Bank Norwegian etter forslag til forskrift: – Må gjøre tilpassinger

Fredag oversendte Finanstilsynet forslag til forskrift om forbrukslån til departementet. Bank Norwegian er fornøyd, men innrømmer at de må gjøre «ytterligere tilpasninger.»

ENDRINGER: Finanstilsynets nye forslag til forskrift kan gjøre at Bank Norwegian må endre retningslinjene. Likevel er de fornøyde med en forskriftsfestning. Bildet er av administrerende direktør Tine Wollebekk.
 • Martin Hagh Høgseth
Publisert: Publisert:

Som forventet kom Finanstilsynet med sitt forslag til forskrift om forbrukslån fredag formiddag.

Finans Norge omtaler en forskriftsfestning som bra, fordi det er viktig at alle aktører er underlagt de samme reglene.

Les også: (+) Den norske bankboomen: Så enkelt er det å starte bank

Hos Bank Norwegian er de langt på vei enige med bransjeorganisasjonen.

– Vi er positive til forskriftsfesting. Det er fordi det gir like vilkår for alle og fordi forskriften er bedre rettet til ensartet praksis i bankene, sier Kai-Morten Terning, Leder for kommunikasjon og samfunnskontakt i Bank Norwegian.

Umiddelbart etter nyheten sprakk falt verdien av Bank Norwegian på Oslo Børs med to prosent. Etter en stund har aksjen hentet seg inn, og i skrivende stund er den ned 0,7 prosent.

– Stort sett som ventet

Blant forslagene fra Finanstilsynet er at det skal bli ulovlig å ha over fem års løpetid på forbrukslån.

– Hensynet til å verne forbrukerne tilsier at foretakene ikke gis mulighet til å gjøre unntak fra kravene som stilles til utlånspraksis, og forskriften bør omfatte alle foretak som yter forbrukslån i det norske markedet, sier finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen i en melding.

Les også

Regjeringen gir to selskaper gjeldsregister-konsesjon

I dag tilbyr Bank Norwegian både forbrukslån og refinansieringslån med opptil 15 års løpetid, noe det dermed nå må bli en slutt på.

– Forslagene er stort sett som ventet, og vi har tilpasset oss retningslinjene som forslaget er basert på, men dersom forskriften blir sende slik ut blir vi nødt til å gjøre ytterligere tilpasninger, sier Terning.

Bekymret for kunder i gjeldskrise

Han legger til at særlig fem års-regelen vil gå ut over en allerede sårbar gruppe.

– Vi er bekymret for at Finanstilsynet ikke vil gi muligheten til å gi en løpetid på over fem år for refinansiering. Vi mener at de som har behov for dette, og ikke har økonomi til å betale de terminbeløpene som kreves i løpet av fem år, ikke vil få muligheten til å rette opp i økonomien, sier Terning.

Kunder som har stor kortsiktig gjeld i form av forbrukslån og flere kredittkort har ofte svært høye rentekostnader. Ved å refinansiere lånet samles alt i ett lån, noe som ofte vil gi betraktelig lavere renter.

– Vi tror ikke det er Finanstilsynets intensjon å ramme denne gruppen, og håper dette er noe departementet er åpne for å lytte til, sier Terning.

Les også: Konkurrenter går til søksmål mot Bank Norwegian: – Prinsipiell sak

Endringene

I forslaget heter det at forskriften skal stille absolutte krav til:

 • Lånsøkerne skal vurderes på grunnlag av utfyllende informasjon om lånesøkers inntekter og utgifter og gjelds- og formuesforhold. Inntekts- og formuesforhold skal sjekkes mot ligningsdata og gjeldsopplysninger skal sjekkes mot gjeldsregister.
 • Dersom kunden ikke har tilstrekkelige midler til å dekke normale utgifter til livsopphold etter en renteøkning på 5 prosentpoeng på den samlede gjelden, eller samlet gjeld utgjør mer enn fem ganger årsinntekten, skal lån ikke innvilges.
 • Låneavtalen skal inneholde krav om avdragsbetaling og lengste løpetid, og det skal ikke innvilges lån med løpetid over fem år.
Les også

Finanstilsynet vil forby forbrukslån over fem år

Les også

Undersøkelse: Unge livnærer seg på forbrukslån

Les også

Studenter tar opp forbrukslån for å dekke månedlige utgifter

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Forbrukslån
 2. Bank Norwegian

Flere artikler

 1. Finanstilsynet vil forby forbrukslån over fem år

 2. – Vil helt klart ta ned volumet

 3. – Må erkjenne at vi må bli bedre

 4. Finanstilsynet skal vurdere endringer i utlånsforskriften

 5. Strammer grepet om forbrukslån