Frp demper forventningene før statsbudsjettet: - Ikke alt man har lyst på, som man får til

Det ryddes trolig ikke plass til rot-fradrag i neste års statsbudsjett. Dermed må Frp - igjen - svelge skuffelsen over at en av kampsakene droppes.

ROT: Denne skattefordelen ser det ikke ut til at Gjermund Hagesæter og Frp får med på årets budsjett - heller.
Publisert:

Frps finanspolitiske talsmann Gjermund Hagesæter forsøker å dempe forventningene kraftig før statsbudsjettet for 2015 legges frem på onsdag.

For det som har vært en av partiets store kampsaker de siste årene - skattefradrag for utgifter til oppussingsarbeid - blir etter alle solemerker ikke prioritert i 2015-budsjettet.

- Det var min intensjon å få innført rot-fradrag for 2015, men det viktigste for meg er å gjøre en grundig utredning av positive effekter og hva det vil koste. Av og til tar det nok litt lengre tid enn vi utålmodige politikere ønsker, sier han til E24.

- Vi i Frp har jobbet hardt for å få dette gjennom, men i utgangspunktet har vi ikke flertall for det. Det er ikke alt man har lyst på, som man får til, fortsetter Hagesæter.

I Sverige fungerer det såkalte rot-fradraget slik at huseiere kan trekke 50 prosent av arbeidskostnadene opptil 50.000 kroner av på skatten når de rehabiliterer, pusser opp eller bygger ut hjemmene sine.

Samtidig får nordmenn ingen skattemessige fordeler ved å velge å gjøre jobben hvitt.

- Sannsynlig hvis vi vinner

Hagesæter er ikke den eneste i Frp som har ivret for fradraget. I fjor vår mente for eksempel finansminister og Frp-leder Siv Jensen at det ville bli lett match å få det innført, dersom Frp kom i regjering.

- Hvis vi vinner valget til høsten, så mener jeg det er svært sannsynlig at vi får til dette, sa Jensen til Byggeindustrien før valget i fjor.

Men fradraget kom ikke med i regjeringsplattformen, og heller ikke i budsjettet for i år.

Nå ser det ut til at det ikke kommer med i budsjettet for 2015, heller.

I regjeringsplattformen for Høyre og Frp står det derimot at regjeringen vil «utrede gevinster og konsekvenser av et rot-fradrag».

Dette oppdraget har Finansdepartementet fått, og utredningen er kommet et stykke på vei, men den er ikke ferdig.

Samtidig har statsminister Erna Solberg (H) også gått langt i å avlyse fradraget:

- Vi utreder det, men det er ikke bare enkelt. I Sverige ble en slik ordning etablert, ikke bare for å få bukt med svart arbeid, men også som et sysselsettingstiltak. Vi er i en helt annen situasjon, og det er et spørsmål om vi skal subsidiere folk som allerede har råd til å pusse opp, sa Solberg i september.

Etter alt å dømme kan altså byggenæring, entreprenører og interesseorganisasjoner se langt etter et rot-fradag til neste år, selv med Jensen på toppen i Finansdepartementet.

HAR ROT: Like over grensen kan hver husholdning få inntil 50.000 svenske kroner i fradrag på arbeidskostnader knyttet til oppussing.

- Ikke ferdig

I november i fjor uttalte Hagesæter til Estate Nyheter at det burde være et mål at rot-fradrag kan bli innført fra og med budsjettåret 2015.

- Jeg vet hva som ligger i budsjettet, og jeg har en dialog med Finansdepartementet på dette, sier Hagesæter til E24.

Det synes imidlertid klart at Frp ikke har fått gjennomslag for fradraget som partiet mener er helt essensielt for å kunne bekjempe svart arbeid.

- Jeg har fått dokumenter oversendt, og det kan du kalle en utredning. Men det er ikke ferdig behandlet, sier Hagesæter til E24.

Fra enøk til rot?

Nå som rot-forventningene er skrudd ned til lavt nivå, knytter det seg derimot en del spenning til om regjeringen heller går inn for skattefradrag for tiltak som bidrar til bedre energieffektivitet, såkalte enøk-tiltak.

GJERMUND HAGESÆTER: Bildet er tatt under fjorårets budsjettforhandlinger.

I regjeringsplattformen står det at regjeringen Solberg vil «innføre skattefradrag for enøk», og samtidig sa Erna Solberg sa i sin landsmøtetale i mai at det i høstens statsbudsjett kommer med en ordning som skal øke enøk-investeringene i private hjem.

Fra Finansdepartementets kommunikasjonssjef Runar Malkenes får E24 opplyst at enøk- og rot-fradrag har to ulike utredningsløp, men skal sees i sammenheng.

I en e-post til E24 skriver statssekretær Jørgen Næsje (Frp) i Finansdepartementet at de ikke kan gi nærmere opplysning på når resultatet av vurderingen vil foreligge:

- Ved vurderingen av et eventuelt rot-fradrag i Norge er det naturlig å gå grundig gjennom de svenske erfaringene med fradragsordningen. Vi kan ikke nå gi noen nærmere opplysninger om når resultatet vil foreligge, skriver Næsje.

- Usikkert hvor effektivt det er mot svart arbeid

VIL HA DET: Leder i Bedriftsforbundet, Lars Erik Sletner, mener et rot-fradrag vil kunne bety opptil 6.000 nye hvite jobber i Norge. (Se lenger ned i saken)

Selv om flere aktører har gått ut og støttet Frp i kampen for å innføre rot-fradrag i Norge, viser ikke erfaringene fra Sverige et entydig positivt bilde; det er heller ikke slått fast at omfanget av svart arbeid minker som følge av rot-fradraget.

I Norge er også skattedirektøren tvilende til at et ROT-fradrag virker mot svart arbeid:

- Erfaringer fra andre land med rot-fradrag er blandede og indikerer at det er usikkert hvor målrettet og effektivt dette er for å få bukt med svart arbeid, sier skattedirektør Hans Christian Holte i Skatteetaten, via kommunikasjonsavdelingen per e-post.

Samtidig som Frp og Høyre står på ulike sider i spørsmålet, er opposisjonspartiet Senterpartiet positivt innstilt til et rot-fradrag.

Og ifølge leder Trygve Slagsvold Vedum går rot- og enøk-fradrag ut på mye av den samme tenkningen:

- Jeg mener vi må tørre å prøve rot-fradrag. Byggeorganisasjonene sier at det blir hardere og hardere å drive ordentlig i privatmarkedet. Jeg mener at vi ikke må begrense rot-fradrag til å bare gjelde det som gir klimaeffekt. Jeg er for å gjøre det minst mulig byråkratisk og at det skal handle om utfordringen med svart arbeid. Vi må prøve det for å se om det i sum fører til økte skatteinntekter, og at flere går over til å tilby tjenestene sine hvite, sier Slagsvold Vedum til E24.

Les også

- Et skattefradrag vil gi staten økte inntekter

- Tror det blir omtalt i budsjettet

Finanspolitisk talsmann i Høyre, Stein Flåtten, har tidligere i år slått fast at det vil komme et rot-fradrag i Norge.

Nå tror han det i beste fall blir omtalt i budsjettet.

- Nei, da har jeg nok uttalt meg litt vel bombastisk, sier han om sine tidligere uttalelser.

Partikollega og medlem i finanskomiteen, Sigurd Hille (H), ser heller ingen grunn til at folk skal sette oppussingsarbeid på vent i påvente av et fradrag etter nyttår:

- Personlig tviler jeg litt på det. Uten at jeg vet det, vil jeg tro at det er rimelig å diskutere en enkeltsak som denne i Stortinget først, sier han.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om