Skaff deg uføreforsikring!

Økonomisk er det omtrent like ille å bli ufør, som å kræsje en bil uten kasko hvert år resten av ditt liv. Dine Pengers redaksjon anbefaler derfor sterkt at du kjøper uføreforsikring. Her gir vi deg råd om de personlige forsikringene vi mener er de viktigste for deg.

Blir du ufør i ung alder, taper du svært mye penger hvis du ikke har forsikring. Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

  • Øyvind Røst
Publisert:

Er du frisk og i yrkesaktiv alder, bør du kjøpe uføreforsikring. Du kan gå ut fra at du taper minst 100.000 kroner etter skatt hvert år resten av livet, hvis du blir ufør. Har du høy inntekt og arbeidsgiveren din ikke tilbyr uførepensjon, taper du mye mer.
Har du lav inntekt og kollektiv uføreforsikring på jobben, taper du litt mindre. En uføreforsikring er «forsikring av fremtidig arbeidsinntekt». Forsikringen kan bidra til at du som ufør klarer å opprettholde en akseptabel levestandard og beholde boligen.

LES OGSÅ:

- Gi barna uføreforsikring

Uførhet og død

Uførhet er nok det verste som kan skje deg økonomisk. Dør du, er det jo dine etterlatte som eventuelt får økonomiske problemer. Du kan sikre dine etterlatte med forsikring som utbetales ved din død.
Slik dødsforsikring har navn som livsforsikring, etterlatterente eller overlevelsesrente.

Følg Dine Penger på Facebook

Tjenestepensjon holder ikke!

Mange tror de er tilstrekkelig dekket gjennom folketrygd og eventuell tjenestepensjon hos arbeidsgiver.
Det er en myte som Dine Penger ønsker å avlive. Du kan regne med å få omtrent 50 prosent av lønnen din i uførepensjon fra folketrygden. Se på forventet folketrygd i skatteoppgjøret ditt: Forventet alderspensjon er lik uførepensjon.
Blir du ufør, får du uføretrygd fra Folketrygden. Har du en kollektiv tjenestepensjon med uførepensjon gjennom arbeidsgiveren, kan du sammen med folketrygden få 60 - 70 prosent av tidligere lønn. Uansett blir det betydelig mindre penger å leve av. Dine Pengers forsikringseksperter har sett på hvilke forsikringer som er viktigst å kjøpe og anbefaler sterkt at du prioriterer uføreforsikring først.

Les også

:

Spar en månedslønn på forsikringsbytte

Disse forsikringene mener Dine Pengers redaksjon er viktigst:

Prioriter denne aller først: UFØREFORSIKRING

Gjelder både ved sykdom og ved ulykke. Det fins to varianter:

Uførekapital

og

Uførerente

. Du kan kjøpe én av dem, eller gjerne begge to:

Uførekapital

: Du får utbetalt hele forsikringssummen.
Du må bli minst 50 prosent varig ufør.
Forsikringen gjelder til du er 60 år.
Det kan ta år før du får pengene.

Uførerente

: Periodevise utbetalinger.
Utbetalingen starter etter 3 - 12 måneders sykmelding.
Du må være minst 25 prosent sykmeldt.
Du får utbetalt i forhold til uføregrad.
Forsikringen varer til du er 67 år.

... deretter denne: HVA HVIS DU DØR?

Har du felles økonomi med noen? Hva skjer økonomisk hvis du dør?
Må resten av familien selge huset?

Livsforsikring = mye penger fort:

Dette er en engangsutbetalt forsikring som gir den etterlatte mye penger raskt. Dette er viktig for å kunne områ seg og for å slippe å komme på kant med banken og boliglånet. Dine Penger anbefaler denne forsikringen. Velg forsikringssum utfra behov og pris. Alder, kjønn og forsikringsselskap avgjør prisen.
Den etterlatte får forsikringssummen uavhengig av om dødsårsaken er sykdom eller ulykke.

Etterlatte-rente = saktegående penger:

Med denne forsikringen får den etterlatte periodevise utbetalinger, for eksempel utbetalt hver måned. Prisen er avhengig av forsikringssum, kjønn, alder og forsikringsselskap.
Husk at den etterlatte også kan få en ektefellepensjon fra Folketrygden eller via arbeidsgiveren. Dine Penger anbefaler livsforsikring fremfor etterlatte­rente, men de kan kombineres.

Sykdomsforsikring:

Det er ikke kø for å behandle hjerteinfarkt og andre akutte alvorlige sykdommer. Ved andre sykdommer kan det være kø. Folk flest trenger ikke denne forsikringen fordi de kan benytte fritt sykehusvalg for å redusere ventetiden i de aller fleste helsekøer. Men ved noen sykdommer er det uansett kø, og hvis man for eksempel driver eget firma, kan det være viktig å få rask behandling eller få penger fort.
Det finnes to versjoner:

Kritisk sykdom = rask utbetaling

Helseforsikring = rask operasjon

Ulykkesforsikring:

Dette er kun en ekstraforsikring. Velg heller uføreforsikring (se over).

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Valuta
  2. Forsikring

Flere artikler

  1. Prisene øker om kort tid: Menn bør sikre inntekten nå!

  2. - Gi barna uføreforsikring

  3. Forsikringene studenter trenger

  4. Disse forsikringene må du ha, dropp resten!

  5. Derfor kan sykmelding koste deg dyrt