Gir langt flere boligbyggetillatelser

Ny SSB-statistikk viser et solid hopp i antallet klarsignal som gis for nye boligprosjekter her i landet, men boligbyggesjef er fortsatt bekymret.

TRENGER MANGE BOLIGER: Boligmarkedet i Oslo koker. Her er boligblokker under oppføring på Løren.

Foto: Berit Roald NTB scanpix
  • Karl Wig
Publisert:,

I april ble det gitt tillattelse til igangsetting av 2990 boliger. Den sesongjusterte økningen fra mars er på hele 11,1 prosent, viser de ferske SSB-tallene.

Månedsvise endringer kan være volatile, og ifølge SSB er den langsiktige trendkurven langt flatere, med en økning på 0,6 prosent.

Like fullt ligger 2016 an til å få en stor økning i boliger som gis grønt lys: Med april-statistikken i havn er det gitt tillatelse til bygging av 10.664 boliger så langt i år, en økning på 7,7 prosent fra tilsvarende periode i fjor.

– Trenger det dobbelte

Men direktør Per Jæger i Boligprodusentenes forening er ikke imponert når han ser på hvor tillatelsene gis:

– Ifølge tallene ligger det an til å bli igangsatt 3500 boliger i Oslo i år. Det er altfor lite, bare halvparten av hva vi faktisk trenger, sier han til E24.

– ALTFOR LITE: Direktør Per Jæger i Boligprodusentenes Forening peker på at tallene så langt i år tyder på igangsetting av 3500 nye boliger i år for Oslos del.

Foto: Terje Pedersen NTB scanpix

Boligprodusentene kommer jevnlig med sine egne tall. Disse viser faktisk igangsetting, i motsetning til SSB-tallene, som viser tillatelser til igangsetting.

Tallene kan sprike ettersom det ulike forhold kan stikke kjepper i hjulene for prosjekter etter at tillatelsene gis.

– At det gis en igangsettingstillatelse, innebærer ikke alltid at bygging settes i gang, sier Selvaag Bolig-sjef Baard Schumann til E24.

– En trussel for økonomien

Men uansett hvilket tall du bruker, tegnes det samme bildet for hovedstadens del: Det er langt ifra nok.

Her ser du antallet boligbyggetillatelser (rød) og igangsatt boligbygging (blå) for Oslo satt opp mot det anslåtte behovet:

STORT SPRIK: Grønne søyler viser anslått boligbehov basert på SSB befolkningsfremskrivning. Blå søyle viser Prognosesenteres tall for igangsetting, mens rød søyle viser igangsettingstillatelsene SSB måler.

Kilde: Prognosesenteret / Boligbyggernes forening

Som grafene viser anslås boligbehovet i Oslo å øke fra rundt 5500 boliber til til cirka 6400 boliger i år, hvor behovet vil holde seg på et høyt nivå i overskuelig fremtid.

– Ingen quick-fix

– Det er dette som er utfordringen: Selv om det bygges og selges boliger over en lav sko, er det langt ifra nok. Det gjør at prisene vil stige mye i Oslo også fremover, sier Schumann.

– Det finnes ingen quick-fix her. I Trondheim har de klart å regulere nok tomter, men i Oslo ligger vi langt etter, fortsetter han.

Jæger sier han er bekymret.

– Det er en trussel for økonomien at vi ikke får orden på boligbyggingen i Oslo.

– Hvordan da?

– Mange har ikke råd til å etablere seg, eller de må ta opp store lån for å komme seg inn på markedet, sier Jæger.

Her kan du lese mer om

  1. Eiendom

Flere artikler

  1. – Jeg blir veldig bekymret

  2. Nyboligsalg og igangsetting forsiktig opp i mars

  3. Varsler boligpris-brems etter kraftig økning i bygge-klarsignal

  4. Annonsørinnhold

  5. Rekordmåned for bygging av nye boliger

  6. Fersk SSB-fasit: Så mange nyboliger fikk klarsignal i fjor