Fant rottekadavre etter boligkjøp, men fikk ikke prisavslag

Boligkjøperen fant rottekadavre, åtestasjon og hønsenetting i boligen, men fikk avslag for kravet om prisavslag etter at saken havnet hos Finansklagenemda.

En boligkjøper i Ålesund fant flere spor etter rotter, og mente selgeren ikke hadde overholdt opplysningsplikten. Illustrasjonsbilde.
  • Erik Steinsbu Wasberg
Publisert:

En enebolig fra 50-tallet i Ålesund ble solgt «som den er» for fem millioner kroner i 2018. Kjøperen åpnet konstruksjonen i forbindelse med utskiftning av en vask, og fikk seg en stor overraskelse.

Der lå nemlig rotteekskrementer, rottekadavre og spor etter rotteaktivitet. Det ble også oppdaget hønsenetting i ventiler og en åtestasjon med aktivt åte i et skap.

Kjøperen fremsatte krav om prisavslag på 141.676 kroner, samt forsinkelsesrenter, til selgerens forsikringsselskap, der vedkommende hadde tegnet boligselgerforsikring.

Saken havnet på bordet til Finansklagenemnda, som enstemmig ga boligselgeren medhold i spørsmålet om selgeren hadde opprettholdt opplysningsplikten.

Kjente til én mus

Forsikringsselskapet avslo kravet til kjøperen, og mente selgeren ikke kjente til at det var noen rotter i boligen. Selgeren mente også at det ikke hadde blitt satt opp noe åtestasjon.

Finansklagenemda skriver i sin avgjørelse at selgeren kun hadde «kjent til ett tilfelle hvor en mus kom inn i boligen en sommerdag for rundt 15 år siden, og selger hadde i den forbindelse montert hønsenetting på ventilene som et forebyggende tiltak».

Selgeren hadde heller ikke hørt noen lyder eller registrert noe som kunne vekke mistanke om skadedyr i boligen. Ifølge avgjørelsen hadde vedkommende eid boligen i 41 år.

Selgeren hadde, ifølge egenerklæringsskjemaet, svart «ja» på spørsmålet om det hadde vært «sopp, råteskader eller skadedyr i boligen». Svaret var at vedkommende hadde funnet noe råteskader, som ble utbedret i 2017.

Et skadedyrfirma, som var på befaring i etterkant av boligkjøpet, bemerket at det ikke var noen levende rotter eller mus i boligen. Etter befaringen skriver firmaet at flere forhold «tyder på at tidligere huseier har gjort tiltak mot skadedyr, som gnagere».

Les også

Fikk prisavslag på boligen etter strømoverraskelse

Avviste klagen

Sekretariatet til nemnda viser til at det ikke var tilstrekkelig sannsynliggjort at selgeren hadde kjennskap til rotteproblemet.

Finansklagenemda skriver i avgjørelsen at saksbehandlingen er skriftlig, og videre at det ikke «foreligger klare bevismessige holdepunkter for at selger også har kjent til selve mangelsforholdet».

«På bakgrunn av selgers eiertid på 41 år samt de fremlagte opplysningene i saken om funn av hønsenetting i ventilene i kjelleren og en åtestasjon med aktiv åte i et skap på vaskerommet, anser nemnda det lite troverdig at selger ikke skal ha kjent til disse tiltakene», heter det i avgjørelsen.

Nemnda mener imidlertid det er vanskelig å vurdere hvorvidt opplysninger er holdt tilbake basert på dokumentene i saken, og konkluderer med at det ikke er noe mangel «utelukkende på grunn av den ene musen selger har erkjent å ha observert for mange år siden».

Les også

Risikerer store tap: Dette kan bli konsekvensene hvis Norwegian kollapser

Les også

«Exit-leilighet» til salgs for 32 millioner kroner

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Finansklagenemda
  2. Bolig
  3. Boligsalg

Flere artikler

  1. Sa ikke ifra om mulig utbygging på nabotomten

  2. Deler av plenen var på naboens tomt – fikk prisavslag

  3. 150.000 kroner i prisavslag etter «en meget stor skjeggkrepopulasjon»

  4. Boligen «manglet» ni kvadratmeter – kan få nesten 300.000 i prisavslag

  5. Fikk prisavslag på boligen etter strømoverraskelse