For første gang forbereder norske banker seg på at renten kan bli null

Norsk banker har aldri sett behovet for å sjekke hva som vil skje om det blir nullrente i Norge. Nå testes imidlertid systemene for aller første gang. Kan styringsrenten bli satt til null?

NULLRENTE: Sentralbanksjef Øystein Olsen (bildet) i Norges Bank har mange kutt igjen før den norske styringsrenten kommer til null. Men flere banker tør ikke lenger utelukke at det kan skje.

  • John Thomas Aarø
Publisert:

– Plutselig så vi at her var det et scenario vi aldri egentlig hadde tenkt på, sier Thor-Christian Haugland, konserndirektør for kommunikasjon i Sparebank 1 SR-Bank, til E24.

I landene rundt oss kryr det av styringsrenter som ligger på null eller minus. Styringsrenten er renten på innskudd som landets banker gjør i Norges Bank.

At Norge skulle kunne få nullrente er noe norske banker aldri har tenkt på.

Før nå.

Neste torsdag, den 19. mars, er det klart for ny rentebeslutning og pengepolitisk rapport fra Norges Bank.

Thor-Christian Haugland, konserndirektør kommunikasjon i Sparebank 1 SR-bank.

Flere banker, blant dem Handelsbanken og Sparebank 1 SR-Bank, opplyser til E24 at de nå foretar vurderinger av sine systemer dersom et nullrentescenario skulle oppstå i Norge.

– Dette er en helt ny situasjon, så det er naturlig å se på både systemer, avtaler og markedsforhold, sier Lars N. Sæthre, kommunikasjonsdirektør i Handelsbanken, til E24.

Norges viktigste handelspartner, eurosonen, har nullrente, eller til og med negativ rente. I Sverige er styringsrenten på minus 0,1 prosent, mens den er på minus 0,75 prosent i Danmark.

Må være forberedt

– Som bank må vi være forberedt på at en situasjon med nullrente kan oppstå også i Norge, slik vi ser det går mot i Sverige og Danmark, sier Sæthre.

Dette betyr ikke at bankene forventer at det vil bli nullrente i Norge.

Samtlige banker E24 har vært i kontakt med sier at de ikke tror dette blir tilfellet. Likevel er det første gang banker tar grep i tilfelle det skjer.

Johannes Stenwig, assisterende informasjonssjef i Nordea Norge

Nordea

– Nordea er Nordens største bank og vi har allerede erfaring fra andre land der styringsrente både er i null og sågar negativ. Det er klart vi følger situasjonen nøye og er i tett dialog med kundene, sier Johannes Stenwig, assisterende informasjonssjef i Nordea Norge, til E24.

Danske Bank, som har betydelig virksomhet i Danmark, har allerede måttet tilpasse seg minusrenter.

– Danske Bank følger de spesielle tidene i rentemarkedet svært tett, sier kommunikasjonssjef Stian Arnesen i Danske Bank i Norge i en kommentar til E24.

– Vi er selvfølgelig forberedt på ulike scenarioer, men hva vi tenker og hvordan vi eventuelt vil agere på ulike scenarioer, kan jeg ikke si noe om, sier informasjonsdirektør Even Westerveld i DNB til E24.

Blir lavere boliglånsrenter

Er det én ting som er sikkert, er det at kutt i bankenes utlånsrenter vil følge eventuelle kutt i styringsrenten, mener analysesjef for kreditt Pål Ringholm i Swedbank.

Analysesjef for kreditt Pål Ringholm i Swedbank

CF-Wesenberg/Kolonihaven

– Det vil bli «same procedure as last time». Da vil bankene garantert senke rentene sine, sier Ringholm til E24.

– Jeg kaller ofte innskuddsrenten for råvarekostnaden. Når den går ned, da går prisen ned også til publikum, legger han til.

Den anerkjente kredittanalytikeren peker også på at mange banker har økt sitt fokus på boliglånskundene, og forteller at norske banker ønsker å knipe markedsandeler.

Da blir det kamp.

– Vi får håpe Norges Bank er klok i avveiningene, at de ikke bare ser på deflasjonstrusselen eller på én frykt, men også tar høyde for annenhåndseffekter, sier han, og peker på at dette kan føre til at nordmenn tar på seg mer gjeld.

- «Alle» kan takle en veldig høy gjeldsgrad om man ikke betaler avdrag og knapt har rente. Får man så høyere rente, kanskje på nivåer som ble vurdert som normale for bare få år siden, blir gjelden uhåndterbar, sier Ringholm.

