Kredittsmell i oljefylkene

Mens utviklingen for resten av landet er positiv, skiller de kystnære oljefylkene seg ut med kjempevekst i antall betalingsanmerkninger.

OLJESMELL: Oljebransjen er blitt betydelig mindre lønnsom de siste årene. Mange privatpersoner fra oljefylkene sliter nå med å betale gjelden sin, viser tall fra Lindorff. Bildet er fra boredekket på Oseberg B i den sørlige delen av Oseberg-feltet.
  • Geir Molnes
Publisert: Publisert:

– Det er litt spesielt. Folk i Rogaland og områdene rundt har alltid vært gode betalere, nå er det de som troner på toppen, sier administrerende direktør Anette Willumsen i inkassoselskapet Lindorff til E24.

Hun presiserer at de fortsatt ikke står for en høy andel av landets betalingsanmerkninger, men at det er i oljefylkene veksten er størst.

Den såkalte Lindorffanalysen viser at veksten i antall betalingsanmerkninger er størst i Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland, med en økning på henholdsvis 12,7 prosent, 15,3 prosent og 12,9 prosent.

Over 230.000 med betalingsanmerkning

I samtlige av disse fylkene stiger antallet mer enn dobbelt så mye som for hele landet (opp 5,8 prosent).

– Vi ser at det er en positiv utvikling for Norge, både når det gjelder antallet betalingsanmerkninger og størrelsen på beløpet man skylder, men i oljebeltet øker dette i alle fylkene, sier Willumsen.

Les også

Lindorff vil på børs – igjen

Totalt står 230.991 personer i Norge oppført med betalingsanmerkning. Antallet personer øker mest i Rogaland, med en økning på 3,7 prosent. Samtidig er dette tallet uendret eller avtagende utenfor oljefylkene.

Store forskjeller

STORE FORSKJELLER: Grafikken viser antall personer med betalingsanmerkning i landets fylker. Mens antallet reduseres i flere fylker, stiger det markant i oljefylket Stavanger.

Lindorff-sjefen mener ikke det er unaturlig at oljefylkene skiller seg ut med den store veksten.

– Vi har sett bedrifter som har gått konkurs, og mange som gjør innsparinger. Det går utover enkeltpersoner, som nå begynner å få problemer med å betjene gjelden sin. Effekten slår litt senere inn for dem enn for selskapene, sier hun.

– Det blir verre før det blir bedre?

– Ja, i hvert fall enkelte steder, der vi ser en negativ utvikling på selskapssiden. Det forventer vi også kommer til å slå inn for enkeltpersoner, sier Willumsen.

Tjener penger på gjeldsproblemene

Som alle inkassoselskaper tjener Lindorff penger på folk som ikke klarer å betale for seg.

– Hvorfor er dere så ofte ute i offentligheten for å advare mot folks gjeldsproblemer?

– Vi jobber på vegne av store selskaper i Norge. Vi er en forlenget arm for dem. For oss er det viktig at de som skylder penger får gjort opp så enkelt som mulig. Vi skal heller bruke tiden vår på dem som er i en vanskelig situasjon, sier Willumsen.

Les også

Forbrukerrådet vil ha inkasso-oppvask: – Ugyldige regninger er god butikk

– Hvis alle betaler i tide så tjener ikke dere mye penger?

– Nei, da har vi ikke mye å gjøre. Men vi vet historisk sett at det alltid er noen som ikke gjør opp når de kjøper og selger varer. Men i Norge har vi en god struktur, og folk er generelt flinke til å betale for seg, sier Lindorff-sjefen.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Oljebransjen
  2. Økonomi

Flere artikler

  1. Gjeldsproblemene vokser i oljefylkene

  2. Inkassobunken vokser blant de eldre

  3. Flere eldre har inkassogjeld

  4. Nordmenn har 57 milliarder i misligholdt gjeld

  5. Eldrebølge i inkassosaker: – De har et annet forbruksmønster enn før