Disse barna må levere egen selvangivelse

Når barnet er 13 år, skatter det for egne inntekter. Når barnet er 17 år, må det skatte for formuen sin. Se hvem som må levere sin egen selvangivelse.

Skal levere: Barn over 13 år som har egen inntekt skal levere selvangivelse for inntektene de får.
Publisert: Publisert:

Har barnet ditt egne inntekter? Eller har han/hun fått penger i gave som står på sparekonto eller i fond?

Barnets inntekter og formue skal også med i selvangivelsen. Hvor det skal føres kommer an på alderen til barna.

Under ser du en oversikt over hva barn må gjøre i forhold til selvangivelsen og hvordan det skal føres. Det er alderen ved utgangen av året som teller.

Også når frikort. Plikten til å levere selvangivelse følger om man har inntekt eller ikke.

– Hvis du er mellom 13-16 år, og Skatteetaten har mottatt lønns- og trekkoppgave, så vil du få tilsendt selvangivelse. Det gjelder om du har fått frikort eller ikke, forteller Thomas Tangen, senior kommunikasjonsmedarbeider i Skatteetaten til Dine Penger.,

Men han peker på at det for de yngste vil være få endringer, og dermed god mulighet til å bruke leveringsfritak:

– Selvangivelsen skal selvfølgelig behandles og sjekkes på helt vanlig måte. Hvis lønns- og trekkoppgaven stemmer så trenger du ikke å levere, sier han.


12 år eller yngre

Når barnet er 12 år eller yngre skal både inntekt og formue i foreldrenes selvangivelse.

0-12 år (Født 1. januar 2000 eller senere)

Barnets lønnsinntekt:

 • Barnets lønnsinntekter føres opp i selvangivelsen til den av foreldrene som tjener mest.
 • Føres i post 2.4.1. Man får samtidig et ekstra minstefradrag for barnas inntekt i post 3.2.5.

Barnets formue:

 • Føres i foreldrenes selvangivelse. (Samme hvilken når foreldrene er gift eller samboere. Hos den som har hovedomsorg når foreldrene er skilt.)
 • Bankinnskudd føres i post 4.1.1.
 • Renter føres i post 3.1.1.
 • Andre formuesobjekter for eksempel bolig, føres der de hører hjemme.

13 til 16 år

Når barnet har fyllt 13 har det lov til å ta eget arbeid, for eksempel å gå med avisen eller ryddehjelp på lager.

Dermed skal de også levere sin egen selvangivelse for lønnsinntektene. Men formuen skal fortsatt hos foreldrene.

13-16 år (Født 1. januar 1996- 31. desember 1999)

Barnets lønnsinntekt:

 • Barnet leverer egen selvangivelse for lønnsinntekter.
 • Lønnsinntektene føres i post 2.1.1 som for alle andre.

Barnets formue:

 • Føres i foreldrenes selvangivelse (samme hvilken).
 • Bankinnskudd føres i post 4.1.1.
 • Rentene føres i pot 3.1.1.
 • Andre formuesobjekter for eksempel bolig, føres der de hører hjemme.
Dette bør sjekkes: Du er ansvarlig for tallene som står i selvangivelsen, selv om de er levert av andre. Bruk hurtigsjekken for å spare skatt. Les også: Ti finter for mindre skatt

17 år og over

Når barnet fyller 17 år skal det føre både egen inntekt og formue i selvangivelsen.

(Født 31. desember 1995 eller tidligere)

Barnets inntekt:

 • Barnet leverer egen selvangivelse for lønnsinntekter.
 • Lønnsinntektene føres i post 2.1.1 som for alle andre.
 • NB: De som mottar barnebidrag til seg selv: Bidrag er ikke skattepliktig (og gir heller ikke ekstra minstefradrag)

Barnets formue:

 • Barnet fører formuen i sin egen selvangivelse
 • Bankinnskudd føres i post 4.1.1 (som vanlig)
 • Renter føres i post 3.1.1 (som vanlig)

Hvis foreldrene ikke bor sammen

Formuen for barn under 17 år skal føres i foreldrenes selvangivelse. Hvis foreldrene er skilt eller separert er det forelderen som har omsorgen for barnet som skal føre formuen og/eller inntekt i sin selvangivelse.

Publisert:

Her kan du lese mer om