Megler: - Stadig oftere at kjøperen ikke er fornøyd

Konfliktnivået i etterkant av kjøp er økende. Derfor oppfordrer Dnb Eiendom flere til å hente inn faglig hjelp før de legger inn bud. Utspillet provoserer Forbrukerrådet.

MISFORNØYD I ETTERKANT: Ofte flere år etter boligen er kjøpt kan man få seg en ubehagelig overraskelse, hvis ikke man tar seg god nok tid til å undersøke boligens stand i forkant av kjøpet.

MISFORNØYD I ETTERKANT: Ofte flere år etter boligen er kjøpt kan man få seg en ubehagelig overraskelse, hvis ikke man tar seg god nok tid til å undersøke boligens stand i forkant av kjøpet.

Krister Sørbø
Publisert:,

Mange potensielle boligkjøpere benytter fridagene om våren til å gå på visning. Selv om de fleste bekymrer seg over mangler ved boligen, er det kun 16 prosent som lar en håndverker eller teknisk kyndig person gå gjennom boligen før kjøpskontrakten underskrives.

Les også: Lavt salg av nye boliger

Økende konfliktnivå

Folk må ta flere forbehold for å unngå å gå i baret, mener administrerende direktør i Dnb Eiendom, Terje Halvorsen.

- Det er alt for få som henter inn faglig hjelp. Vi anbefaler potensielle kjøpere å undersøke boligen godt før man legger inn bud, slik at man ikke opplever overraskelser i etterkant, sier han til E24.

I etterpåklokskapens lys risikerer man å bli skuffet over det man trodde var et røverkjøp.

- Hva dette skyldes er et godt spørsmål, men faktum er at teknisk kyndige sjelden benyttes. I stedet går man til det skrittet at både kjøper og selger kjøper hver sin forsikring, sier han.

Høsten 2012 opplyste eierskifteforsikringsselskapene at tvist mellom selger og kjøper oppstår i nesten 25 prosent av bruktboligsalgene.

Annonsørinnhold

- Vi ser oftere at kjøperen ikke er fornøyd. Konfliktnivået er økende, noe vi som eiendomsmeglere verken er tjent med eller ønsker. Eiendomstransaksjonene går fort, og kjøperne opplever noen ganger at man ikke har fått det man har kjøpt, sier Halvorsen.

Les også: Eiendomsmeglere vil ta opptak av budrundene

- Bransjen svikter

Forbrukerrådets fagdirektør for bolig,Thomas Bartholdsen, bekrefter en økning i henvendelser totalt sett. Problemer med kjøp av bolig utgjorde 3.141 henvendelser i 2012.

Forbrukerrådets fagdirektør for bolig, Thomas Bartholdsen.

- Eiendomsmeglerbransjen har sviktet i lang tid når det gjelder informasjon om boliger de omsetter. Jeg blir provosert når en aktør som har så stor mulighet til å bedre situasjonen for boligkjøpere, i stedet for å bidra selv, sender utfordringen tilbake til boligkjøperne og forbrukerne, sier han til E24.

Han opplyser at også Forbrukerrådet råder folk til å ta med faglig kyndige på visning.

- Men det er jo nettopp fordi bransjen ikke har sørget for god nok informasjon for boligkjøperne.

- Virkelighetsfjernt

Han provoseres derfor av utspillet til Halvorsen, og grøsser over kostnaden av å ha med seg faglig kyndige på visninger, som ofte holdes på kveldstid og i helger.

- Det er praktisk ugjennomførbart at de aller fleste boligkjøpere skulle ta med relevant fagfolk på visninger. Det er flere kategorier fagfolk, og det bør Dnb Eiendom reflektere over. Både innen rørleggerfag, elektro, taktekking, snekker- og murerfag finner man relevante fagfolk for svært mange boliger, sier han.

Han stiller spørsmålstegn ved hvordan Dnb Eiendom tenker seg at boligkjøpere flest skal få med fagkyndige på alle visningene.

- Noen går på titalls visninger, og er med i flere budrunder før de til slutt får kjøpt en bolig. Det er helt virkelighetsfjernt at boligkjøpere i sine forberedelser til det som totalt utgjør 140.000 boligsalg i året, skal ha med seg et lite hoff av håndtverkere. Det eneste rasjonelle er at man sikrer en kyndig og grundig gjennomgang av boligen på forhånd av uavhengige takstmenn.

Les også: Gikk 1,9 millioner over takst

(Saken fortsetter under bildet.)

SJEKK BOLIGEN NØYE: Finner man mangler som må utbedres, bør man ta høyde for kostnaden når budet legges inn.

Thor Nielsen

Ikke nødvendig fra 2015

Han mener eiendomsbransjen bør gå i seg selv, fremfor å skyve mer ansvar over på forbrukeren.

- Det er ikke galt av en boligkjøper å være forsiktig, men her bør meglerbransjen gå i seg selv. Dnb Eiendom selger og omsetter boliger uten tilstandsrapport, kun basert på takst slik ordningen er i dag. Det er ikke tilfredsstillende, mener han.

Tilstandsrapporten er vesentlig mer utfyllende enn verditaksten. Med dagens ordning er det frivillig for selger å utføre en objektiv sjekk av boligen.

- I utgangspunktet selger nesten alle brukte boliger som den er. Da kjøper man med alle svakheter som måtte være. Usikkerhetsmomentet er skjulte feil og mangler. Med dagens system med takst, fremfor obligatoriske tilstandsrapporter, så havner vi der vi er, med mange konflikter og en eiendomsbransje med ufattelig dårlig renomme, sier han.

Halvorsen avviser kritikken og peker på at bransjen har tatt ansvar. Eiendomsmeglingsforbundet har vedtatt å jobbe for obligatorisk tilstandsrapport fra 1.1.2015.

Terje Halvorsen, administrerende direktør i DNB Eiendom

Stig B. Fiksdal

- Etter ordningen trer i kraft vil det ikke være nødvendig å hente inn tekniske kyndige før man legger inn bud. Det vil bli betydelig bedre enn i dag. På grunn av praktiske hensyn ved ordningen er datoen satt et stykke frem i tid, sier Halvorsen.

Les også: Månedsleie: 97.600 kroner

- Kjøper trenger bedre tid

For de fleste er boligen deres største formuesgode og engangsinvestering.

Terje Halvorsen i Dnb Eiendom mener kjøpere har tilstrekkelig tid til å sjekke boligen nøye under visning.

- Attraktive objekter går raskt, men hvis man spør om å være lenger på visning, er både selger og kjøper positiv til det. De fleste selgere vil stille seg positive til å la en potensiell kjøper ta en nærmere kikk på boligen. Dette gjelder uavhengig av om det er før eller etter visning, og om det er sammen med en fagperson, avslutter Terje Halvorsen.

Bartholdsen mener det er et lyspunkt at DnB Eiendom også bekymres over et økende konfliktnivå, men er uenig med at kjøperen har god nok tid i kjøpsdisposisjon.

- Kjøperen trenger mer tid i bolighandelen, slik at vedkommende får tid til å lese, forstå, sjekke og vurdere opplysninger. Det tar som regel svært kort tid mellom visning og start på budrunden, til boligen er solgt. Ofte ser man at det bare er satt av noen timer på kveldstid til visning, så er boligen solgt til lunsj dagen etter, sier han.

Her kan du lese mer om

Annonsørinnhold