Bomstasjoner avvikles før tiden

Økt trafikk betyr at pengene fosser inn til bompengeselskapene. Flere bomstasjoner kan derfor bli avviklet før tiden. Her er listen.

Publisert:

Bilister flere steder i landet kan glede seg over at en rekke bomstasjoner trolig blir avviklet før tiden.

Betales ned før tiden

Det er i Hordaland og Sør-Trøndelag det er flest veiprosjekter som nedbetales før tiden, viser den nye rapporten «Bil og Veistatistikk 2007» fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV).

River dyr bomstasjon 10 år før tiden

I 1992 ble det slutt på kaffe og svele over fjorden fra Kristiansund. Da ble ferger erstattet med bro og undersjøisk tunnel.
Hittil har man betalt fergepris ved passering av bommen, men allerede i 2009, muligens 2008, er veiprosjektet nedbetalt. Dette er i så fall 10 år før tiden.
Prosjektet var opprinnelig anslått nedbetalt i 2019, ifølge OFV. Bomstasjonen vil rives såfremt ikke lokalpolitikerne finner andre veiprosjekt de vil finansiere.

De fleste bommer nedlegges

Et nedbetalt veiprosjekt er imidlertid ingen garanti for at bommen blir borte.
Som hovedregel legges bommene ned når veiprosjektet er nedbetalt, men noen lokalpolitikerne viderefører bompengene for å finansiere nye prosjekter.

Ni veiprosjekt nedbetales raskere

Mange veiprosjekt ser ut til å bli nedbetalt raskere enn planlagt.
I tabellen kan du se at ni veiprosjekter har fått fremskyndet anslått nedbetalingstidspunkt, mens E18 i Kristiansand er eneste veiprosjekt som har fått forlengelse av forventet nedbetalingstid.

Nedlagt bom kan gi boligprisvekst

Avvikling av bomstasjoner fører gjerne til en gunstig prisutvikling for de berørte boligområdene.
Som Dine Penger har omtalt tidligere, vil mye av denne priseffekten tas ut i markedet etter at avviklingen av bomstasjonen er et faktum.
Er du på boligjakt, kan dette utnyttes. Desto dyrere bom, desto større priseffekt når den legges ned.

Se full oversikt over bomringene her:

Publisert:

Her kan du lese mer om