Lønnsoppgjøret

Onsdag kan 200.000 få bedre pensjon

Sykepleiere, renholdere, omsorgsarbeidere, ansatte i forsvaret, politifolk, redningsarbeidere og brannfolk er blant dem som onsdag kan få bedre pensjon.

LAANGT MØTE: 1. nestleder Peggy Hessen Følsvik i LO sier det kan bli en lang dags ferd mot kveld og natt, før eventuell pensjonsavklaring i offentlig sektor kan komme onsdag.

Odin Jæger
 • Bjørn Haugan
Publisert: Publisert:

– Vi skal kjempe på møtet onsdag for bedre pensjon for over 200.000 arbeidstakere som har såkalt særaldersgrense, sier 1. nestleder Peggy Hessen Følsvik i LO til VG:

– Det er vel kjent at det gjelder politifolk, ansatte i forsvaret og brannfolk. Men det er vel så mange andre grupper, blant annet sykepleiere og omsorgsarbeidere som har særaldersgrense. Mens politi- og brannfolk får gå av før, fordi det stilles krav til blant annet fysiske egenskaper, er det de psykiske og fysiske belastningene som gjør at blant annet sykepleiere har 65 års aldersgrense i dag, ikke 67 som folk flest, sier 1. nestleder Peggy Hessen Følsvik i LO.

Formelt er pensjonsalderen i Staten nå 70 år.

Statsråden leder møtet

Onsdag formiddag samler den nye arbeids- og sosialministeren, Torbjørn Røe Isaksen (H), partene i arbeidslivet til forhandlinger om forbedringer av den offentlige tjenestepensjonen for ansatte som har så tøffe jobber at de får gå av før ordinær pensjonsalder.

Problemet er ikke at de har en dårlig pensjonsordning: De har pensjon opp til 66 prosent av sluttlønnen.

Det er utilsiktede virkninger av pensjonsforliket i 2011 og revideringen i 2018, som det skal forhandles om. Forliket innebar levealdersjusteringer som gjør at folk må stå lenger i jobb for å få samme pensjon.

Det dreier seg om ansatte i disse gruppene i særaldersgrensegruppene født etter 1963, som partene ikke har greid å finne noen god løsning for.

Les også

Lønnsoppgjøret: Du kan få minst 15.000 kroner

– Dette er komplisert, men kort fortalt dreier det seg om å sikre de som har særaldersgrense en pensjonsutvikling på linje med de som ikke har særaldersgrense. De har kortere opptjeningstid fordi de må gå av tidligere. Mange av dem har plikt til å gå av eksempelvis når de er 58, 60 eller 65 år. Vi ønsker å finne løsninger for dem som gjør at deres pensjon tilpasses de som ikke har særaldersgrense. Det er viktig for oss at vi greier å komme til enighet om en langsiktig løsning.

– Opplever du at dere kan nå frem onsdag?

– Vi opplever at det er bevegelse, sier Følsvik.

41 år lavest

Her er noen av særaldersgrensene for utvalgte yrker i stat og kommune.

– Ballettdansere 41 år.

– Sangsolister 52 år.

– Politibetjenter, ambulansesjåfør, brannkonstabel 60 år.

– Forsvarsansatte har i hovedsak 60-årsgrense.

– Fengselsbetjenter 63 år.

– Renholdere, sykepleiere, hjelpepeleiere og konduktører 65 år.

Kan ikke utløse streik

Dagens møte kan ikke utløse streik hvis partene ikke kommer til enighet, nettopp fordi forhandlingene ikke skjer innenfor et lønnsoppgjør hvor resultatet legges inn i en tariffavtale: Da videreføres foreløpig dagens ordning.

– Vi ønsker i utgangspunktet å finne samlende løsninger som kan omfatte alle, sier Følsvik.

Møtet begynner klokken 11 onsdag. LO-nestlederen sier de er innstilt på å bruke både kveld og natt.

– Vi sitter så lenge vi må. Både kvelden og natten kan bli tatt i bruk hvis vi ser det er noe håp en løsning, sier hun.

Statssekretær Vegard Einan i Arbeids- og sosialdepartementet sier kort at de håper på løsning, men at det er en vei å gå.

– Vi forventer krevende forhandlinger med partene, sier han.

Forbundsleder Sigve Bolstad i Politiets Fellesforbund sier de har forventninger, på vegne av landets politifolk.

– Vi har hele tiden vært opptatt av å få en god og forsvarlig pensjonsordning som sikrer livsgrunnlaget i alderdommen for våre medlemmer uavhengig av når de går av med pensjon, sier han.

Publisert:

Her kan du lese mer om

 1. Lønnsoppgjøret
 2. Pensjon
 3. LO
 4. Arbeids- og sosialdepartementet
 5. Torbjørn Røe Isaksen
 6. Lønnsoppgjør
 7. Forhandling

Flere artikler

 1. Enighet i lønnsoppgjøret i finansbransjen

 2. Klart for knallhard mekling i lønnsoppgjøret

 3. Fredag holder norsk arbeidsliv pusten

 4. Industriarbeidere spent på fortsettelsen i lønnsoppgjøret

 5. Streik kan føre til forsinkelser på Johan Sverdrup-feltet