38 meglere tatt for overtramp i år

I løpet av 2017 er 38 eiendomsmeglere felt for brudd på god meglerskikk i egen klagenemnd. Samtidig taper boligselgere- og kjøpere nå oftere enn før.

INFORMASJONSSVIKT: I flere av sakene hvor boligkjøpere- og selgere vinner frem, har megler unnlatt å gi viktig informasjon om boligene i salgsmaterialet. Her fra vinduet til et meglerkontor i Oslo.
Publisert:

Siden starten av året har 99 klagesaker mot eiendomsmeglere blitt behandlet i Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester (RfE).

I 38 av sakene har klageinstansen funnet brudd på god meglerskikk og gitt boligselgere- og kjøpere medhold, viser tall E24 har innhentet fra nemnda.

Klagebunken inkluderer påstander om lokkeprising, ulovlig høye honorarer, meglere som roter til budrunden, feilinformerer interessenter, og holder tilbake negativ informasjon om boliger. Det viser en E24-gjennomgang av avgjørelsene som hittil er offentliggjort.

De fleste av de 38 medholdene er gitt delvis. Dette er typisk saker hvor nemnda refser meglere for kritikkverdig eller ulovlig opptreden, men uten å gi klagere rett på økonomisk kompensasjon.

Imens fikk 61 av de 99 behandlede saker avslag. Meglere går dermed klar av anklager om overtramp i rundt seks av ti saker.

Les også

Skifte eiendomsmegler? Pass deg for dobbel regning

Taper oftere saken mot megler

Klageandelen på 38 prosent som gis medhold er den laveste på fem år, viser nemndas egen statistikk.

Til sammenligning vant halvparten av klagene mot meglere frem i 2013, og i alle år etter har andelen ligget på 40-tallet – i fjor på 46,6 prosent.

Nemndea samles for å behandle et siste knippe med klagesaker i desember, og en endelig fasit for 2017 er derfor trolig ikke klar før på nyåret.

Men meglerbransjen kan like utviklingen.

– Om noe, tolker jeg dette som en liten forbedring, sier direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) til E24 om tallene.

Han viser til at andelen meglere som felles i nemnda nå ser ut til å være synkende. Det mener meglertoppen kan tyde på at både megleretikk og lovverk sitter enda bedre i ryggmargen på bransjen enn før.

LIKER UTVIKLINGEN: NEF-direktør Carl O. Geving.

Også Eiendom Norge-direktør Christian Dreyer lever godt med statistikken. Han synes klagebunken nemnda har behandlet også er svært tynn, alt tatt i betraktning:

– 99 saker er veldig lite når du ser på de titusener av transaksjoner som håndteres av eiendomsmeglere årlig, sier Dreyer til E24.

De to bransjetoppene sitter begge som styremedlemmer i nemnda, hvor også Forbrukerrådet er representert.

Informasjonssvikt

Selv om alle saker er forskjellige, erfarer Geving at informasjonssvikt er den klassiske gjengangeren i saker hvor eiendomsmeglere trår feil.

– Det er typisk saker hvor kjøper ikke har fått vesentlig informasjon om eiendommen fra megler, eller at denne informasjonen ikke er presentert riktig, sier Geving.

Her er to konkrete eksempler som E24 har funnet:

  • Kjøper oppdager at deler av boligen ikke er godkjent for varig opphold, noe de aldri fikk beskjed om. Nemnda fastslår at megleren unnlot å viderebringe nødvendige opplysninger fra kommunen om dette.
  • Kjøper får sjokk når fellesutgiftene jekkes kraftig opp etter innflytting. Nemnda finner at megleren unnlot å gi informasjon om den siste sameieprotokollen, hvor det fremgår at utgiftene vil øke betydelig grunnet oppgraderingsbehov.
– VELDIG FÅ SAKER: Eiendom Norge-direktør Christian Dreyer er nok mest kjent for sin månedlige presentasjon av boligprisutviklingen, men sitter også i styret i klagenemnda for meglere. Han klagestatistikken er oppløftende lesning, og viser til de tusenvis av salgsoppdrag meglere har hvert år.

Ber folk klage

I fjor behandlet meglerklagenemnda 133 saker.

Samme år ble det til sammenligning solgt over 85.000 boliger i Norge totalt, ifølge tall fra Eiendom Norge.

Les også

Megler frister med boligsalg til 25.000 kroner – nå griper forbrukermyndighetene inn

– Vi oppfordrer folk sterkt til å klage inn megleren hvis de er misfornøyde. Når det likevel ikke er flere som klager, er det et klart tegn på at det er veldig få meglere som opptrer kritikkverdig, sier Geving.

Én av grunnene til at klagetallene ifølge Dreyer er så lave, er at mange meglere strekker seg langt for å imøtekomme misfornøyde kjøpere eller selgere.

– Mange saker løser seg før de går til nemnda. Det gjør samtidig at de sakene som går videre, kan være krevende. Da har det gjerne oppstått en strid hvor partene har ulik virkelighetsopplevelse. Det er bra at nemnda her gir begge sider gjennomslag, mener han.

Publisert:

Her kan du lese mer om