond. Så blir de testet på om de treffer på hvilket som er dyrest fond og hvilket som er billigst fond.

– Forbrukere klarer ikke å se forskjell på redelige eller uredelige suksesshonorarer. De fleste innrømmet at de gjettet, sier Jensen.

I undersøkelsen svarer 86 prosent av forbrukerne at de baserte sitt svar på gjetning.

Som E24 skrev lørdag morgen avdekker Forbrukerrådet i en ny undersøkelse at enkelte aksjefond som markedsføres mot nordmenn tar seg ekstra betalt for fiasko.

Det gjør de ved at de i tillegg til et fast forvaltningshonorar tar et såkalt suksesshonorar.

Fagdirektør for finans i Forbrukerrådet, Jorge Jensen, peker på at undersøkelsen viser at når prismodellen for suksesshonorar er rigget i disfavør kunden er det enkelte taperfond som tar seg ekstra betalt.

Fjernet regler for suksesshonorar

Siden 2001 har et rundskriv fra Finanstilsynet (daværende Kredittilsynet) begrenset fondsselskapenes muligheter å ta suksesshonorar fra vanlige privatkunder.

Reglene innebar at aksjefond rettet mot massemarkedet ikke kunne ha suksesshonorarer med prismodeller som er asymmetriske.

Men så fjernet Finanstilsynet rundskrivet i år. Dette etter at bransjeorganisasjonen Verdipapirfondenes forening (VFF) i mars kom med bransjeanbefalinger for suksesshonorar.

– Finanstilsynet lener seg litt på VFFs egne etiske regler fra nå av når det gjelder suksesshonorar, sier Jensen.

Jensen mener at alle må ta utgangspunkt i at VFF er en interesseorganisasjon for fondsforvaltere og deres arbeidsgivere og at dere samlede interesser er nokså annerledes enn Forbrukerrådets, som utelukkende tar hensyn til forbrukere.

Direktør Bernt Zakariassen i VFF sier til E24 at det viktigste i bransjeanbefalingen er at man har egenskaper i suksesshonorar-konstruksjoner som gjør at forvalter ikke tar for stor risiko, og at det er samsvar mellom kundens interesser og forvalters interesser.

– Finanstilsynet opphevet rundskrivet i vår etter at VFF hadde vært i dialog med tilsynet, og tilsynet var fornøyd med en bransjeanbefaling som VFF vedtok, sier Zakariassen til E24.

Medlemsselskapene i VFF er ikke forpliktet å følge anbefalingene. Men VFF oppfordrer medlemmene til å følge bransjeanbefalingene for suksesshonorarer.

Jensen er kritisk til at Finanstilsynet fjernet sitt rundskriv med regler for suksesshonorar.

E24 spør seksjonssjef Britt Hjellegjerde i Finanstilsynet om Finanstilsynet kan leve med at det finnes fond som tar suksesshonorar basert på prismodeller uten hverken benchmark, symmetri eller høyvannsmerke, slik som Forbrukerrådets undersøkelse avdekker.

– Det blir litt vanskelig å svare på spørsmål om enkeltfond og de som har fått godkjenning mange år tilbake. Men vi vil anbefale at forvalterselskaper ser til bransjeanbefalingen fra VFF når de utformer prismodellene for resultatavhengige honorarer, sier Hjellegjerde til E24.

– En ny spørreundersøkelse fra Forbrukerrådet viser at forbrukere ikke klarer å se forskjell på redelige eller uredelige suksesshonorarer, hva tenker du om det?

– Vi ser at et variabelt resultatelement kan være vanskelig å forstå for forbrukere, men for enkelte kan det passe, sier Hjellegjerde.

Samtidig bekrefter hun at Finanstilsynet har vært i dialog med VFF og bransjen.

Hun legger til at Finanstilsynet har gitt uttrykk for at kundene ikke skal bli tvunget å gå inn i fond med suksesshonorarer, uten at det finnes alternativer.

– Hvorfor fjernet Finanstilsynet tidligere i år rundskrivet med regler for suksesshonorar?

– Vi har fått ny lovgivning siden rundskrivet ble innført i 2011. Den nye lovgivningen gir et sterkere forbrukervern. Vi kom til at rundskrivet var noe utdatert, sier Hjellegjerde.

Les også

Domstol åpner for gruppesøksmål: 180.000 kunder kan gå til sak mot DNB

– Ikke fritt frem

Hjellegjerde peker på at selv om rundskrivet er fjernet, betyr ikke det at det er fritt frem. Fordi når et forvalterselskap vil lage et nytt fond, er det Finanstilsynet som vurderer om fondets vedtekter kan godkjennes.

– Det er ikke fritt frem. Finanstilsynet gir tillatelse ved opprettelse av nye fond og vi vil legge vekt på at honorarstrukturen bygger på fornuftige modeller.

– Hva er fornuftige modeller?

– Vi har ennå ikke gått ut i noe brev eller rundskriv. Generelt vil godkjenne fondsvedtekter med prisstrukturer som bygger på anbefalingene til VFF. Visse kriterier må være på plass. Honorarmodeller må bygge på prinsipper som er i andelseiernes interesser. En prismodell med asymmetrisk prismodell må inneholde høyvannsmerke, sier Hjellegjerde.

Hun legger til:

– Vi vil følge med på om fondsforvalterselskaper måler fondsavkastning mot referanseindeks. Vi vil se an hvordan bransjen utvikler seg og hva som kommer av søknader.

Les også

Fersk undersøkelse: Taperfond tar ekstra betalt

Les også

– Som å fjerne de dårligste karakterene og så skryte av vitnemålet

Les også

Fraråder disse fondene etter ny gjennomgang

Her kan du lese mer om