Identitetstyveri

ID-svindel: Retten mener offerets nummer ble misbrukt

Telefonnummeret som ble brukt til å bestille ny kodebrikke i Shadi Ghozlos navn, stod registrert på henne, men var disponert av noen andre. Det legger Drammen tingrett til grunn.

  • Leila Feratovic
Publisert: Publisert:

Opplysningen om telefonnummeret var et viktig argument for Bank Norwegian i rettssaken mot Shadi Maleki Ghozlo, som E24 omtalte for to uker siden.

Ghozlo ble i 2015 utsatt for ID-tyveri og svindlet for 1,4 millioner kroner, slår retten fast. Likevel mente forbrukslånsbankene at det var hun som måtte betale tilbake, fordi hun hadde vært uaktsom i oppbevaringen av sin personlige kode. Shadi ble forrige fredag frikjent i Drammen tingrett.

Retten legger til grunn at telefonnummeret var registrert på Ghozlo, men at det ikke ble disponert av henne. De finner det heller ikke sannsynliggjort at hun var involvert.

Samtidig har politiet siktet en svensk statsborger for svindelen, men ennå ikke funnet ham. Politiet slår fast at Ghozlo er den fornærmede i straffesaken mot ham.

I tilknytning til telefonspørsmålet har et DNB-vitne også forklart at DNB er kjent med at det er mulig for uvedkommende å manipulere telefonnummeret de ringer fra, såkalt «spoofing». «Det er dog ikke ført bevis for at slik manipulering har funnet sted i herværende sak», skriver tingretten.

DNB skjønte at Ghozlo var utsatt for ID-svindel, og slettet gjelden. Da de vitnet i rettssaken mot henne, mente de at en av årsakene til at svindleren klarte å få tak i ny kodebrikke i hennes navn, var at de bestilte brikken fra et telefonnummer som var registrert på henne.

Men det visste de ikke på tidspunktet, finner retten bevist.

Kritiserer DNB

I dommen bemerker Drammen tingrett at DNB har kommet med og gjennomgående fastholdt «åpenbart uriktige påstander» angående telefonnummeret som ble brukt til å bestille kodebrikken.

DNB hevdet at de sjekket telefonnummeret opp mot 1881 da kodebrikken ble bestilt. Det har de stått på helt frem til 2019. Men Opplysningen 1881 har avkreftet at det var mulig å søke opp nummeret det året.

Drammen tingrett skriver:

«Retten finner det påfallende at DNB gjennomgående har fastholdt at telefonnummeret ble sjekket opp mot 1881.no, herunder i brev til Ghozlo den 21.06.2019. Retten kan ikke se dette medfører riktighet. Det fremkommer av eposter fra Opplysningen 1881 AS at nummeret var reservert på det tidspunktet, og ble først tilgjengelig på 1881’s søketjeneste den 12.09.2016. DNBs kundesenter hadde dermed ingen forutsetning for å vite hvem som ringte dem den 04.11.2015 basert på telefonnummeret alene.»

Les på E24+

Små- og mellomstore selskapers guide til cybertrusselen

Gjennomgår rutiner

DNBs informasjonsdirektør Even Westerveld har ikke ønsket å kommentere de uriktige opplysningene overfor E24.

– Vi var innkalt som vitne i denne saken, så sånn sett er det andre som må ta stilling til selve dommen. Vi registrerer at retten slår fast at den som har tatt opp disse lånene i kundens navn har kjent til det personlige passordet hennes, og at bestillingen av ny kodebrikke kom fra et telefonnummer registrert på kunden, skriver Even Westerveld i en e-post til E24.

Han legger til at DNB er i gang med en grundig gjennomgang av saken for å lære og se hvordan de kan forbedre rutinene rundt bestilling av ny kodebrikke og BankID.

– Vi har også minnet alle våre ansatte om dagens rutiner, og lagt ut mer utfyllende informasjon om dette på våre nettsider. Vi ser også på rutinene rundt avslutning av kundeforhold, slik at det ikke skal oppstå misforståelser rundt dette.

– Vi har også engasjert oss sammen med bransjen for å vurdere mulige tekniske løsninger som kan redusere risikoen ytterligere for at kriminelle kan få tak i personlig innloggingsinformasjon, skriver Westerveld.

Visste ikke om nummeret før stevningen

Shadi Ghozlo sier hun har opplevd informasjonen DNB har oppgitt om nummeret som forvirrende og lite konsekvent.

I tillegg har DNB opplyst i et brev til Ghozlo at svindleren registrerte et annet telefonnummer da han opprettet nytt passord i nettbanken.

– Det måtte gå 3,5 år før vi fikk denne informasjonen, og når vi får den så kan vi ikke skaffe håndfaste bevis fra teleoperatøren på at nevnte telefonnummer ikke ble brukt. Teleoperatøren lagrer denne informasjonen i 3 måneder.

– Det eneste vi har er faktura som viser at telefonen ikke er belastet med spesialnummer eller 5-sifret nummer for den nevnte perioden. Det er altså ikke godt nok som håndfast bevis på at det telefonnummeret ikke ble brukt, skriver Ghozlo i en e-post til E24.

Les på E24+

Hackere truer norsk sokkel, men oljen regnes ikke som kritisk for nasjonen

Opplever å få lite informasjon

– DNB hevder at de ikke har sendt ny personlig kode på fire siffer, og sier at koden jeg fikk i forbindelse med opprettelsen av BankID i 2010 ble brukt igjen i 2015 for å logge seg inn på nettbanken. Jeg synes det er merkelig at en slik kode kan bli benyttet igjen til opprettelse av et nytt kundeforhold, når det gamle kundeforholdet ble avsluttet, sier Ghozlo.

Hun beskriver det som påfallende at DNB aldri nevnte telefonnummeret eller den personlige koden før de slettet gjelden på 140.000 kroner.

– Både politiet og vi har bedt om opplysninger fra DNB om hvordan noen har fått tilgang til min BankID - uten å få fullstendig svar. Når vi fikk informasjon fra DNB om at dette telefonnummeret ble brukt, sendte vår advokat informasjonen videre til politiet etter vår anmodning, sier Ghozlo.

Bank Norwegian ønsket ikke å medvirke i denne saken.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Identitetstyveri
  2. DNB
  3. Svindel
  4. BankID

Flere artikler

  1. Ukjent person tok opp lån i Shadis navn: Sitter med milliongjeld

  2. Bank Norwegian anker ikke tingrettsdom etter ID-svindelen mot Shadi (33)

  3. ID-svindel: DNB endrer rutiner etter E24-avsløring

  4. BankID-svindel til Høyesterett

  5. Ny undersøkelse: Over 100.000 utsatt for ID-tyveri siste to år