Han ville sette returnerte penger fra Norwegian på konto. Banken ville ha 1 prosent i gebyr.

På grunn av koronaen blir mye penger refundert til kredittkortene. Med kort fra SpareBank1-alliansen må kundene ringe kundesenteret for å unngå gebyr når de henter pengene hjem.

Mange kunder får penger i retur for kansellerte flyreiser. De kommer ofte først til kredittkortet. Når det blir satt på konto, gjelder det å følge med.
Publisert:

I mai fikk Matthew Collins tilbake 15.000 kroner fra flyselskapet Norwegian for en reise koronaen satte en stopper for. Reisen var betalt med Mastercard utstedt av sparebankalliansen Sparebank1. Norwegian satte pengene tilbake på kortkontoen hans.

Disse pengene ville Collins overføre til sin brukskonto i en bank som er en del av Sparebank1-gruppen. Da han gikk inn i nettbanken, fikk han varsel om at banken tok 25 kroner pluss 1 prosent av beløpet i gebyr hvis han gjorde en slik overføring av de refunderte pengene.

– Jeg synes det er helt urimelig at Sparebank1 tar et slikt gebyr. Dette er penger jeg har fått tilbake og som jeg vil disponere på min brukskonto, sier han.

For Collins ser det ut som om den tekniske løsningen i Sparebank1 ikke dekker tilfeller der kundene tar ut refunderte penger.

Les også

Nordmenn sliter mer med å betale kredittkortgjeld enn forbrukslån

Les også

Gjeldsregisteret: Nordmenns gjeld faller under coronakrisen

Gratis hos kundesenteret

Kommunikasjonssjef Tone Mesna i Sparebank1 Utvikling bekrefter at gebyrene er slik Collins beskriver dem.

Gebyret er på det produktet Sparebank1 kaller «Kort til konto». Kundene kan bruke kortet til å skaffe seg penger til sin vanlige bankkonto. Dette kan ses på som et rentefritt lån fra kortet frem til forfallet for den månedsvise regningen. Eller det kan sammenlignes med å bruke kredittkortet i minibank.

Aftenposten har stilt Mesna en rekke spørsmål om gebyret.

«Her må jeg få presisert at Kort til konto er et produkt, og ikke en funksjon. Vi har rett og slett ikke funksjonalitet for å overføre plussaldo til bankkonto, men det er altså mulig å «misbruke» Kort til konto til å gjøre det», skriver hun i en e-post.

Plussaldo betyr at kunden har mer innsatte penger på kredittkortet enn penger brukt ved å dra kortet i butikkene. Det er med andre ord overskudd på kortet, for eksempel ved at flyselskap har refundert billettpenger.

Da oppstår situasjonen kunden Collins kaller «helt urimelig».

SpareBank1s IT-system skiller nemlig ikke mellom pengeoverføringer fra kredittkort med plussaldo og de vanlige tilfellene med minussaldo på kredittkortet. Det blir gebyr på penger overført fra kortet til bankkontoen uansett.

Les også

Staten med låneordning for pakkereiseselskapene for å sikre refusjon av nordmenns avbestilte ferier

Les også

Nordmenn kutter i feriebudsjettet

Slipper gebyr ved å ringe

Det går det an å slippe gebyret, men da må kunden selv ringe kundesenteret. Mesna skriver om plussaldoen «at vi overfører vederlagsfritt på forespørsel – altså dersom man tar kontakt med kundesenteret.»

Sparebank1 er enig med Collins i at det ikke bør være gebyr på overføring av en plussaldo på kredittkortet. «Vi mener ikke det er rimelig at kunder skal betale gebyr for å overføre plussaldo», skriver Mesna i e-posten.

– Er dert rimelig at kundene må ringe dere for å unngå gebyr på overføring fra plussaldo på kortet?

– Nei, det er det ikke. Men det er den løsningen vi har nå, sier Mesna.

I e-posten skriver Mesna om kunder med pluss på kredittkortet: «Her ser vi selvfølgelig et behov for forbedring, både i kommunikasjon og løsning, for å sørge for at kundene våre ikke skal bli belastet.»

Hun sier det første de vil gjøre er å legge inn en melding til kunder som benytter «Kort til konto» om at de ringer kundesenteret dersom de har pluss på kredittkortet.

Saken har for øvrig ordnet seg, slik at Collins har fått overført de refunderte pengene til sin brukskonto uten gebyr.

DNB uten gebyr, men mer rente

Kommunikasjonsrådgiver Vidar Korsberg Dalsbø i DNB opplyser at kunder i nettbanken kan overføre refunderte penger fra sitt Mastercard til sin brukskonto uten gebyr. Hvis kundesenteret gjør dette for kunden, blir gebyret 75 kroner.

Også DNB-kundene kan overføre penger fra kredittkortkontoen til sin brukskonto uten at kredittkortkontoen er i pluss. Heller ikke dette gir ikke noe gebyr, men den ordinære kredittkortrenten på 23,8 prosent effektiv rente begynner å løpe fra dag 1.

Hos Sparebank1 kommer gebyret på 25 kroner og 1 prosent ved overføring fra kort til konto. Til gjengjeld er det ingen rente på beløpet før ordinært forfall av den samlede, månedlige kredittkortregningen.

Publisert:

Her kan du lese mer om