Kommunikasjonsdirektør Lars Sæthre i Handelsbanken

Foto: Handelsbanken

Tar høyde for nullrenter
Konserndirektør Haugland i SR-Bank forteller at de i disse dager gjør en vurdering av IT-systemene.

– Spørsmålet er om systemene kan håndtere en nullrente, om det kan gjøre de rette beregningene, sier han.

IT-systemene er laget for å beregne innskudds- og lånerentene til bankene.

Systemet er rett og slett ikke laget for en norsk hverdag med nullrente, og derfor må det sjekkes ut om IT-systemene i det hele tatt kan håndtere en slik rente.

Kuttet i Sveits

Det var særlig én hendelse som har gjort at bankene nå har fått øynene opp for scenarioet.

Kommunikasjonssjef Stian Arnesen i Danske Bank.

Danske Bank

Sveits’ valuta ble presset så hardt at sentralbanken i midten av januar fjernet sitt gulv på sin sveitserfranc mot euroen.

«Et gulv» betyr at sentralbanken ikke tillater at valutaen faller under et gitt nivå, dette for å holde kontroll på valutaens styrke.

Nyheten rystet valutamarkedet. På det verste var sveitserfrancen opp hele 41 prosent, og i et kort tidsrom var det ikke engang mulig å finne kurser å kjøpe sveitserfranc.

Kuttet i styringsrenten, fra minus 0,25 prosent til minus 0,75 prosent, ble gjort for å gjøre valutaen mindre attraktiv.

Tilpasser til nullrente

Kommunikasjonsdirektør Geir Remman, Evry.

Espen Zachariassen

Norges største IT-selskap, Evry, leverer tjenester til over halvparten av de rundt 130 bankene i Norge.

– Vi har startet tilpasningene i våre IT-systemer slik at det kan takle overgangen til nullrente om det skulle bli et scenario. Vi er i ferd med å gjennomføre dette nå, sier kommunikasjonsdirektør Geir Remman i Evry til E24.

Han forteller at dette går på å justere parametrene bankene bruker i sin prispolitikk, som for eksempel beregning av renter og gebyrer.

– Teknisk sett er det en håndterlig jobb for oss. Hvordan dette konkret vil bli seende ut for bankenes prispolitikk, må du ta med bankene.

– Har dere fått mange forespørsler om å se på dette?

– Vi har vært i dialog med flere banker.

Remman opplyser at IT-selskapet har en standardisert løsningsportefølje som leveres til bankene.

Samtlige av bankene Evry leverer tjenester til vil få tilgang denne løsningen.

Må betale

Ingen banker har ønsket å konkret kaste lys over hva en eventuell null- eller minusrente vil bety for norske bankkunder.

Flere banker viser til at Konkurransetilsynet ikke ønsker at bankene snakker om eventuelle prisendringer i rentenivået.

Danske Bank opplyser på generelt grunnlag at beslutninger gjøres på bakgrunn av bankens samlede ambisjoner om å ha en gjensidig fordelaktig relasjon med bankens kunder, mens den samtidig gjør en ansvarlig og nødvendig tilpasning til endrede markedsforhold.

– Dette betyr at vi søker å justere våre vilkår med markedsforholdene samtidig som at vi sikrer at vi forblir konkurransedyktige, sier Arnesen i Danske Bank.

Trolig risikopåslag

Dersom det blir nullrente i Norge tror ikke Haugland i Sparebank 1 SR-Bank det er sannsynlig med et scenario der Ola og Kari nordmann får betalt for å låne penger.

Blir det et nullrenteregime, tyder det på at det er et alvorlig sykdomstilfelle i norsk økonomi. Da vil også bankene i økonomien bli sett på som litt mer risikoutsatt. Det betyr at det høyst sannsynlig vil komme et risikopåslag på pengene banken låner ut. Det er for øvrig umulig å si hva prisnivået vil bli, sier han.

Han peker imidlertid på at nordmenn ikke akkurat har det rentetøft i dag.

– Netto er det nesten gratis å låne penger i dag. Inflasjonen spiser opp mye av rentebelastningen, og i tillegg har man i Norge mulighet til å skrive av andeler av rentekostnaden på skatten.

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Valuta

Flere artikler

  1. Sverige kutter til negativ rente

  2. Dette sier økonomene: Så lavt kan boliglånsrentene falle

  3. Nå må privatkunder betale for å ha penger i banken her

  4. Annonsørinnhold

  5. Sjeføkonom mener Draghi kan gi deg eiendomsskatt

  6. Flere banker rammet av nettbank-krøll