Titusener å spare på fastrente

Dagens rekordlave fastrenter gjør at du kan spare opptil 44.000 kroner per million i lån dersom renteanslaget til DNB slår til.

SJELDENT: Det er ikke ofte at fastrentene ligger lavere enn flytende renter. Men det er tilfelle nå: Kilde: Dine Penger

Publisert:,

Grafen ovenfor viser hvordan det siden 1995 har vært klart økonomisk gunstig å holde seg til flytende rente.
Men i dag kan du låse renten på 3,7 prosent i fem år. DNB mener det er overveiende sannsynlig at den flytende renten skal opp i samme periode - til 6-7 prosent.

Se oversikt over bankenes fastrentetilbud nederst i saken!

- Du kan nesten ikke tape på å velge fastrente. Tvert imot, muligheten for gevinst er solid de nærmeste årene, mener Dine Pengers renteekspert, Günther Bache.

Hans beregninger viser at du kan spare inntil 44.000 kroner i renteutgifter etter skatt hvis du binder renten i fem år. Har du to millioner kroner i lån kan besparelsen bli på det dobbelte.

LES OGSÅ:

Ny rekordrente fra Lånekassen

Regnestykkene er basert på renteprognoser fra DNB og gjelder et annuitetslån. Renten forutsettes å stige jevnt fra 2013 til like under 7 prosent ved utgangen av 2016.
Beste flytende rente for boliglån på 1 million kroner får du nå i DinBank med en effektiv rente på 3,71 prosent, mens beste bank for et boliglån på 2 millioner er Meldal Sparebank, med 3,70 prosent effektiv rente.

Slik har fastrentene utviklet seg siden 2009:

Grafen viser gjennomsnittlig fastrente for Dine Pengers faste utvalg av banker. Kilde: Dine Penger

Vedder med markedet

Rentebinding har vært kalt et veddemål med markedet. Oftest har flytende rente vært billigst over tid. Til gjengjeld har fast rente vært en forsikring mot renteoppgang.
Derfor har du normalt betalt litt ekstra for å binde renten. Men i dag er fastrenten historisk lav - på nivå med eller endatil lavere enn den flytende boliglånsrenten.
- Sjansen for at den flytende renten vil øke, er mye større enn at den faller på sikt, mener Bache.
Rett nok tror DNB at Norges Bank kutter styringsrenten i mars og at pengemarkedsrenten skal ned i løpet av året. Men det er ikke sikkert at boliglånsrenten følger etter.
- Forklaringen er at beste boliglånsrente lenge har vært lavere enn det bankene betaler for å låne penger i markedet, sier seniorøkonom i DNB, Kjersti Haugland.

Renteøkning

Fra 2013 tror DNB at de flytende rentene vil øke.
- Vi venter at økonomien i den industrialiserte verden sakte vil bedre seg, slik at renten i et 3-5 års perspektiv stiger mot et mer normalt nivå.

- Og det er?

- For boliglån snakker vi om 6-7 prosent rente innen fem år. En slik utvikling er overveiende sannsynlig. Men vi kan ikke utelukke muligheten for at renten faller.
Norges Bank spår en noe høyere rentebane enn det DNB gjør. Dermed kan du faktisk tjene enda mer på å binde renten, hvis Norges Banks rentespådom slår til.
Haugland understreker samtidig at Norges Banks forrige renteprognose er fra oktober 2011, og at mye tyder på at rentestigningen vil bli slakere enn det de da trodde.

- Hvorfor tilbyr dere så lav fastrente nå - hvis rentene skal opp taper dere vel penger på det?

- Nei, det er en vanlig misforståelse. Bankene gambler ikke på fastrente, og taper heller ikke penger på det hvis renten endrer seg. Banken tar ingen risiko her. Hvis kunden ønsker fastrente, så snur banken seg bare til markedet og tar opp et tilsvarende fastrentelån der. Om den flytende renten så går opp eller ned, spiller ingen rolle for banken.

- Men dere legger på et påslag for å tjene noe på det?

- Ja, bankene legger på et påslag, alle tjenester som banken tilbyr, koster jo noe. Men banken tjener ikke noe på renteforskjellen i seg selv - hvis renten kommer opp raskere, eller renten går ned, så vil ikke det bety noe. Banken gjør en tilsvarende avtale med pengemarkedet, som kunden gjør med banken.

- Hvorfor er fastrenten så lav nå?

- Fastrenten styres av det man i pengemarkedet kaller lange renter, eller swap-rente. De lange rentene er nå svært lave. Vi tror de har nådd bunnen, og at de ikke vil komme stort lavere enn dette, sier Haugland.
DNBs seniorøkonom legger til at det uansett er begrenset hvor mye boliglånsrenten kan falle. Hun tror gulvet ligger rundt 2,5 prosent. Altså ca. 1 prosent ned fra i dag.
Dine Penger har beregnet forventet boliglånsrente om fem år til å ligge i underkant av 5 prosent ut til kunden. Renten er beregnet på bakgrunn av renten i det profesjonelle pengemarkedet.
Med en slik utvikling vil du spare 16.000 kroner i renteutgifter på å velge dagens lave fastrente.

LES OGSÅ:

Slik kommer du inn i boligmarkedet

Anbefaler binding

Dine Pengers renteekspert er enig at det er lurt å binde renten nå:
- Du kan sikre deg mot all verdens økonomiske uroligheter på et utrolig lavt nivå, sier Bache.
Men bankene som siden september har fått et rush etter fastrente, har registrert et paradoks: Det er ikke dem som er mest sårbare for renteøkninger, som binder renten.
- De som velger fastrente, er gjerne kunder med god økonomi - høy inntekt og forholdsvis lite boliglån, sier forbrukerøkonom i Fokus Bank, Monica Haftorn Iversen.
Samme inntrykk har Endre Jo Reite, som er privatøkonom i Sparebank 1 Midt-Norge: Nesten ingen nyetablerte med flere millioner i gjeld velger å binde renten.
- Det synes jeg personlig er svært synd.

- Hvorfor det?

- Fastrente gir unge muligheten til å sikre økonomien mot renteoppgang, sier Reite.

LES OGSÅ:

Unge får bedre lånerente

Argumenter MOT fastrente

Historisk sett er flytende rente billigere over tid.
Binder du renten på et ugunstig tidspunkt og den flytende renten blir lavere over lengre tid, taper du penger.
Fastrente er mindre fleksibelt. Vanligvis kan du ikke bruke avdragsfrihet, øke lånet, nedbetale eller refinansiere når det passer deg.
Vil du ut av lånet eller betale tilbake før bindingstiden er ute, kan du risikere å betale overkurs, hvis renten har gått ned siden du inngikk lånet. Tapet er fradragsberettiget.

Argumenter FOR fastrente

Du er sikret mot renteøkning. Fastrente på hele eller deler av lånet er et alternativ for dem som ikke tåler at den flytende boligrenten stiger til 6-7 prosent.
Du vet nøyaktig hva du skal betale i renter og avdrag hver måned. Forutsigbarhet gjør det lettere å planlegge.
Fastrente er gunstig, dersom den flytende renten blir høyere. Da har du lavere utgifter. Samtidig er det mulig å gå ut av fastrentekontrakten og få tilbake penger, ved å selge til underkurs. Gevinsten er skattepliktig.

OVERSIKT OVER FASTRENTER PÅ BOLIGLÅN

Tall innhentet 1. februar 2011

I vår fastrenteoversikt finner du tilbudene fra de største bankene i Norge, sortert etter effektiv rente, lån 2 millioner, 12 terminer, 20 års løpetid. Vær oppmerksom på at tilbudene endres ofte.

Kilde: Finansportalen og Dine Penger

FASTRENTE I DE STØRSTE BANKENE (samlet andel lån med fastrente)

DNB (7 prosent)

Ca. 7 prosent av nye lån er fastrentelån. Noen uker i høst var etterspørselen mangedoblet. Knapt halvparten velger fem års binding. Nesten ingen binder for ett år.

Nordea (8 prosent)

Vi hadde høy volumvekst i lån med rentebinding i 2011 - 17 prosent. Etterspørselen toppet seg i oktober. De fleste binder i fem eller ti år.

Fokus Bank (20 prosent)

31 prosent av nytt boliglånsvolum i 2011 var fastrente. Det toppet seg markant i oktober. 22 prosent binder i tre år, 51 prosent i fem år og 27 prosent i ti år.

SR-Bank (8 prosent)

Av utlånsveksten i 2011 utgjorde fastrentelån 14,4 prosent. Stort sett alt kom etter 1. september. 1298 låntakere
bandt renten i fjor. 60 prosent valgte fem års binding.

Sparebank 1 Midt-Norge (3 prosent)

6 prosent av nye lån i 2011 var fastrente. Etterspørselen doblet seg mot slutten av året. 1200 husholdninger valgte
fastrente i fjor. Åtte av ti bandt renten på hele boliglånet.

Sparebank 1 Nord-Norge (10 prosent)

4,5 prosent av nye lån i 2011 ble tegnet med rentebinding. Ca. 800 personer valgte fastrente, over halvparten bandt renten i fem år.

Sparebanken Møre (10 prosent)

Andelen fastrentelån økte med 2 prosent i 2011. Etterspørselen var sterkest i siste kvartal. Vi har en liten overvekt på 5
års rentebinding.

Storebrand Bank (4 prosent)

Fastrentelån økte med 8 prosent i 2011. Hele veksten kom i 4. kvartal. Frem til dette var utviklingen negativ. Nesten
halvparten binder renten i fem år, men 10 års binding er økende.

Sparebanken Vest (Ikke tilgjengelig)

800 lån ble utbetalt med fastrente i 2011. Samlet volum var ca. 1,2 milliarder kroner. 39 prosent velger tre års binding, 41 prosent fem år og 20 prosent åtte år.

Handelsbanken (8 prosent)

4 prosent av nye lån i 2011 er fastrentelån. 60 prosent av fastrentelånene ble tegnet i 4. kvartal. 25 prosent bandt for
tre år, 50 prosent i fem år og 25 prosent i 10 år.

Her kan du lese mer om