Dette er skatteekspertens beste tips for selvangivelsen

I år er det ekstra viktig å sjekke selvangivelsen nøye, mener fagsjef Jan Bangen i Skattebetalerforeningen.

SJEKK EKSTRA NØYE: Fordi Skatteetaten har gått over til et nytt system der alle arbeidsgivere og Nav må innberette alle ytelser i år, er det viktig å sjekke selvangivelsen ekstra nøye, mener fagsjef Jan Bangen i Skattebetalerforeningen.
Publisert:

Fristen for å levere selvangivelse 30. april nærmer seg med stormskritt.

Fagsjef Jan Bangen i Skattebetalerforeningen mener alle bør tenke gjennom om det har skjedd noe det siste året som kan endre ditt skattegrunnlag.

– Vår oppfordring er å gå nøye gjennom selvangivelsen. Den er bare et forslag fra Skatteetaten, og det gjøres feil både fra skattemyndighetene og de som rapporterer inn kostnader. Gå gjennom hver enkelt post. Dersom du har restskatt å betale er det lurt å betale den før 31. mai, slik at du slipper å betale renter på den, sier Bangen.

Les også

Folk kan tape store summer på glemte fradrag

Ekstra viktig i år

I år mener han det er ekstra viktig å sjekke selvangivelsen nøye grunnet overgangen til et nytt system.

– Det kan oppstå feil innberetning fra arbeidsgiver eller Nav på grunn av den nye A-ordningen. Det er nytt system der alle arbeidsgivere og Nav må innberette alle ytelser.

– Se på det som en liten skattejakt. Kanskje sitter du igjen med noen flasker god vin når du er ferdig, sier Bangen.

Dette Bangens beste skatte-tips for ektefeller, nedbemannede, studenter, foreldre, aksjespekulanter og arvinger:

Tips til ektefeller

– Ektefeller bør overføre kapitalinntekter til den som har minst inntekt. Dermed får man nyttegjort seg av skattefradragene. Da kan du få skattefradrag i klasse 1 istedenfor klasse 2, noe du kan spare rundt 7000 kroner på, sier Bangen.

Han forteller at det samme gjelder for dem som er pensjonister.

Les også

Sjekk finansministerens selvangivelse-råd

– Har man kapitalinntekter som pensjonist kan man også overføre det til ektefellen, men man må være gift for å få utnyttet det, sier han.

Tips til nedbemannede

­

– Det er flere som er blitt nedbemannet de siste årene. Mange godtar å få utbetalt feriepenger nå. Men de bør vente med å få disse utbetalt, slik at de fordeler inntekten over flere år. Dette er for sent nå for 2015, men det er noe å tenke på for 2016, sier Bangen.

Tips til studenter

Studenter kan få fradrag for pendling og jobb i sommerferien dersom man blir værende på studiestedet.

– Jeg har en sønn som får brakkesats på 200 kroner om dagen, og den får han hele perioden han jobber. I tillegg kan man kreve fradrag for husleie i denne perioden, fordi man regnes som pendler i sommermånedene, sier Bangen.

Tips til foreldre

Foreldre kan få fradrag for reiseutgifter dersom de må kjøre omvei til barnehage eller SFO.

– Her kan man trekke 1,5 kroner per kilometer omvei. Det samme gjelder for fritidsaktiviteter av barnepasslignende karakter i ferier, som for eksempel sommerskole eller fotballskole.

– Dette fradraget kan bare benyttes dersom du ikke allerede har makset ut fradraget på 25.000 for det første barnet og 15.000 per barn ekstra.

Les også

Ti tips til næringsselvangivelsen

Dette fradraget vil dermed være mest aktuelt for familier som ikke har ett eller flere barn utenfor barnehage.

Tips til aksjespekulanter

– Husk å fradragsføre alle utgifter med aksjer. Her kan man blant annet føre kurtasjeutgifter og abonnementer på tjenester som leverer realtidstjenester med oppdaterte kurser. Du kan også få fradrag for abonnementer på finansaviser, sier Bangen.

Tips til arvinger

– Du slipper å betale skatt på verdien av boligen som foreldrene dine hadde da de brukte den som egen bolig, fordi du overtar deres posisjon. De kunne selge boligen skattefritt, og det kan du også, sier Bangen.

Selv om du ikke trenger å skatte dersom verdien på boligen er den samme som da foreldrene døde, har du fortsatt rett på fradrag for tap på utgifter i forbindelse med salget som utgifter til megler.

– Det gjelder uansett om du må skatte av salget eller ikke. Det er egentlig ingen logikk i dette, men det er en konsekvens av regelverket.

Les også

Delingsøkonomien skal inn i selvangivelsen

Les også

Sjekk selvangivelsen på 1-2-3

Les også

Byttet bank for å få bedre rente? Da bør du sjekke selvangivelsen

Publisert: