Finanstilsynet vil passe på forbrukere: Advarer mot kreative investeringsprodukter

Dagens situasjon med lave renter kan gi oppblomstring i kreative investeringsprodukter. Nå ber Finanstilsynet forbrukerne om å være på vakt.

Følger med: Finanstilsynet ved direktør Morten Baltzersen vil følge tett med på rådgivning som gis til forbrukere. Warranter - eller veddemålsprodukter - er noe de særlig ser på. Her fra markedsføringen til DNB, Handelsbanken og Nordnet.

Foto: Scanpix
  • Maria Lekve
Publisert:,

Finanstilsynet sier de vil legge stor vekt på oppfølging og overvåkning av investeringsrådgivning.

Da de presenterte rapporten «Finansielle utviklingstrekk 2012» på tirsdag, la direktør Morten Baltzersen vekt på at tilsynet også er opptatt av forbrukervern.

– I en situasjon med lav rente er det mange som søker etter høyere avkastning enn de kan få på bankinnskudd. Her er det viktig at publikum har et våkent øye, sier Morten Baltzersen.

– Vi kan ikke forby forbrukerne å investere i veddemålsprodukter og andre produkter med høy risiko, men det viktige er at forbrukerne opplyses godt om produktenes innhold og risiko, utdyper han.

LES OGSÅ: – Du må tåle renteoppgang på 5 prosentpoeng!

Følger med på warrants. Han påpeker at det er viktig at investeringsrådgivning ivaretar kundens interesser og at loven stiller strenge krav til praksisen.

FØLGER MED: Finanstilsynets sjef Morten Baltzersen vil nå prioritere å følge med på «veddemålsprodukt», blant annet såkalte warrants.

Foto: NTB Scanpix

– Dessverre er det noen som ikke følger lovens krav til rådgivning, sier Baltzersen.

– Er vi spesielt utsatt for denne type aktivitet, siden det går så bra i Norge nå?

– Den generelle erfaringen med salg av kompliserte produkter der verdiutviklingen er tilknyttet et underliggende aktiva, er at alle parter lett er fornøyd så lenge prisen fortsetter å stige. Vi har lært av finanskrisen at alt kan ikke vokse inn i himmelen, sier Morten Baltzersen til Dine Penger.

Finanstilsynet opplyser at de nå vil legge stor vekt på å følge med på salg av såkalte «veddemålsprodukt», som f.eks warrants.

– Finanstilsynet legger vekt på at kunder opplyses godt om risikoen knyttet til disse investeringene, og at kunden får råd som ivaretar kundens interesser, sier Baltzersen.

LES OGSÅ: 1 av 3 får høyrisikoråd i banken

Nye toner! Forbrukerrådet er glad for at Finanstilsynet nå sier de vil være opptatt av forbrukervern.

– Dette er nytt for Finanstilsynet, sier Jorge Jensen, som er Fagdirektør finans i Forbrukerrådet.

– Dette har skjedd etter press, forklarer Jensen, som forteller at det var først i fjor at forbrukerbeskyttelse dukket opp i strategien til Finanstilsynet:

– Nå er det et lovarbeid på gang, som tar sikte på å utvide Finanstilsynet til også ivareta forbrukerhensyn.

Ifølge fagdirektøren har det siste året Finansdepartementet pushet på for at Finanstilsynet skal ta ansvar, ikke bare for banker og forsikringsselskap, men også for forbrukerne.

Men Jensen mener fortsatt at forslaget til hvordan Finanstilsynet skal ivareta forbrukerhensyn er for vagt:

– Dette er et skritt i påvente av å få en mer optimal modell. Men det som er foreslått per dags dato er ikke godt nok. Hvis det skal tas skikkelig på alvor, må det opprettes et eget forbrukerbeskyttende tilsyn - etter modell fra Nederland, sier Jensen.

ADVARER: Jorge Jensen, fagdirektør finans i Forbrukerrådet hevder at fortsatt er mange investeringsprodukter som ikke er egnet for vanlige forbrukere.

LES OGSÅ: Røeggen-saken går til Høyesterett

Har du blitt oppfordret av banken til å investere i produkter du ikke helt skjønner hva er? Tips oss!

Frykter warrants. Nå håper Jorge Jensen at Finanstilsynet ser nærmere på hvilke produkter som legges ut på markedet.

– Jeg håper at de vil forsette å gå inn og slå ned på nye og kreative produkt, sier Jensen, som også mener såkalte «warrants» som en trussel mot forbrukerne.

– Warrants er et produkt vi mener ikke passer for vanlige forbrukere. Det er et veddemålsprodukt, hvor kunde vedder mot produktleverandør. Det er bestandig den som har mest informasjon som vinner et veddemål. Og siden utsteder alltid har større informasjon enn vanlige forbrukrere, vil forbrukere mest sannsynlig på å gå inn i disse produktene, forklarer Jensen.

Han advarer også mot såkalte «verdikuponger», som etter hans syn er strukturerte produkt som er snudd opp ned.

LES OGSÅ: En av fem unge vil ha forbrukslån

Drømmen om avkastning.Også han frykter at dagens situasjon med lave renter, kan føre til at forbrukerne hopper inn i produkter de ikke helt forstår:

– Det som er faren er at kunder blir urolig fordi de ser at det er lite gevinst på aksjesparing. Folk blir rastløse og fristes av drømmen om høyere avkastning. Det kan lokke folk til å bli mer eksperimentell, sier Jensen, som understreker at det er viktig at forbrukerne følger med:

– Det er fortsatt mye rare produkter. Mange tror at alt som er på disk, er trygt og kontrollert. Men det lages fortsatt finansprodukter som ikke er egnet for forbrukerne og som bare er utviklet for å tjene bankens interesser.

Fagdirektøren håper likevel at vi er kommet lenger enn før:

– I våre testkjøp har vi sett lite strukturerte produkter, men det vi fortsatt ser er at kunder som ikke har penger, fortsatt tilbys lånefinansierte produkt. Men det er mindre av den oppsøkende varianten som vi så under skandaleårene, sier Jensen.

LES OGSÅ: Småsparere flykter fra børsen

Pusher veddemål på kundene. Forbrukerrådet avdekket tidligere i år i sin undersøkelse av finansielle rådgivningstjenesterat flere av selgerne markedsførte såkalte warrants.

«Produktet warrant er å regne som et veddemål kundene gjør mot utsteder, en profesjonell part med suverent informasjonsovertak. Kunden vedder opp, og banken ned. Går det ned, vinner banken alt. Tilsvarende motsatt om man har en salgswarrant. Her stiller den profesjonelle parten med en klar kunnskapsfordel i forhold til vanlige forbrukere, og representerer en interessekonflikt mellom forbruker og finansinstitusjon», skriver Forbrukerrådet i rapporten.

Ifølge Forbrukerrådet egner dette produktet seg kun for profesjonelle investorer:

– Når veddemålsproduktet warrants blir aktivt anbefalt til vanlige forbrukere, er det kontroversielt. Faren for å tape alle pengene i warrants er høyst reell, skriver Forbrukerrådet i rapporten.

LES OGSÅ: Småsparer tapte mot DnBNor

Mange banker tilbyr. Storbanken DNB er en av mange banker som tilbyr warrants.
«Med en investering i warrants får du mulighet til høy avkastning i forhold til den relativt lave kapitalinnsatsen», skriver DNB i sin omtale av produktet på hjemmesiden.

Vidar Korsberg Dalsbø, informasjons-rådgiver, DNB

Foto: DNB

Ifølge Vidar Korsberg Dalsbø som er informasjonsrådgiver i DNB, har banken hatt svært liten aktivitet på salg av warrents i 2012.

– Hvem selger dere warrants til?

– Investorer som vet hva de gjør, og som er fullt ut klar over at dette er et risikoprodukt.

–Er det et produkt som passer til vanlige forbrukere?

– Vi anbefaler i hovedsak vanlige forbrukere å spare på sparekonto eller i aksje og obligasjonsfond avhengig av risikoen du er villig til å ta. I utgangspunktet er ikke warrants et produkt som passer for vanlige forbrukere, og det passer nok heller for profesjonelle og semi-profesjonelle investorer.

Røeggen-saken starter i høyesterett tirsdag

Storbanken DNB ble sommeren 2010 dømt i Oslo tingrett for å ha solgt Ivar Petter Røeggen to lånefinansierte aksjeobligasjoner, og Røeggen lå an til å få 230.000 kroner i erstatning for det han tapte i rentekostnader og gebyrer.

Men storbanken anket og vant i lagmannsrettenhøsten 2011.

På tirsdag kommer Røeggen-saken opp i Høysterett, følg utviklingen på Dine Penger!

Her kan du lese mer om

  1. Valuta

Flere artikler

  1. - Også nordmenn fortjener et sterkere forbrukervern

  2. Ønsker lydopptak av salg til småsparere

  3. - Norske forbrukere må beskyttes

  4. Annonsørinnhold

  5. – Dette har store likhetstrekk med ren gambling

  6. Tror roboter kan gi deg bedre spareråd enn mennesker